+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Našeho zdraví si vážíme


28. 4. 2018

FINANČNÍ GRAMOTNOST – 2. díl


28. 4. 2018

FINANČNÍ GRAMOTNOST – 1. díl


20. 4. 2018

Našeho zdraví si vážíme - První pomoc


20. 4. 2018

Projekt „Našeho zdraví si vážíme“

Pečovatelská služba CSP Vodňany získala od Jihočeského kraje finanční prostředky ve výši 15 000,- Kč na realizaci projektu Našeho zdraví si vážíme. Cílem projektu je zvýšení finanční, bezpečnostní a funkční gramotnosti seniorů. Projekt je určen seniorům a zdravotně postiženým osobám využívajícím naši pečovatelskou službu, tedy obyvatele Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech i ostatní seniory Vodňanska. Samozřejmostí je přeprava osob na místo konání, do „domečku“ u Domu s pečovatelskou službou v ul. Elektrárenská ve Vodňanech, a odvoz zpět domů.

V průběhu projektu se uskuteční 4 přednášky zaměřené na zdravý životní styl, první pomoc, finanční a počítačovou gramotnost. Přednášky jsou sestaveny na míru přímo pro seniory a budou vedeny takovou formou, aby si účastníci odnesli co nejvíce užitečných poznatků, které jim pomohou zorientovat se ve velkém množství informací a získat větší sebejistotu v dnešním světě. Hlavními tématy jednotlivých přednášek jsou: podomní prodejci a jejich „výhodné“ nabídky, informace o nevýhodných nákupech a splátkách, seznámení se speciálními pojišťovacími produkty pro seniory, darovací smlouvy blízkým osobám, exekuce, rizika ručení, obsluha počítačů, bezpečí na internetu, rady při náhlém ohrožení života, informace o zdravém životním stylu ovlivňujícím zdraví a kondici člověka v pokročilém věku.

O všech pořádaných akcích budeme průběžně informovat na plakátech a v městském rozhlasu.

Zveme všechny zájemce na námi pořádané přednášky, při kterých se setkají se svými vrstevníky seniorského věku a zlepší si svoje znalosti ve zmíněných oblastech.

Mgr. Petra Trnková, Dis. – sociální pracovnice pečovatelské služby


Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.