+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Akce pro uživatele a veřejnost


 

 

Betonové velikonoce aneb muži tvoří

I naši senioři se už těší na Velikonoce

 Pečovatelská služba Vodňany se, dne 4. 4. 2019 v dopoledních hodinách, zapojila do projektu „UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO“ v rámci „ÚKLIDOVÉHO DNE 2019“. Tohoto projektu jsme se všichni zhostili svědomitě. Uklidili jsme si náš „dvorek“ v Pečovatelské službě včetně nového Altánku a věnovali jsme i péči našim okrasným květinám. Jsme rádi, že naše práce byla k užitku a spojila nás i mezigeneracemi, neboť uklízeli nejen naši uživatelé Pečovatelské služby, ale i pravnučka jedné uživatelky, za podpory naší paní ředitelky.

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 9. 4. 2019 „Velikonoční a jarní vystoupení dětí z MŠ Sluníčko Vodňany“. Děti seniorům zazpívaly písničky, řekly básničky. A opět jako loňský rok, děti obdarovaly seniory připravenými dárečky. Nejen Pečovatelská služba, ale i senioři měli pro děti také připravené dárečky. Na závěr jsme si společně zasadili jarní semínka rostlinek do květináčů a upletli z vrbových proutí pomlázky. Těmito pomlázkami chlapci všechny zúčastněné omladili (symbolicky pošlehali). Dětem a paní učitelkám moc děkujeme za návštěvu na Pečovatelské službě a budeme moc rádi, když se znovu uvidíme.

 

Březen 2019

V Centru sociální pomoci Vodňany probíhala v úterý 5. března masopustní zábava, které se zúčastnily všechny generace. K tanci a poslechu hrála naše „stará“ známá kapela Dřemlinka. Masky zaplnily celý parket, ale i na chodbách bylo veselo. Všichni si užili zábavu, koblihy, chlebíčky, kávu i trochu hnědavého moku bylo. Komu bylo do tance a zdravotní stav to dovolil i v kole se zatočil.

Dne 27. 3. 2019 uživatelé Pečovatelské služby Vodňany, společně se zaměstnanci a s paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou, navštívili nové Komunitní centrum, které se nachází v obci Hvožďany u Vodňan. Uskutečnilo se zde „Jarní přátelské posezení s harmonikáři“ nejen pro seniory. Při poslechu harmonik jsme si rádi i zatancovali.

Uživatelé pečovatelské služby se pravidelně setkávají s vedením CSP Vodňany s paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou a zaměstnanci Pečovatelské služby. Přiblížili jsme novinky roku 2019 a shrnuli společnou činnost za rok 2018.

Jarní přesazování květin.

Senioři pospíchají do kina na film Ženy v běhu.

Ženy za pultem měly opět velký úspěch nejen mezi seniory, ale i u zaměstnanců.

 

ÚNOR 2019

Pravidelné zajímavé přednášky pod vedením Mgr. A. Kotové jsou vítaným zpestřením. V úterý 6. února jsme si zopakovali něco o Habsburcích a načerpaly další nové zajímavé informace a fakta.

V úterý 12. února společné dopoledne dětí z MŠ Smetanova a seniorů se neslo ve stylu tvoření. Nenásilné procvičování jemné motoriky prospělo oběma generacím a společné krásně prožité chvíle všechny obohatily.

Neformální cukrárna pod názvem Žena za pultem v minulém měsíci měla velký úspěch, proto jsme se rozhodli, že tuto úspěšnou akci budeme v pravidelných intervalech opakovat. Tentokrát byl datum stanoven na úterý 19. února. Bylo opět plno a všichni byli spokojeni.

Ve středu 27. února se v kinokavárně promítala komedie Františka Filipa Láska jako trám o tom, co se dělo kolem jedné zlaté svatby.

Ve čtvrtek 28. února harmonikáři tentokráte v oslabení, ale na výkonu to nebylo znát, pánové M. Hrdlička a V. Nečas hráli jako o život. To ostatně je jejich zvykem, všichni společně jsme si známé písničky s radostí zazpívali.

 

 

LEDEN 2019 

V pondělí 7. ledna probíhalo v domově Tři králové koledování, žáci Základní školy Alešova a Gymnázia Vodňany navštíví individuálně pokoje seniorů, kteří měli zájem poslechnout si koledy a potěšit se mladickým elánem.

V úterý 8. ledna senioři zavítali do společenské místnosti domova, která se na odpoledne změnila v kinokavárnu. Promítal se zde český filmový muzikál - Kdyby tisíc klarinetů, režisérů Jana Roháče a Vladimíra Svitáčka. K odpolední pohodě přispěla i podávaná káva.

Ve čtvrtek 17. ledna odpoledne zájemci o hudbu, hudební nástroje a senioři zajímající se o nové informace, měli možnost poslechnout zajímavou přednášku o hudebních nástrojích spojenou s ukázkou hry na tyto nástroje. Vzácným hostem byl Mgr. et Mgr. J. P. Macků, Ph.D. držitele „Ocenění za hudební skladbu“ uděleného hudebním skladatelem Pavlem Slezákem, laureátem ceny Leoše Janáčka.

 

V pondělí 21. ledna další pravidelné společné dopoledne dětí z mateřské školy Smetanova a seniorů z CSP Vodňany. Dopoledním tématem bylo vzpomínání na vánoční dárky. Všichni společně vzpomínali, co přinesl Ježíšek? Poté dárečky namalovali a na závěr si společně zazpívali.

 

V úterý 22. ledna se konala zajímavá akce pod názvem Žena za pultem. Senioři si mohli zakoupit zákusky či chlebíčky. Pokud měli chuť na dobrou kávu, byla jim káva uvařena a dobroty s kávou snědli v jídelně.

Ve čtvrtek 24. ledna odpoledne posezení s písničkou za doprovodu harmonikářů H+N+V (Miroslav Hrdlička +Václav Nečas + Václav Viktora). Tentokrát se netančilo, ale o to hlasitěji se zpívalo.