+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Spokojený senior


10. 10. 2015

Projekt „SPOKOJENÝ SENIOR“ v CSP Vodňany

Od dubna do září 2015 byl realizován projekt „Spokojený senior“, během něhož se uskutečnilo 6 různorodých akcí pro seniory a zdravotně postižené osoby z Vodňan a okolí. Všechny akce se konaly ve společenské místnosti v tzv. Domečku, u Domu s pečovatelskou službou. Z poskytnutých finančních prostředků byl zakoupen dataprojektor s promítacím plátnem pro účely projekce při přednáškách, který budeme moci nadále využívat při dalších akcích. Senioři se mohli vydat na putování po cizích zemích s p. Petrem Hirschem, zazpívat s Pouličníky z Tábora, seznámit se s canisterapií prostřednictvím sdružení Hafík Třeboň, získat potřebné informace z oblasti dědictví a darování od odbornic JUDr. A. Bernardinové a JUDr. B. Hrdinové, zaposlouchat se do vyprávění p. Davida Blažka o tradiční výrobě krojů spojené s ukázkou krojů a shlédnout hudebně-taneční vystoupení dětského folklorního sboru Úsviťáček z Českých Budějovic. Účast na jednotlivých akcích naplnila naše očekávání a podařilo se nám integrovat sociálně vyloučené osoby do místního společenství a tím podpořit sociální soudržnost osob seniorského věku. Realizací projektu byla rozšířena nabídka volnočasových aktivit seniorům a zdravotně postiženým osobám v rámci námi poskytované pečovatelské služby.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany


11. 8. 2015

Názorná ukázka výcviku psů


10. 7. 2015


13. 5. 2015


12. 5. 2015

Projekt „SPOKOJENÝ SENIOR“ v CSP Vodňany

Ve středu 29. dubna v odpoledních hodinách proběhla další povedená akce v Domečku u DPS v Elektrárenské ulici. Jak jinak než výborně mohla dopadnout odpolední pohoda, když se o ni postarali Pouličníci z Tábora. Jejich jméno skýtá záruku kvality. Z vystoupení bylo cítit, že hudbu a zpěv milují. Pojí je nejen láska k hudbě, ale i mnohaleté přátelství. To všechno je na vystoupení Pouličníků vidět a především slyšet. Vše dosvědčil i neplánovaný tanec jednoho z návštěvníků při poslední písni. Celé vystoupení provázela příjemná atmosféra, dobrá nálada a písničky od srdce.
Tato akce se koná v rámci projektu „Spokojený senior.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.


8. 5. 2015


5. 5. 2015

Projekt „Spokojený senior“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „Spokojený senior“ v rámci námi poskytované terénní služby – Pečovatelská služba. Obsahem projektu je zrealizování několika společenských setkání pro seniory žijící ve vyloučených oblastech v rámci území ORP Vodňany. Pro tyto osoby se budou v rámci projektu konat různá kulturní vystoupení, besedy a přednášky spojené s dataprojekcí. Celkem se uskuteční 6 akcí, na které bude námi zajištěn svoz seniorů z místa bydliště. Zmíněné aktivity proběhnou v „Domečku“ u Domu s pečovatelskou službou na adrese Elektrárenská 35. Cílem projektu je zvýšení povědomí o námi poskytované pečovatelské službě a její rozšíření do vzdálenějších obcí. Od projektu očekáváme snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich sociální integraci. Bližší informace na jednotlivé akce budou uvedeny na plakátech.

Kamila Macháčková, vedoucí pečovatelské služby CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.