Aktuality

Senioři CSP Vodňany v Českém rozhlase

V říjnu loňského roku se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do aktivizačního projektu pro seniory pod názvem ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013, jak jsme Vás již informovali. Mediálním partnerem celé akce byl Český rozhlas.

Díky ochotě organizátorky paní M. Tichákové dostali senioři příležitosti navštívit zákulisí veřejnoprávního rozhlasu stanice Český rozhlas Č. Budějovice vysílajícího na frekvenci 106,4 FM. Stanice, kterou většina obyvatel CSP Vodňany se zájmem poslouchá.

Senioři měli možnost vidět to, co oku posluchače zůstává skryto. Poznali mnoho zajímavých lidí, jejichž hlas je důvěrně známý, ale tvář si „vytvořila“ naše fantazie. Při osobním setkání se přesvědčili, že hlasy znějící z rozhlasových přijímačů jsou sympatičtí lidé z masa a kostí.

Po celou dobu naší prohlídky se nám věnoval zvukový mistr pan R. Kamba a pan M. Tichák, provedli nás zákoutími rozhlasu a seznámili nás se svou prací. Se zatajeným dechem všichni naslouchali, co mravenčího úsilí stojí jedna rozhlasová nahrávka, pořízená, tak aby lahodila uchu a sluchovým receptorům posluchače.

Malá krabička, důvěrně známá jako rádio, patřící neodmyslitelně do našich domácností, přináší zajímavosti, rozhovory, písničky, a především dobrou náladu do našich domovů. Pevně věřím, že rádio přežije i nové technologie, zaplavující mediální trh. 

Připravila Eva Remišová
Instruktorka volného času

Obrázek - Senioři CSP Vodňany v Českém rozhlase

vloženo 12. 2. 2014

Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech

Jako organizace se zaměřujeme na navazování partnerství a prohlubování spolupráce s institucemi, které poskytují běžné služby veřejnosti. Snažíme se integrovat uživatele využívajících našich pobytových služeb do různých aktivit a preventivně působit proti jejich izolaci. Podle výzkumů má čtení pozitivní přínos na rozvoj a udržení kognitivních funkcí jako je pozornost, vyjadřovací schopnosti, porozumění řeči a působí jako jedna ze součástí prevence stařecké demence a Alzheimerovy choroby.

Díky ochotě vedení knihovny mohla začít v lednu 2014 Intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech. Zaměstnanci knihovny přichystají k zapůjčení několik desítek kusů knih rozdílných žánrů, dle zájmu našich čtenářů. Aktivizační pracovnice v Městské knihovně vyzvedne nové knihy a vrátí knihy přečtené.

Jedenkrát v měsíci probíhá tzv. Knihovnické dopoledne. Pro mobilní klienty jsou knihy k zapůjčení připraveny ve společenské místnosti zdejšího domova. Čtenáři mají možnost prohlédnout a prolistovat nabízené knihy a vybrat knihu, která je zaujme.

Ve společenské místnosti je též umístěna jedna z knihoven nacházejících se v CSP Vodňany.
Zapomenuti nezůstávají ani imobilní klienti, kteří mají o četbu zájem, za nimi „přijíždí“ knihy přímo na pokoj. Klienti, kteří mají zájem o knihy, ale jejich zdravotní handicap jim čtení neumožňuje (např. oční vady) se mohou v rámci aktivizace zúčastnit předčítání zapůjčených knih. Mezi uživateli je o knihy zájem.

Zde je jeden z příkladů, že ani ve stáří se člověk nemusí vzdávat všech svých zálib a v rámci možností může prožívat plnohodnotný život.

Připravila Eva Remišová
Instruktorka volného času

Obrázek - Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech

vloženo 12. 2. 2014