Certifikát značky kvality

Slavnostní předávání ocenění Značky kvality Pečovatelské službě CSP Vodňany

Obrázek - Slavnostní předávání ocenění Značky kvality Pečovatelské službě CSP Vodňany

foto L. Pokorná

Dne 21. února 2018 v odpoledních hodinách proběhlo předávání certifikátu Značky kvality v sociálních službách Pečovatelské službě CSP Vodňany v „domečku“ v objektu Domu s pečovatelskou službou. Za účasti hostů pana starosty města Vodňany V. Heřmana, pana vedoucího odboru Mgr. J. Traore, DiS., paní víceprezidentky pro terénní služby Ing. R. Kainráthové, paní ředitelky CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidové a samozřejmě zaměstnanců a uživatelů pečovatelské služby. Dále přijali pozvání hosté paní redaktorka L. Pokorná Strakonického deníku, paní Mgr. L. Handšuhová a paní H. Čečková. K slavnostnímu předávání hrál Klarinetový soubor z Prachatic, který povznesl náladu všech zúčastněných.

Úvod zahájila paní ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, dále slovo pronesl pan starosta V. Heřman, který poděkoval paní ředitelce za myšlenku, přihlásit se do této certifikace. Z rukou paní víceprezidentky pro terénní služby převzali, pan starosta a paní ředitelka, zlatou plaketu se 4 hvězdičkami. Pan starosta se zhostil úkolu pokřtít tuto plaketu šampaňským. Po té, paní ředitelka pozvala zaměstnance pečovatelské služby, aby jim veřejně poděkovala za spolupráci a kvalitně odvedenou práci během roku, a předala jim kytice květin. Poděkování z úst jsme dostali i od paní víceprezidentky pro terénní služby, která ocenila týmovou spolupráci pečovatelské služby a srdce na pravém místě. Po děkovné řeči proběhl přípitek sklenkou šampaňského.

Paní víceprezidentka pro terénní služby Ing. Renata Kainráthová nás během slavnostního předávání certifikace seznámila se Značkou kvality v sociálních službách. Upozornila nás, že se jedná o první externí systém hodnocení kvality z pohledu uživatele v České republice. Cílem je poskytnout objektivní a jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od daného zařízení očekávat. Systém externí certifikace je určen, jak pobytovým, tak i terénním sociálním službám. Je hodnocen formou tzv. udílení hvězd. Celý proces začal přihlášením se k této certifikaci na podzim roku 2017, a v následujících měsících certifikace byly sledovány oblasti: péče, individuálního přístupu a partnerství, kde jsme dosáhli nejvyššího ohodnocení 5 hvězdiček, a stravování. Z možných 500 bodů jsme získali úctyhodných 439 bodů. Jsme šťastni, že jsme dosáhli, tak vysokého ocenění, a že se nám tím potvrdilo, že naše odvedená práce má vysokou kvalitu, a že je o naše seniory prostřednictvím naší vodňanské pečovatelské služby dobře postaráno.

Mgr. Petra Trnková, DiS., sociální pracovnice CSP Vodňany

Obrázek - Slavnostní předávání ocenění Značky kvality Pečovatelské službě CSP Vodňany