Dopisy 2016

17. 12. 2016

Vážená paní ředitelko,
přejeme Vám a celému kolektivu pracovníků Vašeho zařízení radostné prožití vánočních svátků a v roce 2017 mnoho zdraví a spokojených klientů.
Současně děkujeme všem za příkladnou péči, kterou věnujete naši mamince Marii Janákové.
S pozdravem

Dana Nováčková a Jana Janáková

 

Most, 31. 10. 2016

Vážený pane starosto,
před týdnem jsme se zájmem vyslechli pořad ČRo České Budějovice o sociálních službách ve vašem městě. V době, kdy internetem je možno přenášet informace po celém světě se tak tento pořad dostal do světa.
A tak paní ředitelka Daniela Davidová krásně hovořila o činnosti této služby města, na jejíž činnosti má právě město lví podíl. Hovořila o zaměstnancích, problémech a jejich překonávání. Potud standardní obsah. Co je však úžasné, že tyto špičkové služby neposkytuje hlavní město Praha, ale, promiňte mi, jistě krásné, ale menší město v Jižních Čechách! Dalším zajímavým momentem bylo zdůraznění, že celý kolektiv nyní funguje skvěle, i když v ekonomické situaci celé země to jistě není jednoduché.
Ve zmíněném zařízení žil můj otec Václav VAŇOUT (+) do svých 94 let. Vím tedy, o čem hovořím. Již jsem také pracovníky MPSV upozornil na velmi pozitivní činnost tohoto zařízení, které by bez města Vodňany a jistě i bez vaší nemalé péče nebylo zcela tím čím je.
Děkuji tedy vám a zajisté i vedení a pracovníkům sociálního zařízení ve vašem městě, které působí pod vedením paní Mgr. Daniely DAVIDOVÉ.

Pavel a Zdislava VAŇOUTOVI, MOST

 

Vodňany 31. 8. 2016

Vážená paní ředitelko,
Chtěl bych touto cestou velice poděkovat za rychlý zásah při záchraně života mojí manželky Zdeny Pišingerové dne 23. Srpna 2016. Všem, kteří se na této záchraně podíleli sestřičce J. Markové, MUDr. O. Stieblerovi, vrchní sestře Bc. M. Hynkové, M. Tesařové, E. Zimové ml. Patří můj velký dík, který se nedá ani slovy vyjádřit.
Také ostatním zaměstnancům bych chtěl poděkovat za letitou péči, se kterou pečují o mou ženu a ostatní klienty. Vím, že péče o takto nemocné lidi, je velice namáhavá, ale já jsem se setkal pouze se vstřícným a milým jednáním u všech. Proto ještě jednou děkuji všem sestrám, pečovatelkám a pečovatelům, sociálním a aktivizačním pracovnicím, uklízečkám, kuchařkám, pradlenkám, údržbáři, recepční…
Přeji všem mnoho zdraví, síly, optimismu a lásky, bez které by se tato práce nedala dělat.

Václav Pišinger s rodinou

 

Vodňany 29. 8. 2016

Vážená paní Davidová,
Ráda bych Vám poděkovala za přání k mým narozeninám. Uctivé díky a Vám též hodně zdraví a životní pohody.

S pozdravem Honnerová

 

Vodňany 29. 8. 2016

Vážené a milé paní kuchařky.
Už 13 let odebírám od Vás obědy a jsem spokojená, pamatuji i hlad, (jsem ročník 1931) ve válce. Ještě nikdy jsem si nestěžovala, jsem spokojená.
Přeji Vám hodně zdraví a síly ve vaší práci.

Houdková, Újezd

 

12. 8. 2016

Vážená paní ředitelko Davidová,
v souvislosti s úmrtím mého otce pana Václava VAŇOUTA, který byl klientem Vašeho Domova pro seniory, Vám chceme, celá naše rodina, poděkovat.
Poděkovat za to, co všechno jste pro mého otce udělali. Velmi si uvědomuji, že většina Vašeho konání měla nadstandardní charakter. Z jeho projevů a hodnocení bylo zřejmé, že si denního přístupu sester a ostatního personálu velmi cenil.
Budu Vám velmi vděčný, pokud při vhodné příležitosti vyslovíte dík všem Vašim pracovníkům, kteří měli kontakt s ne vždy pozitivně naladěným panem VAŇOUTEM, ale s panem VAŇOUTEM, který si vždy práce lidí kolem sebe vážil.
Zajisté, v rámci kontaktů, které mám, budu tuto svoji zkušenost s Vaším Domovem vždy zdůrazňovat.

Pavel a Zdislava VAŇOUTOVI, MOST

 

11. srpna 2016

Dobrý den paní ředitelko,
…maminka je spokojená, pobyt u Vás jí prospívá i díky Vašim zaměstnancům, péče je na profesionální úrovni a za to si zaslouží všichni velkou pochvalu.

S pozdravem Dana Nováčková

 

Vážená paní ředitelko!
Přijměte, prosím, ode mne nejsrdečnější poděkování za vylepšený prostor pro nás invalidní, kteří jsme odkázáni na své okolí. Nyní se můžeme pohybovat jako ostatní a radovat se zahradou jako na zámku.

Děkuji E. J.

 

18. 7. 2016

Obrázek - Dopisy 2016

 

leden 2016

Moc děkuji, je to krásné vidět tak veselého našeho tatínka. Víme, že na tom máte velkou zásluhu i Vaše kolegyně. Jste úžasní...

Věra Macháčová

 

Vážená paní ředitelko,
chtěly bychom vám touto cestou poděkovat za péči a porozumění, které věnujete naší mamince Marii Janákové. Od prosince loňského roku, kdy maminka nastoupila do vašeho zařízení, se výrazně zlepšil její zdravotní stav. Určitě na tom má i velkou zásluhu pan doktor Stiebler, který jí upravil medikaci, ale i personál, který se o ni s velkou péčí stará. Za velmi přínosné považujeme aktivizační činnosti, které ve vašem zařízení pro klienty probíhají, maminka si je velmi pochvaluje. Velmi rády bychom zmínily práci terapeutů, kteří nejenže s maminkou cvičí, ale pomáhají jí v řadě dalších věcí, které sama nezvládá. Poděkování patří všem pracovníků vašeho zařízení, kteří i přes náročnou práci s klienty, vše řeší s porozuměním a laskavým slovem.
Nakonec bychom rády poděkovaly pečovatelkám Kamile Macháčkové a Petře Zimové za veškerou péči, kterou mamince poskytovaly v Domě s pečovatelskou službou, kde před nástupem do vašeho zařízení bydlela. Odvedly velký kus práce a patří jim za toto velký dík.

S pozdravem Jana Janáková a Dana Nováčková