Aktuality

Pozvánka na výstavu fotografií

vloženo 12. 9. 2015

Den otevřených dveří

Obrázek - Den otevřených dveří  

vloženo 12. 9. 2015

Jsme stále ve hře - ".... na věku nezáleží", "S úsměvem ..."

vloženo 12. 9. 2015

Článek v kompostu - Bylinková minizahrádka v CSP Vodňany

vloženo 7. 9. 2015

Názorná ukázka výcviku psů

vloženo 11. 8. 2015

Pohled na náš svět očima mladého fotografa

 Obrázek - Pohled na náš svět očima mladého fotografa

vloženo 11. 8. 2015

Hra má smysl

vloženo 11. 8. 2015

Protahování s Thera-bandem

vloženo 11. 8. 2015

Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Projekt „Jsme stále ve hře“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční příspěvek na projekt „Jsme stále ve hře“, určený seniorům a zdravotně postiženým osobám domova pro seniory. Z tohoto příspěvku budou zakoupeny rehabilitační pomůcky, cvičební pomůcky, chodítka a hry rozvíjející motoriku a koordinaci pohybů. Následně v průběhu měsíců září – prosinec 2015 proběhne 8 pohybově zaměřených akcí pro naše uživatele. Při pohybových hrách si senioři natrénují jednotlivé rehabilitační cviky a vyzkouší různé sportovní disciplíny, čímž se rozšíří nabídka pohybových aktivit v našem zařízení. Každému jednotlivci bude umožněno ucelené rehabilitační cvičení, přizpůsobené jeho individuálním potřebám. Zvýšením pohybové aktivity seniorů dojde ke zlepšení fyzického i psychického stavu a k zachování soběstačnosti našich uživatelů, čímž se zkvalitní námi poskytovaná služba. Význam projektu lze spatřovat především v podpoře aktivního životního stylu, zlepšení duševního zdraví a fyzické kondice a v neposlední řadě i jako prevence proti sociální izolaci. Bližší informace o konkrétních akcích budou zveřejněny na plakátech.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany. 

vloženo 11. 8. 2015

Dobrá duše - Čestné uznání

 Obrázek - Dobrá duše - Čestné uznání

vloženo 13. 7. 2015

PRVNÍ ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ V CSP VODŇANY

Ve čtvrtek 25. června 2015 se přes veškeré obavy (ohledně velmi proměnlivého počasí), konal v domově pro seniory CSP Vodňany I. ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ. Počasí se opravdu vydařilo, slunce na nás vykukovalo mezi mraky, teplota kolem příjemných dvaceti stupňů Celsia, a ti harmonikáři…, prostě den s názvem „balada“ jak vyšitý.

Účinkující harmonikáři (všichni vodňanští) spolu s pozvanými hosty vytvořili neuvěřitelně milou, vstřícnou a  veselou atmosféru. Nálada, která se nesla celým odpolednem, v návštěvnících zanechala hřejivý pocit z příjemně prožitého dne s českou písničkou. Vzácnými a milými hosty byl také pan starosta Vodňan Václav Heřman, páni ředitelé z okolních domovů pro seniory, vodňanští Baráčníci… A také zachránci, „Andělé strážní“, kteří vytáhli z řeky Blanice našeho uživatele CSP Vodňany, jež nedopatřením spadl do řeky. Všichni tito vážení hosté si udělali čas ve shonu dnešní moderní doby a vysokého pracovního vytížení, našli chvilku ve svém osobním programu a přišli strávit jedinečné okamžiky mezi naše starší spoluobčany. Setkání se zúčastnilo více než padesát pozvaných hostů z nedalekých domovů pro seniory (Pohoda Netolice, Rybniční a Lidická Strakonice, Alzheimercentrum Prácheň - Loucký Mlýn, a další).

Poděkování patří též sponzorům, p. Bezděkovskému ml. za ozvučení koncertu, p. Prajerovi a p. Seberovi za zapůjčení slunečníků a Městskému kulturnímu středisku za zapůjčení pódia. Nesmíme však zapomenout poděkovat zaměstnancům CSP Vodňany, kteří se na přípravě a realizaci této akce jakýmkoliv způsobem podíleli a dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc.

Připravila Eva Remišová instruktorka volného času

vloženo 10. 7. 2015

V CSP Vodňany jsou opět „Dobré duše“

Centrum sociální pomoci Vodňany se zúčastnilo třetího ročníku národní dobrovolnické soutěže Dobrá duše, do které jsme jako organizace byli nominováni a s námi i naše dvě dobrovolnice. Ona, to ani taková soutěž není, je to spíše veřejné poděkování všem, kteří dobrovolně pomáhají v sociálních službách. Podmínkou této soutěže je konaná dobrovolnická činnosti během roku, a vytváření pozitivního prostředí pro dobrovolníky.

Výsledky soutěže, předání cen a pamětních ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 25. června 2015 na tradičním místě, v klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze. Na slavnostní vyhlášení, byli pozváni všichni dobrovolníci nominovaní v kategorii jednotlivců, a také zástupci institucí, které byly nominovány v kategorii organizací. Naše zařízení CSP Vodňany bylo nominováno v rámci všech institucí, a tak jsem měl tu čest jako zástupce CSP Vodňany převzít diplom pro naši organizaci a upomínkové předměty. Dále byly též oceněny dvě naše dobrovolnice z Vodňan, kteréžto často pomáhají zpříjemnit život seniorům v CSP Vodňany, pí. Polatová a pí. Čížková.

Děkujeme všem pomáhajícím, kteří nám v našem domově pro seniory pomáhají ze srdce, láskou charitas.

Za CSP Vodňany Martin Trubka, zdravotní bratr

Obrázek - V CSP Vodňany jsou opět „Dobré duše“

vloženo 10. 7. 2015

CSP Vodňany na celorepublikovém udílení cen Ď

Myslím, že je skvělé, když člověk zažije jeden úžasný večer za nějaký čas. My měli to štěstí, že jsme skvělé večery zažili hned dva. Neb z krajského kola udělování ceny pro mecenáše a dobrovolníky z Tábora, ceny Ď, jsme postoupili do kola celorepublikového, které se konalo 15. května ve Státní opeře v Praze. Za naše zařízení postoupila děvčata Jůnovy, tedy maminka a dvě dcery, které ve svém volném čase, navštěvují CSP Vodňany jako dobrovolnice.

Ceny Ď byly letos udělovány v 19 kategoriích. Nominováno bylo rekordních více než 400 osobností či organizací z oblasti vědy, vzdělání, kultury, charity… Na začátku celého slavnostního ceremoniálu bylo všem nominovaným poděkováno a připomenutu, že každý nominovaný je vítěz. Největším překvapením však bylo osobní poděkování dobrovolníkům vítězem v kategorii morální vzor očima dětí, od Karla Gotta, tento nezapomenutelný zážitek, a celkově dokonalý večer, nám byl všem poděkováním. Máme novou zkušenost a hlavně jsme poznali nové, úžasné lidi z celé České republiky.

A jelikož poděkování není nikdy dost, posílám jedno velké Ď za dobrovolnictví Marii Jůnové st., Martě Jiranové, Marii Jůnové ml., a také naší paní ředitelce za velkou snahu zviditelňovat naše město Vodňany pí. Davidové a pí. Remišové za její odvedenou práci, děkuji všem za báječný a na dlouhou dobu nezapomenutelný večer.

Za CSP Vodňany Veronika Klucká

vloženo 10. 7. 2015

Projekt „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“ v CSP Vodňany

V Centru sociální pomoci Vodňany právě probíhá projekt „Pohled na náš svět očima mladého fotografa“, jehož obsahem je vyhlášená fotografická soutěž s názvem „Barva stáří očima studentů“, o které jsme Vás již informovali v květnovém čísle. Od té doby k nám přišlo několik zajímavých fotografií od vodňanských studentů, zobrazujících výše uvedené téma. Jsme velice rádi za zapojení studentů do naší soutěže a vyzýváme tímto další zájemce o zasílání pořízených fotografií do termínu uzávěrky, která se koná 15. září 2015.

Všechny zaslané fotografie budou vystaveny v prostorách domova pro seniory a následně v internetové kavárně Měks Vodňany. Na závěr projektu dojde k vyhlášení a ocenění majitelů vítězných fotografií.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 10. 7. 2015

Článek v kompostu

vloženo 7. 7. 2015

Dobrá duše - Čestné uznání Květoslavě Čížkové

 Obrázek - Dobrá duše - Čestné uznání Květoslavě Čížkové

vloženo 1. 7. 2015

Dobrá duše - Čestné uznání

 Obrázek - Dobrá duše - Čestné uznání

vloženo 30. 6. 2015

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ v CSP Vodňany

Centrum sociální pomoci Vodňany se zapojilo do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ realizovaného Úřadem práce. Tento projekt umožňuje získat finanční příspěvky na vzdělávání zaměstnanců a současně i na úhradu mzdových nákladů po dobu vzdělávání zaměstnanců. Naše organizace získala příspěvek na úhradu seminářů „Specifika komunikace se seniory“ a „Dentální hygiena seniorů“. První ze seminářů se uskutečnil v květnu a druhý se bude konat v září tohoto roku. Na obou vzdělávacích aktivitách se vystřídají 3 terénní pečovatelky. Oba semináře jsou akreditovány a zaměstnankyně pečovatelské služby si nejen doplní zákonem povinné vzdělávání v tomto roce, ale zároveň si zdokonalí svoje znalosti a dovednosti v oblasti péče o seniory. Absolvováním zmíněných seminářů se zvýší kvalita námi poskytované pečovatelské služby.

Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

vloženo 27. 5. 2015

Projekt „SPOKOJENÝ SENIOR“ v CSP Vodňany

Ve středu 29. dubna v odpoledních hodinách proběhla další povedená akce v Domečku u DPS v Elektrárenské ulici. Jak jinak než výborně mohla dopadnout odpolední pohoda, když se o ni postarali Pouličníci z Tábora. Jejich jméno skýtá záruku kvality. Z vystoupení bylo cítit, že hudbu a zpěv milují. Pojí je nejen láska k hudbě, ale i mnohaleté přátelství. To všechno je na vystoupení Pouličníků vidět a především slyšet. Vše dosvědčil i neplánovaný tanec jednoho z návštěvníků při poslední písni. Celé vystoupení provázela příjemná atmosféra, dobrá nálada a písničky od srdce.
Tato akce se koná v rámci projektu „Spokojený senior.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 12. 5. 2015

Projekt „Spokojený senior“ v CSP Vodňany

Obrázek - Projekt „Spokojený senior“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „Spokojený senior“ v rámci námi poskytované terénní služby – Pečovatelská služba. Obsahem projektu je zrealizování několika společenských setkání pro seniory žijící ve vyloučených oblastech v rámci území ORP Vodňany. Pro tyto osoby se budou v rámci projektu konat různá kulturní vystoupení, besedy a přednášky spojené s dataprojekcí. Celkem se uskuteční 6 akcí, na které bude námi zajištěn svoz seniorů z místa bydliště. Zmíněné aktivity proběhnou v „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou na adrese Elektrárenská 35. Cílem projektu je zvýšení povědomí o námi poskytované pečovatelské službě a její rozšíření do vzdálenějších obcí. Od projektu očekáváme snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich sociální integraci. Bližší informace na jednotlivé akce budou uvedeny na plakátech.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 5. 5. 2015