Aktuality

Diplom - 7. místo DS VODŇANY

Obrázek - Diplom - 7. místo DS VODŇANY

vloženo 16. 9. 2016

Diplom - 2.místo NEJ DOPROVOD

Obrázek - Diplom - 2.místo NEJ DOPROVOD

vloženo 16. 9. 2016

V CSP Vodňany máme Tena experta

V rámci služeb v České republice firma TENA nabízí poskytovatelům pobytových sociálních služeb širší vzdělávání zaměřené na management inkontinence resp. podporu kontinence. Jednou z konkrétních forem je vzdělávací program TENA Expert, v kterém máme odborně vyškoleného pracovníka.

Náš absolvent tohoto velmi speciálního programu v Centru sociální pomoci Vodňany dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péčí o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. O inkontinentní uživatele pečuje na základě jejich individuálních potřeb a při výběru vhodné pomůcky se vychází z mnoha individuálních kritérií.

Tento vzdělávací program je velmi přínosný v mnoha ohledech. Především v novém pohledu na Inkontinenci, která sice nezabíjí, ale Ničí život.

  • Praktické postupy při ošetřování a hygieně klienta
  • Inkontinence všeobecně - typy inkontinence a její příčiny
  • Výskyt inkontinence, možnosti léčby a řešení
  • Problémy inkontinentních - sociální dopady
  • Ošetřovatelská péče o inkontinentního klienta
  • Individuální přístup k inkontinenci v praxi a jak ho využít
  • Chyby a omyly při aplikaci inkontinenčních pomůcek, praktické cvičení

Náš pracovník díky tomuto programu vnesl do domova pro seniory další pozitivní prvek, který napomáhá ke zlepšování péče o uživatele a celkově vylepšil úroveň našeho zařízení.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - V CSP Vodňany máme Tena experta

vloženo 12. 9. 2016

Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou

Dne 11. 8. 2016 byl v našem Domě s pečovatelskou službou kolaudací dokončen projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany. Tento projekt byl realizován z programu dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích. Výše investic činila celkem 227 692,-Kč.

Tato nově zhotovená nájezdní rampa v těsné blízkosti u „domečku“ v Elektrárenské 35, usnadní našim seniorům a nejen jim, maximálně pohodlný přístup do společných prostor našeho Domu s pečovatelskou službou. Zde se nachází kanceláře zaměstnanců Pečovatelské služby Centra sociální pomoci Vodňany a kulturně společenská místnost, kde jsou účastníci akcí zvyklí se pravidelně scházet.

Děkujeme tímto Městu Vodňany i dalším zúčastněným stranám, které svým přispěním dopomohly k rychlé realizaci tohoto projektu. Naši spoluobčané, pro které je tato úprava určena, budou určitě s tímto zkvalitněním služeb spokojeni.

Kamila Macháčková, vedoucí Pečovatelské služby

vloženo 9. 9. 2016

Den otevřených dveří - Domov s pečovatelskou službou

 Obrázek - Den otevřených dveří - Domov s pečovatelskou službou

vloženo 9. 9. 2016

Den otevřených dveří - Domov pro seniory

 Obrázek - Den otevřených dveří - Domov pro seniory

vloženo 9. 9. 2016

Malá muzika Nauše Pepíka

Obrázek - Malá muzika Nauše Pepíka

vloženo 9. 9. 2016

Vystoupení ženského pěveckého sboru Regina

Obrázek - Vystoupení ženského pěveckého sboru Regina

vloženo 9. 9. 2016

Elektrokola pro pečovatelskou od Nadace ČEZ

Obrázek - Elektrokola pro pečovatelskou od Nadace ČEZ

Centrum sociální pomoci Vodňany děkuje všem bezejmenným sportovním nadšencům, kteří stažením mobilní aplikace EPP od Nadace ČEZ podpořili charitativní projekt Pomáhej pohybem. Svým pohybem jste přispěli k nákupu dvou kusů elektrokol, která budou využívána pečovatelkami pečovatelské služby CSP Vodňany k návštěvám uživatelů ve Vodňanech a okolí.

Jsem ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se sportovního dne v Přední Výtoni, převzít šek na 50 000 Kč od Nadace ČEZ, které patří poděkování za organizaci a  podporu této akce. Velký DÍK patří všem „obyčejným“ lidem, kterým nejsou potřeby druhých lhostejné.

Eva Remišová instruktorka sociální péče

Projekt je realizován za podpory Nadace ČEZ

Obrázek - Elektrokola pro pečovatelskou od Nadace ČEZ
 

vloženo 9. 9. 2016

Posezení - Vítáme adventní čas

 Obrázek - Posezení - Vítáme adventní čas

vloženo 9. 9. 2016

Pěvecké vystoupení zrakově postižených sester Duo sester Šímových

 Obrázek - Pěvecké vystoupení zrakově postižených sester Duo sester Šímových

vloženo 27. 8. 2016

Václavská zábava s kapelou Dřemlinka

 Obrázek - Václavská zábava s kapelou Dřemlinka

vloženo 27. 8. 2016

Páté společné setkání seniorů a dětí ze Základní školy a Gymnázia Vodňany

 Obrázek - Páté společné setkání seniorů a dětí ze Základní školy a Gymnázia Vodňany

vloženo 27. 8. 2016

„Elektrokola pro pečovatelskou službu“

Obrázek - „Elektrokola pro pečovatelskou službu“

 „Elektrokola pro pečovatelskou službu“
je projekt CSP Vodňany, který byl finančně podpořen Nadací ČEZ v rámci grantového řízení EPP – Pomáhej pohybem.
Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i  běh na běžícím pásu v tělocvičně) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou.
Projekt CSP Vodňany získal potřebný počet bodů a mohl tak být podpořen v plné výši částkou 50 000,- Kč.
Ze získaných finančních prostředků budou zakoupena 2 elektrokola pro terénní pečovatelky naší pečovatelské služby. Nákupem elektrokol podpoříme šetrné chování k životnímu prostředí, zefektivní se práce pečovatelek a především dojde ke zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby na území ORP Vodňany.

 Obrázek - „Elektrokola pro pečovatelskou službu“

Obrázek - „Elektrokola pro pečovatelskou službu“

vloženo 27. 8. 2016

Elektrokola pro pečovatelskou službu

vloženo 23. 8. 2016

Senioři dětem

vloženo 19. 7. 2016

Hudební soutěž

 Obrázek - Hudební soutěž

vloženo 19. 7. 2016

Finále ceny Ď

Obrázek - Finále ceny Ď

V pátek 24. června byl pro mnohé pouze obyčejný den. My jsme si tento den udělali jedinečný a originální tím, že jsme vyjeli do Prahy, konkrétně na Novou scénu Národního divadla, kde se uskutečnilo celorepublikové finále výjimečné ceny Ď. Tato cena je určitý druh poděkování, kdy každý má šanci komukoliv poděkovat, prostřednictvím nominace. Do finále jsme postoupili z kola krajského, které se konalo 27. dubna v divadle Oskara Nedbala v Táboře. A proč jsme se vlastně zúčastnili této ceny? My, Centrum sociální pomoci Vodňany, jsme nominovali naše milé mecenášky, Ing. Lucii Topkovou a Radku Pencovou, za uspořádání Dětské burzy Vodňany, jejíž výtěžek byl nezištně věnován právě Centru sociální pomoci. Tento výtěžek byl použit na nákup evakuačních podložek pro imobilní klienty.

Celým ceremoniálem prováděl zakladatel ceny Ď pan Richard Langer společně se svou dcerou Markétkou. Už jen samotné postoupení do Prahy pro nás bylo odměnou, o to větší se dostavila radost, když jsme se v kategorii Domovy pro seniory umístili mezi nejlepší čtyři v celé České republice. Tohoto umístění si velice vážíme, protože je to znamení toho, že u nás ve Vodňanech žijí skvělé ženy, které nemyslí jen na sebe. Zároveň je to určitý druh motivaci pro ještě lepší výsledky.

Autor článku: Veronika Klucká

vloženo 18. 7. 2016

Harmonikářské setkání

Obrázek - Harmonikářské setkání

vloženo 18. 7. 2016

Muzikanti od Otavy

Obrázek - Muzikanti od Otavy

vloženo 18. 7. 2016