+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Kvalitní pečovatelská služba


16. 7. 2017

CSP Vodňany poskytuje kvalitní pečovatelskou službu

Díky podpoře Jihočeského kraje jsme získali finanční prostředky na zkvalitnění naší pečovatelské služby. Tyto prostředky byly využity zejména k nákupu domácích elektrospotřebičů, díky nimž dojde k usnadnění a zefektivnění práce terénních pečovatelek.

Naše pečovatelky mají nyní k dispozici 2 nové notebooky, 3 miniterminály na čtečkování provedených úkonů u uživatelů, myčku nádobí, sušičku prádla, mandl na žehlení prádla a 7 nových jídlonosičů.

Na první fotografii můžete vidět, jak se dříve mylo nádobí ručně. Na dalších fotografiích už je vidět, jak jde práce pěkně od ruky.


12. 6. 2017

Projekt „Kvalitní pečovatelská služba“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl Jihočeským krajem schválen projekt, na který jsme získali finanční prostředky ve výši 80 000,- Kč. Jak název napovídá, projekt je určen pro zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby, která je poskytovaná na území ORP Vodňany, a to formou zkvalitnění materiálně technických podmínek. V rámci projektu bude zakoupeno potřebné vybavení do prostor pečovatelské služby, jejíž sídlo je v Elektrárenské ulici u Domu s pečovatelskou službou. V tomto objektu se nachází tzv. Domeček, ve kterém jsou kanceláře pečovatelek, přijímací místnost určená pro zájemce o tuto službu, technická místnost, sociální zařízení a společenská místnost určená pro konání různých kulturních a společenských akcí. Ze získaných finančních prostředků bude zakoupena myčka nádobí, sušička na prádlo, žehlicí lis na prádlo (mandl), 2 x notebook, nerezové jídlonosiče a 3 miniterminály, jejichž pomocí jsou prováděny nasmlouvané úkony u uživatelů. Smyslem projektu je usnadnění a zefektivnění práce terénních pečovatelek a zkvalitnění námi poskytované pečovatelské služby v souladu s Akčním plánem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, jehož prioritou je zachování rozsahu pečovatelské služby a zajištění její dostupnosti na území ORP Vodňany. Důvodem realizace projektu jsou praktické zkušenosti našich pečovatelek v terénu s ohledem na individuální potřeby cílové skupiny, kterou jsou senioři a zdravotně postižené osoby žijící ve svých domácnostech. Naší snahou je umožnit těmto osobám, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí s možností žít běžným způsobem života, což je i cílem tohoto projektu.


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.