+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Ocenění 


20. 11. 2018

Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

ZNAČKY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Ocenění Značky kvality převzala pečovatelská služba Centrum sociální pomoci Vodňany dne 21. února 2018. Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila na podzimu roku 2017 a od této doby probíhala certifikace například v oblastech péče, individuálního přístupu a partnerství. Celkem získala tato sociální služba 4 hvězdy (z možných 5), a to 439 bodů z celkových 500 možných. Podrobné informace o certifikaci naleznete na: http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/centrum-socialni-pomoci-Vodnany-pecovatelska-sluzba/.

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby. Certifikace je určena například domovům pro seniory, pečovatelskou službu, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a další sociální služby. Cílem je poskytnout novým uživatelům služby, zájemcům o službu či jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci jakou kvalitu, mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

Všem našim příznivcům děkujeme, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová


13. 11. 2018

Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

Asociace kuchařů a cukrářů, organizovala v Praze v Makro Akademii, ve dnech 10. – 11. listopadu 2018 finále kulinářské soutěže: Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 2018. Centrum sociální pomoci Vodňany se této soutěže zúčastnilo v kategorii: Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+. Zástupkyní naší kuchyně byla p. Ivana Králová, s námi běžně vařeným jídlem - Kaprem po Třeboňsku. Odborná porota ohodnotila formu této úpravy velmi pozitivně, a tak naše kuchařka „vysoutěžila“ – získala, z 15 finalistů nádherné 4. místo. Byly to nervy, ale zkušenosti k nezaplacení. Podmínkou našeho pokrmu byla: regionální strava a aktuální období – to jsou pro nás výlovy rybníků a vykopané brambory.

Za CSP Vodňany ředitelka Daniela Davidová


15. 6. 2018

DOBRÁ DUŠE

Dne 13. 6. 2018 jsme se zúčastnili Slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen 6. ročníku projektu „DOBRÁ DUŠE“ v klášteře Minoritů svatého Jakuba v Praze. V kategorii „Instituce“ za nominovanou organizaci CSP Vodňany přebírala ocenění Dobré duše naše paní ředitelka Mgr. Bc. D. Davidová. A v kategorii „Jednotlivec“ přebíral ocenění pan V. Viktora, který v naší organizaci působí jako Dobrovolník. Všichni jsme si krásnou až kouzelnou atmosféru všech oceněných „Dobrých Duší“ užili.

 

 


15. 6. 2018

Cena Ď

7. 6. 2018 nebyl jen den D, byl to přímo den Ď Projekt "Společné setkávání dětí a seniorů v CSP Vodňany" vyhrál celostátní kolo prestižní ceny Ď v kategorii Domovy pro seniory a sociální ústavy. Za nepřítomnou Mgr. Bc. Danielu Davidovou ocenění převzala naše vrchní sestra Mirečka (Mgr. Miroslava Hynková)
Děkujeme.

 


19. 4. 2018

Deník.cz - Mimořádné ocenění získala Daniela Davidová z Vodňan


12. 4. 2018

Mladá Fronta Dnes - Spojuje děti a seniory, dostala za to ocenění


10. 4. 2018

Rozhovor s ředitelkou CSP Mgr. Bc. Danielou Davidovou na vlnách Českého rozhlasu a cena Ď

 

 


5. 4. 2018

Certifikát - Firma pro zdraví

Centrum sociální pomoci Vodňany, získalo 3.dubna 2018 v Senátu parlamentu ČR certifikát „Firma pro zdraví“, za realizaci programů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců, za zodpovědnost stát se inspirací dalším zaměstnavatelům v ČR. Hlavním cílem strategie je zlepšit zdravotní stav svých zaměstnanců a podpořit jejich zájem o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí. Tento certifikát lze získat jen na základě prokazatelného naplňování filozofie péče o zaměstnance. V současné době jsme se stali první organizací v sociálních službách v České republice, která tento certifikát získala. Stáli jsme v jedné linii mezi takovými velikány jako je např. Česká pošta, DHL, Kaufland….


26. 2. 2018

Slavnostní předávání ocenění Značky kvality Pečovatelské službě CSP Vodňany

foto L. Pokorná

Dne 21. února 2018 v odpoledních hodinách proběhlo předávání certifikátu Značky kvality v sociálních službách Pečovatelské službě CSP Vodňany v „domečku“ v objektu Domu s pečovatelskou službou. Za účasti hostů pana starosty města Vodňany V. Heřmana, pana vedoucího odboru Mgr. J. Traore, DiS., paní víceprezidentky pro terénní služby Ing. R. Kainráthové, paní ředitelky CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidové a samozřejmě zaměstnanců a uživatelů pečovatelské služby. Dále přijali pozvání hosté paní redaktorka L. Pokorná Strakonického deníku, paní Mgr. L. Handšuhová a paní H. Čečková. K slavnostnímu předávání hrál Klarinetový soubor z Prachatic, který povznesl náladu všech zúčastněných.

Úvod zahájila paní ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, dále slovo pronesl pan starosta V. Heřman, který poděkoval paní ředitelce za myšlenku, přihlásit se do této certifikace. Z rukou paní víceprezidentky pro terénní služby převzali, pan starosta a paní ředitelka, zlatou plaketu se 4 hvězdičkami. Pan starosta se zhostil úkolu pokřtít tuto plaketu šampaňským. Po té, paní ředitelka pozvala zaměstnance pečovatelské služby, aby jim veřejně poděkovala za spolupráci a kvalitně odvedenou práci během roku, a předala jim kytice květin. Poděkování z úst jsme dostali i od paní víceprezidentky pro terénní služby, která ocenila týmovou spolupráci pečovatelské služby a srdce na pravém místě. Po děkovné řeči proběhl přípitek sklenkou šampaňského.

Paní víceprezidentka pro terénní služby Ing. Renata Kainráthová nás během slavnostního předávání certifikace seznámila se Značkou kvality v sociálních službách. Upozornila nás, že se jedná o první externí systém hodnocení kvality z pohledu uživatele v České republice. Cílem je poskytnout objektivní a jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od daného zařízení očekávat. Systém externí certifikace je určen, jak pobytovým, tak i terénním sociálním službám. Je hodnocen formou tzv. udílení hvězd. Celý proces začal přihlášením se k této certifikaci na podzim roku 2017, a v následujících měsících certifikace byly sledovány oblasti: péče, individuálního přístupu a partnerství, kde jsme dosáhli nejvyššího ohodnocení 5 hvězdiček, a stravování. Z možných 500 bodů jsme získali úctyhodných 439 bodů. Jsme šťastni, že jsme dosáhli, tak vysokého ocenění, a že se nám tím potvrdilo, že naše odvedená práce má vysokou kvalitu, a že je o naše seniory prostřednictvím naší vodňanské pečovatelské služby dobře postaráno.

Mgr. Petra Trnková, DiS., sociální pracovnice CSP Vodňany


14. 12. 2017

Activně dětem


23. 10. 2017

Kdo se stal dobrou duší V. ročníku?


7. 10. 2017

Sportovní hry seniorů 2017

 


9. 6. 2017

Čestné uznání


4. 2. 2017

Diplom Pěškotours

 


27. 1. 2017

Poděkování z Nadace pro transplantaci kostní dřeně

 


16. 9. 2016

Diplom - 7. místo DS VODŇANY


16. 9. 2016

Diplom - 2.místo NEJ DOPROVOD


18. 7. 2016

Finále ceny Ď

V pátek 24. června byl pro mnohé pouze obyčejný den. My jsme si tento den udělali jedinečný a originální tím, že jsme vyjeli do Prahy, konkrétně na Novou scénu Národního divadla, kde se uskutečnilo celorepublikové finále výjimečné ceny Ď. Tato cena je určitý druh poděkování, kdy každý má šanci komukoliv poděkovat, prostřednictvím nominace. Do finále jsme postoupili z kola krajského, které se konalo 27. dubna v divadle Oskara Nedbala v Táboře. A proč jsme se vlastně zúčastnili této ceny? My, Centrum sociální pomoci Vodňany, jsme nominovali naše milé mecenášky, Ing. Lucii Topkovou a Radku Pencovou, za uspořádání Dětské burzy Vodňany, jejíž výtěžek byl nezištně věnován právě Centru sociální pomoci. Tento výtěžek byl použit na nákup evakuačních podložek pro imobilní klienty.

Celým ceremoniálem prováděl zakladatel ceny Ď pan Richard Langer společně se svou dcerou Markétkou. Už jen samotné postoupení do Prahy pro nás bylo odměnou, o to větší se dostavila radost, když jsme se v kategorii Domovy pro seniory umístili mezi nejlepší čtyři v celé České republice. Tohoto umístění si velice vážíme, protože je to znamení toho, že u nás ve Vodňanech žijí skvělé ženy, které nemyslí jen na sebe. Zároveň je to určitý druh motivaci pro ještě lepší výsledky.

Autor článku: Veronika Klucká


16. 6. 2016

Má dar naslouchat druhým a pomáhat

 


16. 6. 2016

DOBRÁ DUŠE Z CSP VODŇANY PŘEVZALA OCENĚNĚNÍ Z RUKOU NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKY SVĚTA

Dobrá duše, projekt podporující jednotlivce i instituce, oceňuje nezištnou dobrovolnickou činnost. Každým rokem jsou vyhlášeni vítězové v kategorii jednotlivec a instituce. Letos jsme se opět zúčastnili s dobrovolnicemi paní K. Čížkovou a paní Mgr. M. Polatovou, které pravidelně docházejí za seniory do CSP Vodňany. Slavnostní vyhlášení výsledků se tradičně koná v nádherném klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze za účasti předních představitelů sociální oblasti. Patronka celého projektu Taťána Kuchařová Miss World 2006, založila v roce 2008 nadaci Krása pomoci, která je zaměřena na pomoc seniorům.

Z rukou patronky projektu Dobrá duše přebírala ocenění vítězka letošního čtvrtého ročníku Mgr. M. Polatová z Vodňan. Dobrovolnictví se věnuje neuvěřitelných 29 let. Ve svém volném čase dochází do CSP Vodňany, kde daruje seniorům čas. Její lidský a skromný přístup může být vzorem pro nás ostatní. Tuto vstřícnou, energickou a empatickou dámu není třeba dlouze představovat. Paní učitelka, která dokázala probudit v dětech lásku nejen k chemii, přírodě a práci na zahrádce, je sluncem pro ty, kteří se s ní mohou každodenně potkat.

Čestné uznání získala i paní K. Čížková za dobrovolnickou činnost, ochotu a zájem věnovat se ve volném čase seniorům. Oceněno čestným uznáním bylo i CSP Vodňany za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc. Všem nominovaným i  oceněným přejeme, ať neztrácejí elán a těšíme se na vzácné chvíle, které můžeme strávit v jejich přítomnosti.

Eva Remišová instruktorka volného času

 

 


25. 1. 2016

Opět, jsme pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně

Výtěžek z vánočního jarmarku Nadaci pro transplantace kostní dřeně v Plzni činí 72.920,-Kč. Částka bude plné výši poukázána na účet nadace. Malým dílem se na této částce podíleli i  senioři z CSP Vodňany, každý podle svých možností se snažili přispět k výrobě předmětů, které byly darovány na jarmark. Účast na této akci se již stala tradicí a seniorům přináší uspokojení. Mohou pomoci tam kde je třeba. Dík patří především organizátorům této akce paní D. Paterové a Ing. Z. Švehlovi, kteří nesou největší břímě zajištění této akce.

Eva Remišová instruktorka volného času


16. 11. 2015

Cena kvality v sociální péči

Dne 21. 10. 2015 zaměstnanci CSP Vodňany díky své kvalitní práci a vedení ředitelky Mgr. Bc. D. Davidové, měli čest zúčastnit se vyhlášení 10. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči. Vyhlášení projektu se konalo v prostorách pražského Rytířského sálu Senátu ČR. Cena kvality v sociální péči je neziskový projekt, který se snaží ocenit práci pracovníků v sociálních službách, a zvýšit tak jejich prestiž, a to nejen před samotnou veřejností. Centrum sociální pomoci Vodňany bylo do tohoto prestižního projektu nominováno. Díky své celoroční kvalitní práci opět postoupilo naše zařízení do užšího finálového výběrového kola, mezi hrstku nejkvalitnějších zařízení v  ČR.

Počet pozvánek na slavnostní večer byl omezen. Pouze díky vstřícnosti naší paní ředitelky jsme my zaměstnanci, měli možnost (jako odměnu za celoroční práci), se tohoto slavnostního vyhlášení Ceny kvality v sociálních službách zúčastnit. Tímto krokem nám paní ředitelka dala najevo, jak si naší práce váží. Takových příležitostí, kdy můžeme navštívit Senát ČR, je v životě člověka velice málo.

Tímto ještě jednou děkujeme paní ředitelce za trvalou snahu být velmi dobrým poskytovatelem sociálních služeb a následně tak umožnit řadovým zaměstnancům prožít tento nevšední zážitek, který nám dodal spoustu energie, tolik potřebnou pro naši nelehkou práci. V příštím roce se určitě pokusíme opět „zaútočit“ na stupně nejvyšší a umožnit dalším kolegům účast na slavnostním finále Ceny kvality v sociálních službách a zažít neopakovatelný pocit.

Pavlína Varyšová, pracovnice v sociálních službách

 


13. 7. 2015

Dobrá duše - Čestné uznání

 


10. 7. 2015

V CSP Vodňany jsou opět „Dobré duše“

Centrum sociální pomoci Vodňany se zúčastnilo třetího ročníku národní dobrovolnické soutěže Dobrá duše, do které jsme jako organizace byli nominováni a s námi i naše dvě dobrovolnice. Ona, to ani taková soutěž není, je to spíše veřejné poděkování všem, kteří dobrovolně pomáhají v sociálních službách. Podmínkou této soutěže je konaná dobrovolnická činnosti během roku, a vytváření pozitivního prostředí pro dobrovolníky.

Výsledky soutěže, předání cen a pamětních ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 25. června 2015 na tradičním místě, v klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze. Na slavnostní vyhlášení, byli pozváni všichni dobrovolníci nominovaní v kategorii jednotlivců, a také zástupci institucí, které byly nominovány v kategorii organizací. Naše zařízení CSP Vodňany bylo nominováno v rámci všech institucí, a tak jsem měl tu čest jako zástupce CSP Vodňany převzít diplom pro naši organizaci a upomínkové předměty. Dále byly též oceněny dvě naše dobrovolnice z Vodňan, kteréžto často pomáhají zpříjemnit život seniorům v CSP Vodňany, pí. Polatová a pí. Čížková.

Děkujeme všem pomáhajícím, kteří nám v našem domově pro seniory pomáhají ze srdce, láskou charitas.

Za CSP Vodňany Martin Trubka, zdravotní bratr


10. 7. 2015

CSP Vodňany na celorepublikovém udílení cen Ď

Myslím, že je skvělé, když člověk zažije jeden úžasný večer za nějaký čas. My měli to štěstí, že jsme skvělé večery zažili hned dva. Neb z krajského kola udělování ceny pro mecenáše a dobrovolníky z Tábora, ceny Ď, jsme postoupili do kola celorepublikového, které se konalo 15. května ve Státní opeře v Praze. Za naše zařízení postoupila děvčata Jůnovy, tedy maminka a dvě dcery, které ve svém volném čase, navštěvují CSP Vodňany jako dobrovolnice.

Ceny Ď byly letos udělovány v 19 kategoriích. Nominováno bylo rekordních více než 400 osobností či organizací z oblasti vědy, vzdělání, kultury, charity… Na začátku celého slavnostního ceremoniálu bylo všem nominovaným poděkováno a připomenutu, že každý nominovaný je vítěz. Největším překvapením však bylo osobní poděkování dobrovolníkům vítězem v kategorii morální vzor očima dětí, od Karla Gotta, tento nezapomenutelný zážitek, a celkově dokonalý večer, nám byl všem poděkováním. Máme novou zkušenost a hlavně jsme poznali nové, úžasné lidi z celé České republiky.

A jelikož poděkování není nikdy dost, posílám jedno velké Ď za dobrovolnictví Marii Jůnové st., Martě Jiranové, Marii Jůnové ml., a také naší paní ředitelce za velkou snahu zviditelňovat naše město Vodňany pí. Davidové a pí. Remišové za její odvedenou práci, děkuji všem za báječný a na dlouhou dobu nezapomenutelný večer.

Za CSP Vodňany Veronika Klucká


1. 7. 2015

Dobrá duše - Čestné uznání Květoslavě Čížkové

 


30. 6. 2015

Dobrá duše - Čestné uznání

 


19. 4. 2015

Ocenění dobrých srdcí, aneb cena Ď v Táboře

Dobrá srdce jsou všude, jen je třeba se pořádně rozhlédnout. CSP Vodňany je jich plné, ale takovou vzácností v našem zařízení je rodina Jůnova. Tři skvělé ženy, v čele s maminkou Ing. Marií Jůnovou a dcerami Marií Jůnovou a Martou Marií Jiranovou, naše zařízení, dle svých časových možností, navštěvují jako dobrovolnice už „nějaký ten pátek“. Úžasné pro nás je, že paní Ing. Jůnová dokázala své nadšení pro dobrovolnictví předat i svým dcerám. Proto jsme se rozhodli, nominovat všechny tyto tři milé dámy na cenu Ď, což je ocenění nebo spíš forma poděkování pro mecenáše, sponzory a dobrovolníky.

Krajské vyhlášení ceny Ď se uskutečnilo 8. dubna v Táboře v divadle Oskara Nedbala. Kam jsme se společně s nominovanými Jůnovými vypravili „čelit konkurenci“ ze strany ostatních nominovaných a nominujících. Celý večer se nesl ve velice příjemné atmosféře, kterou na závěr doladilo vystoupení Barbory Brabcové na klavír a Evy Mlázovské na lesní roh. A jak jsme vlastně dopadli? Přesto, že nám první místo uniklo jen o vlásek už jen samotná nominace a postup do krajského kola je pro nás vítězstvím. V krajském kole v Táboře musel být vybrán jen jeden vítěz, ale to nám nebere právo na účast v kole celorepublikovém, které se uskuteční 16. června v Praze v Národním divadle, kam “naše děvčata“ postoupila.

Jménem celého CSP Vodňany bych ráda poděkovala „Jůnovkám“, jak zde děvčatům rodinně říkáme, za jejich čas, ochotu a lásku, kterou věnují celému CSP Vodňany. Velké „Ď“ pro Vás!!!

Za CSP Vodňany koordinátorka dobrovolníků Veronika Klucká


18. 12. 2014

Senioři CSP Vodňany, pomohli Nadaci pro transplantace kostní dřeně

 

 


15. 12. 2014

Gratulace Taťány Kuchařové za účast v akci Rotopedtours a Pěškotours 2014

Moji milí a úžasní účastníci Rotopedtours a Pěškotours, opět jste byli všichni úžasní a mě nezbývá než vám všem z celého srdce pogratulovat. Máte můj obdiv. Každý rok překonáváte dosažené kilometry, každý rok se vás zapojuje více. Mám z toho obrovskou radost a nezbývá mi než smeknout před vámi všemi klobouk.

Vaše úsilí, odhodlání a nadšení je neuvěřitelné. Mám radost, že se k vám každý rok přidává stále vícenadšenců, kteří se rozhodli udělat něco pro sebe a pro své zdraví. Věřím, že i když další ročník už skončil, tak nebudete zahálet a budete i nadále trénovat, abyste motivovali do dalšího ročníku další účastníky, kteří se ještě nerozhodli se k vám všem přidat.

Také bych ráda poděkovala organizátorkám z Národní sítě podpory zdraví, které projekt vymysleli a pravidelně ho pro vás organizují a nemůžu zapomenout na sociální pracovnice/ky a dobrovolníky, bez kterých by to nebylo možné.

Těším se už teď na další ročník, tak pilně trénujte, abyste byli do dalších ročníků pořádně připraveni.

Mějte se všichni moc krásně. Jsem na vás na všechny pyšná.

S úctou, vaše Taťána Kuchařová


  1 / 2