Aktuality

Senioři z CSP Vodňany byli opět při lámání rekordů!

Desátý ročník aktivizačního projektu Rotopedtours a Pěškotours 2016 je úspěšně za námi a senioři z CSP Vodňany byli opět při tom, když padaly rekordy!

Již desátým rokem organizuje nezisková organizace Národní síť podpory zdraví akci pod názvem Rotopedtours a Pěškotours. O co jde? Přimět seniory dle svých možností k aktivnímu pohybu. Každý malý krůček se počítá, vždyť pro někoho ujít dva kroky je výkon jako pro jiného zdolat dva kilometry. Všichni účastníci této akce si celý měsíc říjen sčítají svou pohybovou aktivitu. Na konci měsíce se vzdálenost, kterou každý překonal, sečte a světe div se, společně jsme v letošním roce ušli celých 77 214 km. Ti co mohli jezdit na kole či rotopedu, překonali společně vzdálenost 28 285 km. Tohoto projektu se zúčastnilo 91 seniorských domovů, stacionářů a klubů a center z 11 krajů republiky a 6 samostatných účastníků. A samozřejmě nechybělo CSP Vodňany, proto bych chtěla poděkovat především panu M. Trubkovi, a všem zaměstnancům, kteří při chvilkách nad rámec svých povinností „běhali se seniory o sto šest“.

Eva Remišová instruktorka volného času

Obrázek - Senioři z CSP Vodňany byli opět při lámání rekordů!

Obrázek - Senioři z CSP Vodňany byli opět při lámání rekordů!

vloženo 16. 11. 2016

Vzdělávání praxí

 Obrázek - Vzdělávání praxí

vloženo 12. 11. 2016

Hudební festival 3. věku

 Obrázek - Hudební festival 3. věku

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na projekt „Hudební festival 3. věku“, který potrvá do března roku 2017. V rámci projektu proběhnou tři kulturní vystoupení zaměřené na hudební filmovou tematiku. Prvním z hudebních pořadů bude lednové vystoupení zpěváka p. Pečenky, který bude provázet pořadem „Hej páni konšelé“, věnovaný králi českých zpěváku Karlu Gottovi a jeho písním. Druhým vystoupením bude divadelní vystoupení ze slavného filmového muzikálu „Noc na Karlštejně“, kterého se ujmou 2 pracovnice převlečené v historických kostýmech. Projekt bude zakončen vystoupením skupiny historického šermu „Markýz“ ze Strakonic.

Všechny uvedené kulturní programy jsou určeny seniorům a zdravotně postiženým osobám domova pro seniory. Realizované hudební akce poslouží jako účinný prostředek muzikoterapie. Smyslem projektu je obohacení kulturního života osob žijících v našem zařízení a zkvalitňování námi poskytovaných sociálních služeb.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.

vloženo 12. 11. 2016

Poděkování za podzimní aranžmá

Centrum sociální pomoci Vodňany touto cestou velice děkuje paní učitelce Mgr. Kláře Kabátové a žákům Základní školy a Gymnázia Vodňany, kteří vytvořili nádherné podzimní aranžmá a darovali je seniorům, kteří si mohli krásně vyzdobit prostory svého domova. Děkujeme, že nezapomínáte na ty, kteří toho pro nás toho mnoho udělali, sedí tiše v ústraní, a  na své zásluhy nikterak neupozorňují.

Za uživatele CSP Vodňany Eva Remišová instruktorka volného času 

vloženo 5. 11. 2016

Poděkování Zahradnictví ŠIKL

CSP Vodňany děkuje „Zahradnictví ŠIKL“ za věnování dvou velkých dýní, které jsou umístěny na chodbách domova pro seniory a dělají nám všem velkou radost.

Za všechny spokojené seniory děkuje pečovatelka M. Kulířová

vloženo 5. 11. 2016

Dětská burza a CSP Vodňany

Naše milá „Dětská burzo“,
jménem Centra sociální pomoci Vodňany bych Tobě a Tvým dobrovolníkům, chtěl co nejsrdečněji poděkovat. Vím, že na pořádání podzimní charitativní Dětské burzy Vodňany se podílelo mnoho ochotných viditelných, a „zákulisních“ osob, i mnoho občanů Vodňan. Vím, že záměrem Vašich snažení bylo potěšit rodiny s dětmi. A vím, že hlavním cílem této charitativní akce je, přispět svými finančními prostředky prostřednictvím prodeje věcí na Dětské burze, na nákup pojízdného vážícího křesla pro nemocné a hendikepované obyvatele domova pro seniory ve Vodňanech.

Celkem jsi naše milá „dětská burzo“ získala a Centru sociální pomoci Vodňany darovala částku ve výši 11.111,- Kč. Chci Ti také říct, že jsi pro ostatní velkou inspirací, neboť Ing. Petra Melcherová, Tvou vybranou částku navýšila o 30%, které bych touto cestou také ráda poděkovala.

Děkujeme, velice si vážíme snahy a odhodlání všech. Díky darované částce koupíme vážící pojízdné křeslo, a tím přispějeme k většímu dohledu nad správnou výživou a zdravotním stavem seniorů.

Přeji mnoho úspěchů a elánu do dalších let, Centrum sociální pomoci Vodňany.

vloženo 5. 11. 2016

Den otevřených dveří v domě s pečovatelskou službou

Asociace poskytovatelů sociálních služeb vyhlásila v tomto roce již 8. ročník Týdne sociálních služeb ČR s mottem „ Společně jsme v suchu“.

V rámci programu si pečovatelská služba CSP Vodňany připravila k 5. říjnu Den otevřených dveří. Součástí „dne“ byla nabídka komentovaných prohlídek celé pečovatelské služby. K vidění byly byty uživatelů, prostory „domečku“ včetně společenské místnosti pro pořádání volnočasových aktivit a kanceláří pečovatelek. Dále návštěvníci mohli nahlédnout do procesu rozvozu obědů a vlastními smysly se ujistit v tom, že v CSP Vodňany se skvěle vaří. Pomyslnou třešničkou a vzácným zakončením celého dne bylo vystoupení Klarinetového souboru Prachatice, kterého se zúčastnila nemalá skupinka návštěvníku, kteří byli obohaceni o informace z oblasti dechové hudby. Pestrý program si nenechal ujít ani pan Milan Kodádek-místostarosta Vodňan.

CSP Vodňany děkuje všem návštěvníkům a těšíme se na brzké shledání při některé námi pořádané akci.

Bc. Veronika Klucká sociální pracovnice CSP Vodňany

vloženo 5. 11. 2016

Den otevřených dveří v CSP Vodňany

V Centru sociální pomoci Vodňany v úterý 4. října 2016 pořádali den otevřených dveří. Tento den se konal v rámci Týdne sociálních služeb ČR, který každoročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Návštěvníci, kteří na tento den zavítali do domova, určitě nelitovali, byla pro ně připravena prohlídka všech zákoutí domova a koncert pěveckého sboru Fontána působícího při VOŠS a SPgŠ Prachatice. Děvčata ze souboru si pod vedením Mgr. P. Kůsové připravila nádherné písně různých hudebních žánrů. Vystoupení souboru udělalo radost panu starostovi V. Heřmanovi i všem ostatním posluchačům.

Eva Remišová instruktorka volného času 

vloženo 5. 11. 2016

Finanční příspěvek od Nadace Olgy Havlové

Finanční příspěvek od Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle putuje do pečovatelské služby CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany se podařil mimořádný „kousek“. V grantovém řízení programu od Nadace Olgy Havlové – Výboru dobré vůle, jsme pro seniory pečovatelské služby získali finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč. Z poskytnutého finančního příspěvku budou zakoupeny 2 speciální antidekubitní matrace, které budou moci využívat senioři a zdravotně postižené osoby v rámci námi poskytované pečovatelské služby, tedy osoby žijící na území ORP Vodňany. Zakoupené matrace mají zabránit proleženinám u osob dlouhodobě připoutaných na lůžko, kteří využívají naší sociální služby terénních pečovatelek a chtějí setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Naším cílem je neustálé zkvalitňování sociálních služeb, proto jsme rádi, že můžeme pomoci osobám, které to skutečně potřebují. Zájemci o zapůjčení antidekubitních matrací, se mohou obrátit na naše terénní pečovatelky buď přímo na adrese Elektrárenská 32, Vodňany nebo u vedoucí pečovatelské služby pí. Macháčkové na telefonním čísle 604 518 521.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby


Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

vloženo 5. 11. 2016

OZNÁMENÍ O DOČASNÉM UKONČENÍ „VZPOMÍNKOVÝCH ČTVRTKŮ“

OZNÁMENÍ CENTRA SOCIÁLNÍ POMOCI
VODŇANY O DOČASNÉM UKONČENÍ
„VZPOMÍNKOVÝCH ČTVRTKŮ“
Čekají nás vánoční svátky a také zimní počasí,
proto oznamujeme všem, kteří využívali
čtvrtečních „jízd“ na hřbitov ve Vodňanech,
že v letošním roce bude provoz ukončen
8. prosince 2016. V příštím roce umožníme
zájemcům pravidelnost této služby již
od 13. března 2017 dle stejných pravidel.
Dovolte mi popřát Vám všem především
zdraví, lásku, porozumění a štěstí.

ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová
 

vloženo 25. 10. 2016

Rozhovor s ředitelkou CSP Mgr. Bc. Danielou Davidovou na vlnách Českého rozhlasu

vloženo 25. 10. 2016

Strakonický deník

vloženo 22. 10. 2016

Vzpomínková zádušní mše

 Obrázek - Vzpomínková zádušní mše

vloženo 19. 10. 2016

Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech

Dne 11. 8. 2016 byl v našem Domě s pečovatelskou službou kolaudací dokončen projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany. Tento projekt byl realizován z programu dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích. Výše investic činila celkem 227 692,-Kč.

Tato nově zhotovená nájezdní rampa v těsné blízkosti u „domečku“ v Elektrárenské 35, usnadní našim seniorům a nejen jim, maximálně pohodlný přístup do společných prostor našeho Domu s pečovatelskou službou. Zde se nachází kanceláře zaměstnanců Pečovatelské služby Centra sociální pomoci Vodňany a kulturně společenská místnost, kde jsou účastníci akcí zvyklí se pravidelně scházet.

Děkujeme tímto Městu Vodňany i dalším zúčastněným stranám, které svým přispěním dopomohly k rychlé realizaci tohoto projektu. Naši spoluobčané, pro které je tato úprava určena, budou určitě s tímto zkvalitněním služeb spokojeni.

Kamila Macháčková, vedoucí Pečovatelské služby

Obrázek - Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech

vloženo 19. 10. 2016

„Dobré duše Centra sociální pomoci Vodňany“ zaznamenány v celorepublikovém časopise Sociální služby

vloženo 25. 9. 2016

Video - Oslava 102. narozenin

vloženo 19. 9. 2016

Diplom - 7. místo DS VODŇANY

Obrázek - Diplom - 7. místo DS VODŇANY

vloženo 16. 9. 2016

Diplom - 2.místo NEJ DOPROVOD

Obrázek - Diplom - 2.místo NEJ DOPROVOD

vloženo 16. 9. 2016

V CSP Vodňany máme Tena experta

V rámci služeb v České republice firma TENA nabízí poskytovatelům pobytových sociálních služeb širší vzdělávání zaměřené na management inkontinence resp. podporu kontinence. Jednou z konkrétních forem je vzdělávací program TENA Expert, v kterém máme odborně vyškoleného pracovníka.

Náš absolvent tohoto velmi speciálního programu v Centru sociální pomoci Vodňany dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péčí o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti a kontinence uživatelů. O inkontinentní uživatele pečuje na základě jejich individuálních potřeb a při výběru vhodné pomůcky se vychází z mnoha individuálních kritérií.

Tento vzdělávací program je velmi přínosný v mnoha ohledech. Především v novém pohledu na Inkontinenci, která sice nezabíjí, ale Ničí život.

  • Praktické postupy při ošetřování a hygieně klienta
  • Inkontinence všeobecně - typy inkontinence a její příčiny
  • Výskyt inkontinence, možnosti léčby a řešení
  • Problémy inkontinentních - sociální dopady
  • Ošetřovatelská péče o inkontinentního klienta
  • Individuální přístup k inkontinenci v praxi a jak ho využít
  • Chyby a omyly při aplikaci inkontinenčních pomůcek, praktické cvičení

Náš pracovník díky tomuto programu vnesl do domova pro seniory další pozitivní prvek, který napomáhá ke zlepšování péče o uživatele a celkově vylepšil úroveň našeho zařízení.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - V CSP Vodňany máme Tena experta

vloženo 12. 9. 2016

Nový bezbariérový přístup do prostor Domu s pečovatelskou službou

Dne 11. 8. 2016 byl v našem Domě s pečovatelskou službou kolaudací dokončen projekt bezbariérového přístupu pro naše imobilní spoluobčany. Tento projekt byl realizován z programu dotací Jihočeského kraje v rámci podpory odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích. Výše investic činila celkem 227 692,-Kč.

Tato nově zhotovená nájezdní rampa v těsné blízkosti u „domečku“ v Elektrárenské 35, usnadní našim seniorům a nejen jim, maximálně pohodlný přístup do společných prostor našeho Domu s pečovatelskou službou. Zde se nachází kanceláře zaměstnanců Pečovatelské služby Centra sociální pomoci Vodňany a kulturně společenská místnost, kde jsou účastníci akcí zvyklí se pravidelně scházet.

Děkujeme tímto Městu Vodňany i dalším zúčastněným stranám, které svým přispěním dopomohly k rychlé realizaci tohoto projektu. Naši spoluobčané, pro které je tato úprava určena, budou určitě s tímto zkvalitněním služeb spokojeni.

Kamila Macháčková, vedoucí Pečovatelské služby

vloženo 9. 9. 2016