Aktuality

Senioři CSP Vodňany byli na olympiádě

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Tak tímto heslem se nesly letošní Sportovní hry seniorů konané dne 16. 9. 2014 v Domově pro seniory – Rybniční ve Strakonicích. Těchto her se samozřejmě zúčastnil i seniorský tým CSP Vodňany složený ze 4 seniorů. Po absolvování různých disciplín obsadil krásné 7. místo.

Nejvyšším poděkováním a zároveň milým překvapením bylo právě pro Centrum sociální pomoci Vodňany „Ocenění za nejstaršího účastníka“ těchto her. To získala naše seniorka, paní Marie Honnerová, která letos oslavila 100 let svého života. Při předávání této ceny měla obrovský aplaus a obdiv. Všem zúčastněným se sportovní hry, nazvané „Senioráda 2014“, moc líbili a těšíme se na příští hry v roce 2015.

Za CSP Vodňany sociální pracovnice Mgr. Petra Trnková, DiS.

Obrázek - Senioři CSP Vodňany byli na olympiádě

vloženo 20. 10. 2014

Den otevřených dveří

 Obrázek - Den otevřených dveří

vloženo 12. 9. 2014

Oslava 100. narozenin v CSP Vodňany

Dne 12. 8. jsme měli tu čest uspořádat oslavu 100. narozenin pro paní Marii Honnerovou, která žije v našem Domově pro seniory od května letošního roku. Oslavit takovéto významné životní jubileum je už samo o sobě velkou událostí a důvodem k obrovskému uznání. Paní Honnerová své narozeniny navíc oslavila ve výborné kondici a s typickým vlídným úsměvem na rtech.

Oslavenkyni přišli pogratulovat zástupci města Vodňany v čele se starostou města Ing. Viktorem Blaščákem a zástupkyně z Okresní správy sociálního zabezpečení ze Strakonic, která předala blahopřání od ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marksové. V dlouhé řadě dalších gratulantů samozřejmě nechyběli ani zaměstnanci CSP Vodňany, početná rodina a přátelé. A věřte nebo ne, mezi nejmladším a nejstarším účastníkem oslavy byl věkový rozdíl celých 99 let a 6 měsíců.

Oslavenkyně obdržela spoustu nádherných květin a dárků. Pan Václav Viktora oslavu zpříjemnil hrou na harmoniku a zahrál, paní Honnerové, několik oblíbených písní. Slavnostně vyzdobená tabule se prohýbala pod dobrým jídlem a pitím. Dorty pro tuto příležitost vyrobila, a jeden z nich dokonce věnovala Kateřina Návarová, z rodinné firmy Čokoláda Navaro. Tímto paní Návarové ještě jednou děkujeme! Po ochutnání dortů jsme totiž zjistily, že tyto dorty nejen krásně vypadají, ale i moc dobře chutnají. Důkazem bylo i to, že ze dvou dortů nezbyl ani kousíček.

Nezbývá než dodat, že oslava trvala do pozdních odpoledních hodin. Užila si ji nejen paní Honnerová, která na ni bude jistě dlouho vzpomínat, ale i všichni přítomní.

Ještě jednou Vám, paní Honnerová, za všechny zaměstnance CSP Vodňany přejeme hlavně pevné zdraví a hodně pohody a optimismu do dalších let.

Za CSP Vodňany sociální pracovnice Mgr. Veronika Bílá

vloženo 12. 9. 2014

Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

v našem domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany
dne 4. září 2014

V poledních hodinách dne 4. 9. 2014 náš domov pro seniory navštívil místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., společně s panem starostou Vodňan Ing. Viktorem Blaščákem a zastupitelem města PhDr. Robertem Hunešem.
V prostorách zahrady domova byl přivítán ředitelkou CSP Vodňany Mgr. Bc. Danielou Davidovou a následně ve společenské místnosti se místopředseda vlády p. Bělobrádek přivítal a pohovořil s našimi seniory. Získal tím tak informace o naší organizaci a životě v ní. Na závěr návštěvy jsme se všichni rozloučili známou písní „Kdyby byl Bavorov…“ a příslibem zlepšování sociální strategie.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová 

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

foto: Karel Burda

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

Obrázek - Návštěva místopředsedy vlády MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.

vloženo 5. 9. 2014

Křest harmoniky

 Křest harmoniky dne 27.10.2014 se náramně vydařil

Obrázek - Křest harmoniky

vloženo 3. 9. 2014

ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014

Centrum sociální pomoci se opět přihlásilo do aktivizačního projektu pro seniory ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2014 od 1. do 31. října 2014. Každý přihlášený účastník si eviduje své výkony v jízdě na rotopedu (na kole, motomedu, šlapátku apod.) nebo v chůzi. 

vloženo 30. 8. 2014

Křest nového akordeonu

Vážení přátelé Centra sociální pomoci Vodňany,
děkujeme Vám za příspěvek určený na nákup akordeonu v rámci projektu „Plníme přání seniorům. Přání seniorů, se díky Vám splnilo, proto Vás srdečně zveme na křest nového akordeonu, který proběhne dne 27. srpna 2014 od 14.30 h ve společenské místnosti domova pro seniory.

Na setkání s Vámi se těšíme. Za CSP Vodňany ředitelka Daniela Davidová.

vloženo 19. 8. 2014

100. narozeniny

Paní Marie Honnerová v domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany oslavila dne 12. srpna 2014 své 100. narozeniny.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody přejí všichni zaměstnanci CSP Vodňany.

Obrázek - 100. narozeniny

Paní Honnerová na oslavě s prapravnučkou Drahuškou

foto: Karel Burda

vloženo 19. 8. 2014

Život je někdy těžký, ale vždycky krásný

vloženo 18. 8. 2014

Deník Strakonicka

vloženo 18. 8. 2014

POZVÁNKA NA VÝSTAVU výtvarných prací v KD Vodňany

CSP Vodňany zve srdečně všechny občany na výstavu dětských prací, která proběhne v Městském kulturním středisku Vodňany ve dnech 2. září – 30. září 2014. Na výstavě budou k vidění výtvarné práce dětí, které jsme obdrželi v rámci 5. ročníku výtvarné soutěže pro děti „Šťastné stáří očima dětí“, o které jsme vás informovali v minulém čísle. Soutěžních prací se sešlo na stovky, a tak nebylo vůbec jednoduché vybrat 10 nejlepších prací za každou školu, která postoupila do celorepublikové soutěže. Všechna výtvarná díla jsou krásná, a proto jsme se rozhodli se o ně s vámi podělit. Těšíme se na vaši návštěvu!

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

vloženo 16. 8. 2014

Šťastné stáří očima dětí

Šťastné stáří očima dětí je název soutěžního projektu pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií v  ČR ve věku do 15 let, kterého se zúčastnilo naše CSP Vodňany společně s vodňanskými mateřskými a základními školami. Jeho vyhlašovatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR.

Cílem tohoto projektu je odstraňování stereotypů a předsudků o stáří, a také podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života.

V měsíci květnu Centrum sociální pomoci Vodňany oslovilo děti do věku 15 let k účasti v této soutěži, neboť chceme poznat nejen, jak v současné době děti vnímají starší generaci, ale také podpořit mezigenerační dialog. V našem domově pro seniory, nás pak, pro svou motivaci navštívilo mnoho dětí (v doprovodu paní učitelek), které si u nás společně se seniory „jen tak“ hrály, zpívaly, malovaly… Díky těmto dětem (různých věkových skupin) došlo k obohacení života našich seniorů i dětí, k pozitivnímu dialogu mezi těmito generacemi a předávání životních zkušeností. Následně byla v CSP Vodňany ustanovena porota, která vybírala výtvarné výtvory soutěžících. Porota byla složena z našich seniorů: pí. Soukupová, pí. Ouředníková a p. Bísek, a také z nezávislých porotců: místostarosta Vodňan p. Burda, ředitelka CSP Vodňany pí. Davidová a volnočasový pracovník p. Viktora. Soutěžních prací se sešlo na stovky, a tak volba 10 prací za každou školu nebyla vůbec jednoduchá, všechny byly nádherné, ale pravidla soutěže jsme museli dodržet. O vítězích soutěže však rozhodne další odborná porota, kam byly námi vybrané práce zaslány. V této porotě zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 7. října 2014 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb České republiky.

Součástí této soutěže je také Hlasování veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor či autorka soutěžní práce, která získá nejvíce hlasů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechna díla dětí zveřejněna.

Soutěžní práce, které naší porotou nebyly poslány, budou vystaveny v Městském kulturním středisku Vodňany od 3. září do 1. října 2014. Na tuto výstavu Vás srdečně zveme.
Děkujeme všem dětem za jejich výtvarná díla, která potěšila naše seniory, a paní učitelkám za vstřícnou spolupráci.

Za CSP Vodňany ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Šťastné stáří očima dětí

vloženo 12. 7. 2014

Poděkování sponzorům CSP Vodňany

Tak jsem si jednoho krásného dne povídala s jednou paní, které jsem vyprávěla o našem vodňanském CSPéčku. Když jsme se v našem rozhovoru zmiňovala o tom, že máme i sponzory, nevěřila vlastním uším, a pravila: „…no prosím Vás, kdo v dnešní době může sponzorovat důchoďák? Co by z toho ty lidi měli?“ Odvětila jsem: „A co pocit prospěšnosti a užitečnosti?“

Jsem ráda, že naše společnost přeci ještě není tak konzumní, jak si myslela již zmiňovaná paní a převažují v nás, v lidech duchovní hodnoty.

Chtěla bych prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovat za seniory CSP Vodňany našim sponzorům:
pí. Mrvíkové z Vodňan za poskytnutí Betlému s 8 figurkami v celkové hodnotě 1 000,- Kč pro výstavní účely v prostorách užívaných seniory,
pí. Reichlové z Vodňan za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 1 000,-Kč,
pí. Mrázové z Protivína za peněžitý dar za účelem neurčeným ve výši 2 000,-Kč,
p. Holému z Vodňan, za poskytnutí květin pro aktivizaci smyslů imobilních seniorů,
pí. Hvizdové z Nedachlebic okr. Uherské Hradiště za poskytnutí malé klávesové harmoniky pro kulturní vyžití seniorů,

Program „Plníme přání seniorům“ - přispěvatelé finančních darů a společnost Sodexo Benefity - veřejná sbírka na nákup harmoniky ve výši 26 900,-Kč

Děkujeme Vám, ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 12. 7. 2014

Plníme přání seniorům aneb „Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší...”

V květnovém a červnovém Vodňanském zpravodaji jsme Vás informovali o programu „Plníme přání seniorům“, který vyhlásila společnost Sodexo Benefity. Projekt plníme přání seniorům má za cíl plnit přání a sny seniorům, které by jinak nemohly být naplněny. Počet těchto přání seniorů a zařízení, pečující o seniory bylo celkem 413 a 40 z nich bylo vybráno do této veřejné sbírky. Centrum sociální pomoci Vodňany bylo jedním z těch, co s žádostí uspělo.

Co bylo principem tohoto programu? Naši senioři CSP Vodňany si vybrali přání, které je jim blízké, tímto přáním se stala harmonika. Finanční příspěvky na toto přání poslané, pak organizující společnost Sodexo Benefity, v rámci tohoto programu zdvojnásobila.

Pro naše přání se zvedla obrovská vlna solidarity a celých 26 900,-Kč na harmoniku bylo přispěvateli, společně s příspěvky společnosti Sodexo Benefity, vybráno, a to za krátký jeden měsíc!!! Neuvěřitelné se stalo skutkem.

Díky Vám, našim milým přispěvatelům, kterých bylo nespočet, bude v „CSPéčku“, o to víc radosti, s novou harmonikou a s písničkou na rtech, třeba s tou naší oblíbenou: „Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší ...”

Vám všem, kteří jste svými finančními příspěvky přispěli na nákup harmoniky, za všechny seniory našeho zařízení děkuji, neboť jste tak obohatili jejich lidský život.

Za CSP Vodňany ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 12. 7. 2014

Vodňany mají tři „Dobré duše“

Dne 3. července 2014 se Centrum sociální pomoci Vodňany v kategorii „Instituce“ a její dvě dobrovolnice v kategorii „Jednotlivec“, zúčastnily v klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze, slavnostního vyhlašování cen projektu „Dobrá duše“. Do tohoto projektu, který je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Gerontologickým centrem v Praze a společnosti HARTMANN - RICO a.s., jsme se přihlásily v roce 2013.

Jaké jsou zásady? Kdo se stává „Dobrou duší“? Dobrou duší se stává instituce, která vytváří podmínky pro seniory dobrovolníky z okolí a zapojuje je do života a aktivit zařízení. Dobrou duší se stává jednotlivec senior, který vykonává svoji činnost po dohodě se zařízením z vlastní vůle, bez nároku na finanční odměnu, respektuje všechna pravidla a ustanovení platné v zařízení, ve kterém vykonává svojí činnost. A právě toto vše, společně, má velký přínos pro zkvalitnění života našich klientů. Komise odborníků složená z výše vyjmenovaných institucí hodnotila právě námi vytvářené podmínky, stejně jako jejich inovativnost a dlouhodobost, kreativitu a angažovanost našeho zařízení i dobrovolníků.

Význam našich dobrovolníků? O seniory je dobře postaráno po stránce lékařské a ošetřovatelské, dostávají pravidelnou stravu, ale tato forma sociálního kontaktu našich dobrovolníků, možnost popovídat si, najít si společníka na aktivitu…je nenahraditelná.

Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“

zleva: dobrovolnice Květoslava Čížková, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová, dobrovolnice Marie Polatová, koordinátorka dobrovolníků Petra Trnková. Našim dobrovolnicím za jejich píli věnovanou našim seniorům děkujeme.
foto: jankolar.cz

vloženo 8. 7. 2014

Jak jsme se v CSP Vodňany „nenadřeli“…

Jednoho krásného červnového (velmi horkého) rána se v domově pro seniory objevila parta mladých studentů ze Středního odborného učiliště služeb Vodňany. Toho dne si „strojní mechanici“ této školy „nahrazovali hodiny v posilovně“, neboť nám pomohli s vyklízením půdních a sklepních prostor domova pro seniory.

I když každé takové místo v sobě skýtá určité kouzlo, neboť se zde nachází věci staršího data (to zná každý, kdo je vlastníkem takových prostor), vyklízení materiálu těžšího i lehčího rázu byla pěkná dřina. Přesto probíhalo díky nim rychle a efektivně. Náš cíl zněl jasně: „…dneska se to fakt musí všechno zvládnout!“. Jaké však nastalo překvapení, když byl tento úkol splněn již v poledních hodinách. S heslem mladíků: „Když úklid, tak pořádně!“, vše proběhlo bez problémů.

„Strojníci“, zasluhujete si velké díky za Vaši pomoc, moc jste nám pomohli.

Ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

vloženo 18. 6. 2014

“Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Již jednou jsme vás informovali o projektu „Plníme přání seniorům“, který si klade za cíl plnit přání a sny seniorům, které by jinak nemohly být naplněny. Naše CSP Vodňany se zapojilo do tohoto projektu s přáním získat pro seniory našeho zařízení „AKORDEON“. Jen pro připomenutí, základní pravidla projektu jsou taková, že ke každé připsané částce vloží společnost Sodexo (iniciátor projektu) stejnou částku a příspěvek tím zdvojnásobí. Podrobné informace získají zájemci na internetových stránkách http://www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/detail-prani/72-zazpivat-si-s-harmonikou.

Do tohoto projektu se již se svými příspěvky zapojila široká veřejnost, a také zaměstnanci CSP Vodňany. Naši senioři však nechtěli být pozadu a přidali se k nám, přispívají na své přání, každý podle svých možností.

Proto dovolte, abychom vás touto cestou upozornili na blížící se termín ukončení tohoto projektu, který připadne na 30. června 2014, kdy bude uzavřena veřejná sbírka. Budeme rádi, když se k nám přidáte a přispějete na přání našich seniorů.

Za CSP Vodňany Petra Pecková, účetní

vloženo 18. 6. 2014

„BEZPEČÍ SENIORŮ JE NAŠE PRIORITA“

Centrum sociální pomoci pořádalo ve středu 28. května 2014 přednášku zaměřenou na ochranu seniorů před kriminalitou, která se uskutečnila díky velké ochotě Nprap. Edity Žežulkové příslušnice Policie ČR z obvodního oddělení Vodňany, v domě s pečovatelskou službou.

V úvodu byli senioři informováni o činnosti policie, o jejich každodenní práci, ale i zajímavých případech, se kterými se policisté při své práci setkávají. Přednáška byla rozdělena do několika bloků. V první části byli senioři seznámeni s odznakem a průkazem Policie ČR (identifikační číslo, barevné provedení), s různými typy služebních dopravních prostředků a s policejními stejnokroji.

V průběhu setkání si senioři z domu s pečovatelskou službou, ale i z terénu, vyslechli různé informace o možných nebezpečích a způsobech ochrany. Toto téma vyvolalo živou diskuzi o nebezpečí okradení, přepadení, o podvodnících, kteří se pod „chytrou“ záminkou chtějí ke své oběti přiblížit, a posléze se snaží např. o uzavření nevýhodných smluv, či služeb. Senioři vyslechli rady, jak se těmto situacím vyhnout, a možné příklady, jakým způsobem se zachovat. Závěr přednášky byl věnován skutečným případům, které poodhalují šikovné praktiky podvodníků. Senioři projevili veliký zájem o probíraná témata a na přednášející měli spoustu dotazů, na které policistka trpělivě a srozumitelně odpovídala.

To, že setkání policistky se seniory bylo prospěšné pro obě strany, potvrdila i  domluva o další spolupráci. Děkujeme Nprap. Editě Žežulkové za velmi přívětivé, přátelské a poučné odpoledne.

Za seniory z pečovatelské služby děkuje pracovnice v sociálních službách Romana Novotná.

vloženo 18. 6. 2014

Člověk je stále součástí živé přírody aneb zahradní terapie v CSP Vodňany

Lidé v současné společnosti zaměřené na výkon a spěch mají snahu hledat různé alternativy, které umožňují léčbu bez podkladu lékařských preparátů a využívání nemocničních zařízení. Čím dále častěji se můžeme setkávat se staronovým pojmem „Zahradní terapie (horticultural therapy)“. Tato metoda léčby má bohatou historii a můžeme se s ní setkat již ve starověku. Se zlepšením fyzické kondice, stavu mysli i nálady člověka využívané rostliny a rostlinami souvisejí zahradnické práce. Je efektivní a přínosná léčbou pro lidi všech věkových kategorií.

Naši senioři byli dříve více součástí přírody než lidé v současné době. Byli si vědomi toho, že příroda léči. V CSP Vodňany jsme pronikli do této terapie a začali jsme ji využívat v naší organizaci. Cílem této terapie je podpora a udržení aktivit každodenního života s ohledem na biografii člověka. Zajišťuje také sociální integraci a podněty na účasti na společenském životě, udržuje fyzickou a duševní kondici, trénink paměti a možnost smysluplného zaměstnání. V CSP Vodňany jsme vytvořili malé zahrádky (v interiéru společenské místnosti, na chodbách), tak i v exteriéru (ve dvoře organizace). Využíváme vyvýšených záhonů doplněných o kolečka tzv. „Mobilní zahrada“, která umožňuje lidem na invalidních vozících lepší přístup a manipulaci s rostlinami. Pěstujeme zde nejen zeleninu, ale i bylinky. Vše co vypěstujeme, si také sníme. Při aktivizačních programech jsme si např. připravili zeleninové saláty dle receptů seniorů, které jsme ochutnali, a také vzájemně pochválili. Nejen za dobré recepty, ale i za dobrou péči a úrodu. Plánujeme si připravit tvarohovou pomazánku s naší vypěstovanou pažitkou. Připravujeme si i bylinné čaje z naší bylinkové zahrádky. V tzv. „fytoterapii“ (bylinářství) využíváme léčivých síl rostlin.

Celkovým záměrem „Zahradní terapie“ v CSP Vodňany je aktivní zapojení do zahradnických prací nebo i pouhé pasivní vnímání. Vždyť i pasivní vnímání znamená mít radost z pozorování rostoucích rostlin, uklidňuje mysl, snižuje svalové napětí, obnovuje v těle přirozené biorytmy, povzbuzuje imunitní systém a regenerační procesy, zlepšuje emoční i duševní zdraví či fyzickou zdatnost.

Obrázek - Člověk je stále součástí živé přírody aneb zahradní terapie v CSP Vodňany

Bc. Petra Trnková, DiS.
(sociální pracovnice)

vloženo 18. 6. 2014

Deník Strakonicka - 14. 5. 2014 - Město na dlani

vloženo 6. 6. 2014