+/-
Pro zvětšení stiskněte Ctrl a +
Pro zmenšení stiskněte Ctrl a -

Stvoření světa


11. 9. 2018

..a na konci bylo ...


11. 9. 2018

..a jak to bylo dál


11. 9. 2018

Počátek stvoření


29. 6. 2018

Projekt „Stvoření světa“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 8 800,- Kč na náš projekt, jehož cílem je podpora aktivního pohybu a zdravého životního stylu. V rámci projektu se budou konat v domově pro seniory tři společná setkání seniorů a dětí z MŠ Vodňany. Během těchto setkání se uskuteční zážitkový program na téma Stvoření světa, v jehož průběhu obě generace zábavnou formou zahrají pohádku prostřednictvím pohybových cvičení s pomocí zakoupených rehabilitačních a cvičebních pomůcek Zvýšíme tak u obou věkových skupin povědomí o nutnosti pravidelného pohybu, který je pro zdravý život nezbytný. Realizací projektu dojde k předávání zkušeností mezi oběma věkovými skupinami osob, a tím k posílení mezigeneračních vazeb a vzájemné participaci všech zúčastněných. Cílem projektu je zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů a zdravotně postižených osob žijících v našem zařízení, a tím ke zkvalitnění námi poskytované sociální služby.


Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.