Aktuality

Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

V rámci tohoto projektu proběhla v naší organizaci dne 15. dubna 2014 první akce pod názvem „Vítání jara“. V rámci této akce vystoupili děti ze ZŠ Alešova Vodňany. Děti pod vedením paní učitelky Mgr. Anny Tíkové si připravili pro naše seniory pásmo básní a písniček s jarní a velikonoční tématikou. Mezi seniory a žákyněmi proběhla živá diskuze o velikonočních zvycích. Společně si zazpívali velikonoční koledy a připomněli si tak, jak se koledovalo dříve a dnes. Přítomní senioři si vykoledovali malované kraslice a zajíčky a žákyně na oplátku něco sladkého. Žákyně sklidily svým temperamentním vystoupením u seniorů velký úspěch, který byl odměněn potleskem.

Obrázek - Projekt „Společná setkání v CSP Vodňany“

Dalšími akcemi, které se budou konat v rámci tohoto projektu jsou akce „V CSP to žije“ a „Vítání léta“. Akce „V CSP to žije“ je plánována na květen a vystoupí na ní děti z MŠ Smetanova Vodňany. Na akci s názvem „Vítání léta“, která proběhne v letních měsících, se bude konat grilování za doprovodu hudebního vystoupení.

Všechny akce jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením z Vodňan a okolí. Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na plakátech.

Petra Pecková, realizátorka projektu

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. 

vloženo 16. 5. 2014

Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

V Centru sociální pomoci proběhla ve středu 30. dubna 2014 v 15.00 h tradiční akce s názvem „PÁLENÍ ČARODĚJNIC v CSP Vodňany“.

Celý den jsme s napětím očekávali, zda nám slunečné počasí vydrží do odpoledních hodin. Nakonec se na nás sluníčko smálo po celé odpoledne, a proto se akce uskutečnila v plné parádě dle plánu ve dvoře našeho domova pro seniory. Naši senioři zasadili do květináčů čerstvé vrbové proutky, které dle tradice mají odehnat zlé duchy a tím i čarodějnice. Akce byla zahájena hudebním vystoupením vodňanských harmonikářů p. Nečasem a p. Hrdličkou, kteří zahráli k dobré náladě všem účastníkům. Po celou dobu akce senioři zavzpomínali na stavění májky a májové veselice, které probíhali v jejich rodištích. V rámci akce byly pro všechny účastníky zajištěny opečené špekáčky a dobré pití. Panovala dobrá nálada, díky které senioři vydrželi až do pozdních odpoledních hodin. Příjemně stráveným odpolednem jsme přivítali máj – lásky čas.

připravil Václav Viktora – pracovník v sociálních službách, realizátor akce

Obrázek - Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a MAS Vodňanská ryba.

Obrázek - Projekt „Pálení čarodějnic v CSP Vodňany“

vloženo 16. 5. 2014

“Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Naše organizace se zapojila do projektu „Plníme přání seniorům“, vyhlašovaného společností Sodexo Pass ČR. Do konce února 2014 mohli senioři nebo zařízení, pečující o seniory, posílat své přihlášky, které byly přezkoumány hodnotící komisí, a ze všech došlých přihlášek bylo vybráno 40 přání. Mezi přáními v naší kategorii bylo vybráno i naše přání v tomto znění:

Akordeon. To je náš sen. Nejen, že spojuje seniory a zaměstnance v našem domově, společné zpívání v doprovodu akordeonu je šťastnou chvílí a pohlazením. Nejoblíbenější píseň ? \"Někomu tahle píseň stačí, aby se cítil o něco mladší...\" To je i naším nepsaným heslem.

Na všechna vybraná přání je v období 15. 4. do 30. 6. 2014 vyhlášena veřejná sbírka. Přidejte se k nám a podpořte seniory žijící v domově pro seniory ve Vodňanech. Vyberte si naše přání a přispějte na něj libovolnou částku. Sodexo ke každému vkladu automaticky vloží stejnou částku a příspěvek tak bude dvojnásobný! Podrobné informace získají zájemci na internetových stránkách www.plnime-prani-seniorum.cz.

Obrázek - “Plníme přání seniorům“ v CSP Vodňany

Za všechny seniory všem případným dárcům děkují seniorky domova pro seniory ve Vodňanech.

vloženo 16. 4. 2014

Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům „Ocenění Jacoba Jacebela“

Ve Vodňanech byl špitál u starého hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, bohužel o jeho začátcích nemáme zpráv. Nejstarší záznam je z roku 1414 v odkazu, který učinil ve prospěch měšťan Jacobus Jacebel, který odkázal pro špitál dvůr se zahradami mezi dvory. Našemu dobrodinci děkujeme za to, že tu stojí náš domov pro seniory, který byl v průběhu staletí několikráte přestavěn. Byl vlastně takovým „prapředkem“ našich dobrovolníků, který jako ti současní dobrovolníci přinášel svými činy nemocným a starým lidem „srdce na dlani“. Ocenění dobrovolníků proto nese jeho jméno.

Dne 27. března 2014 se z rukou pí. ředitelky CSP Vodňany Daniely Davidové předávala „Ocenění Jacoba Jacebela“, která jsou cenou pro obyčejné lidi, kteří pro nás dělají neobyčejné věci. Cílem této akce bylo poděkování za jejich dobrovolnickou činnost a prakticky tím podpořit i dobrovolnické aktivity. Ten den mohli senioři domova ve skutečnosti, vidět naše dobrovolníky pěkně pohromadě. Sváteční odpoledne nám také umocnila nádherná hudba Klarinetového souboru z Prachatic. Protože spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem ADRA z Č. Budějovic, byla také pozvána vedoucí této organizace, pí. Bc. Jitka Chánová, která za svoji organizaci předávala trička s logem organizace. S touto organizací spolupracujeme teprve od 1. 1. 2013, a od tohoto dne se nám povedlo rozšířit množství dobrovolníků na úžasný počet osmi dobrovolníků. Celým odpolednem provázela koordinátorka dobrovolníků paní Bc. Petra Trnková, DiS.

Sváteční nádech této akce, předaná Ocenění Jacoba Jacebela společně s dárky v podobě hrnečku s logem města Vodňan a propagačního poznámkového bloku přivedla nejednoho dobrovolníka, ale i seniora až k slzám štěstí a pocitu překvapení, ale i naplnění z dobře vykonaného díla.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům „Ocenění Jacoba Jacebela“  

Horní řada zleva (zúčastnění dobrovolníci): Monika Sajtlová, Ing. Marie Jůnová, já (Davidová), Květoslava čížková, pí. Chánová z ADRA, Martin Hamáček, a koordinátorka Petra Trnková
Dolní řada: Klarinetový kvartet Prachatice

vloženo 9. 4. 2014

Vzdělávání v CSP Vodňany

Naše organizace se v letošním roce zapojila do 2 projektů zaměřených na vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků. Jedním z nich je projekt s názvem „Vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb“, organizovaným úspěšnou vzdělávací akademií BFZ o.p.s., se sídlem ve Strakonicích. Tím druhým je projekt „Profesionální personál = Kvalitní služba“, organizovaný Svazkem obcí Dolního pootaví, se sídlem v Cehnicích. Všechny kurzy a semináře jsou akreditované a většina z nich se bude konat přímo v naší organizaci.

V únoru proběhl seminář na téma „Základní informace o bazální stimulaci“, což je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Tento koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu. Další únorový seminář na téma „Individuální plánování sjednané sociální služby“ byl určen pro zaměstnance, pracující v terénní pečovatelské službě.

V březnu bude realizován seminář na téma „Proměny stáří a geronto-oblek“. Na tento seminář se velmi těšíme, neboť si každý účastník bude moci vyzkoušet geronto-oblek simulující stařecký pohyb. Tím si vyzkoušíme na vlastním těle, jak se cítí člověk v pokročilém věku, těžko pohyblivý, i nepříliš orientovaný (porucha zraku, sluchu…), a jak je pro něho obtížná každá pohybová změna. 

Veškeré vzdělávání bude poskytováno zdarma, včetně úhrady občerstvení pro všechny účastníky kurzů.

Připravila Petra Pecková, účetní CSP Vodňany

vloženo 11. 3. 2014

Senioři CSP Vodňany v Českém rozhlase

V říjnu loňského roku se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do aktivizačního projektu pro seniory pod názvem ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013, jak jsme Vás již informovali. Mediálním partnerem celé akce byl Český rozhlas.

Díky ochotě organizátorky paní M. Tichákové dostali senioři příležitosti navštívit zákulisí veřejnoprávního rozhlasu stanice Český rozhlas Č. Budějovice vysílajícího na frekvenci 106,4 FM. Stanice, kterou většina obyvatel CSP Vodňany se zájmem poslouchá.

Senioři měli možnost vidět to, co oku posluchače zůstává skryto. Poznali mnoho zajímavých lidí, jejichž hlas je důvěrně známý, ale tvář si „vytvořila“ naše fantazie. Při osobním setkání se přesvědčili, že hlasy znějící z rozhlasových přijímačů jsou sympatičtí lidé z masa a kostí.

Po celou dobu naší prohlídky se nám věnoval zvukový mistr pan R. Kamba a pan M. Tichák, provedli nás zákoutími rozhlasu a seznámili nás se svou prací. Se zatajeným dechem všichni naslouchali, co mravenčího úsilí stojí jedna rozhlasová nahrávka, pořízená, tak aby lahodila uchu a sluchovým receptorům posluchače.

Malá krabička, důvěrně známá jako rádio, patřící neodmyslitelně do našich domácností, přináší zajímavosti, rozhovory, písničky, a především dobrou náladu do našich domovů. Pevně věřím, že rádio přežije i nové technologie, zaplavující mediální trh. 

Připravila Eva Remišová
Instruktorka volného času

Obrázek - Senioři CSP Vodňany v Českém rozhlase

vloženo 12. 2. 2014

Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech

Jako organizace se zaměřujeme na navazování partnerství a prohlubování spolupráce s institucemi, které poskytují běžné služby veřejnosti. Snažíme se integrovat uživatele využívajících našich pobytových služeb do různých aktivit a preventivně působit proti jejich izolaci. Podle výzkumů má čtení pozitivní přínos na rozvoj a udržení kognitivních funkcí jako je pozornost, vyjadřovací schopnosti, porozumění řeči a působí jako jedna ze součástí prevence stařecké demence a Alzheimerovy choroby.

Díky ochotě vedení knihovny mohla začít v lednu 2014 Intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech. Zaměstnanci knihovny přichystají k zapůjčení několik desítek kusů knih rozdílných žánrů, dle zájmu našich čtenářů. Aktivizační pracovnice v Městské knihovně vyzvedne nové knihy a vrátí knihy přečtené.

Jedenkrát v měsíci probíhá tzv. Knihovnické dopoledne. Pro mobilní klienty jsou knihy k zapůjčení připraveny ve společenské místnosti zdejšího domova. Čtenáři mají možnost prohlédnout a prolistovat nabízené knihy a vybrat knihu, která je zaujme.

Ve společenské místnosti je též umístěna jedna z knihoven nacházejících se v CSP Vodňany.
Zapomenuti nezůstávají ani imobilní klienti, kteří mají o četbu zájem, za nimi „přijíždí“ knihy přímo na pokoj. Klienti, kteří mají zájem o knihy, ale jejich zdravotní handicap jim čtení neumožňuje (např. oční vady) se mohou v rámci aktivizace zúčastnit předčítání zapůjčených knih. Mezi uživateli je o knihy zájem.

Zde je jeden z příkladů, že ani ve stáří se člověk nemusí vzdávat všech svých zálib a v rámci možností může prožívat plnohodnotný život.

Připravila Eva Remišová
Instruktorka volného času

Obrázek - Spolupráce s Městskou knihovnou ve Vodňanech

vloženo 12. 2. 2014