Dopisy 2015

Kniha přání a stížností
19.11.2015
Děkujeme a přejeme zdraví všem jak personálu, tak klientům pečovatelského domu. Je to zde pozitivní.

Děkujeme Plívů z Protivína

Kniha přání a stížností
12.11.2015
Opět jsem se přesvědčila o vysoké úrovni ošetřovatelské péče. Byla jsem informována lékařem i sestrou o stavu klientky pí. Vlčkové velmi podrobně srozumitelně.

Děkuji Bubeníčková

Obrázek - Dopisy 2015

Kniha přání a stížností
29. 5. 2015
Děkujeme za prohlídku domova. Všude krásná výzdoba, příjemný personál.

Seniorský dům Písek

Kniha přání a stížností
Únor 2015
Hodně štěstí a zdraví za paní Vadlejchovou 

přejí rodina Petříkova

Kniha přání a stížností
17.2. 2015
Děkujeme za péči kterou jste věnovali panu Miškovi.

Manželka a dcery s rodinami

Kniha přání a stížností
25.2.2015
Velké poděkování panu Jiřímu Vachovi. Za jeho ochotu, takt a vstřícnost ke klientům. Přejeme mu hodně úspěchů v další práci.

Děkujeme D. Koubová

 

Vážení přátelé ve Vodňanech,

dovolte mi, abych ještě na začátku roku 2015 poděkovala vám, městu Vodňany, zřizovateli Centra sociálních služeb. Jedná se o účast vašeho Domova pro seniory v aktivizačním projektu Národní sítě podpory zdraví, z.s. Rotopedtours a Pěškotours, který je v evropském měřítku ojedinělý. Obyvatelé vašeho Domova pro seniory se účastnili již podruhé a podařilo se jim v letošním roce ujet na rotopedu nebo ujít pěšky dohromady 698 kilometrů, což je jen o dva kilometry méně, než v roce 2013. O vzdálenosti však v tomto projektu nejde. Naše krédo je jiné. Snažíme se přesvědčit obyvatele i aktivizační pracovníky, že věk, ani zdravotní stav nerozhoduje o zapojení do projektu. Cílem je i udržet si kondici v seniorském věku, zastavit ubývání fyzických sil a udělat něco pro zdraví i dobrou náladu.

Projekt trval celý měsíc, od 1. října, kdy se startovalo u příležitosti Světového dne seniorů a ukončení bylo 31. října. Po celou tuto dobu aktivizační pracovnice zapisovala zájemcům jejich ujeté a ušlapané metry a kilometry. Snaha všech zúčastněných potvrdila, že věk, ani zdravotní stav nehraje roli, když člověk chce udělat něco pro své zdraví. Ve Vodňanech toto potvrdilo svou účastí přes padesát seniorů.
Aktivizační projekt zorganizovalo občanské sdružení Národní síť podpory zdraví s podporou Nadace Táni Kuchařové “Krása pomoci”, projektu “Čtení pomáhá” a dalších sponzorů a obyvatel vašeho města (fyzioterapeutek, učitelů ze základní školy) a dalších (Krajského úřadu Jč. kraje, zdravotních pojišťoven, ČRO České Budějovice, firmám TROPICO a DRANA). Za podporu patří dík a ředitelce DpS paní Mgr. Davidové a aktivizační pracovnici paní Evě Remišové.
Zájemci z řad obyvatel domova měli možnost zúčastnit se i exkurze do zákulisí Českého rozhlasu České Budějovice, kde se dozvěděli mnoho zajímavého o vysílání oblíbených pořadů a měli možnost setkat se s moderátory, které znají jen z rádia podle hlasu. Toto setkání bylo zorganizováno jako odměna za aktivní účast.
Mediální propagaci získali vaši senioři i pro projekt “Plníme přání seniorům”, podařilo se uskutečnit akci Zazpívat si s harmonikou. Snad se líbila i beseda nad tématem Zdravý životní styl seniorů.

Je vidět, že vaše město má velmi šikovné a nadšené pracovníky, kteří se starají o to, aby senioři z vašeho regionu prožili seniorská léta v klidu, pohodě a radostně. Za to jim patří velké poděkování i z mé strany, jako regionální zástupkyně NSPZ pro Jihočeský kraj.

Ještě jednou děkuji a doufám, že i v letošním roce budeme moci počítat s vaší podporou a spoluprací.

S pozdravem
Marie Ticháková
Národní síť podpory zdraví, z.s.
PK JIH Medipont
České Budějovice
mobil: 737121376
www.nspz.cz
www.podpora-zdravi.cz