Dotace města Strakonice

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo dotaci ve výši 2 000,- Kč v rámci Dotačního programu města Strakonice pro poskytování dotací v sociální oblasti v roce 2021. Získané finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu mechanického transportního vozíku pro seniory našeho pobytového sociálního zařízení Domov pro seniory ve Vodňanech. Vozík je určen k užívání méně mobilním seniorům, kteří ho využijí při společných aktivitách, na vycházky a výlety po okolí a přesun do venkovních prostor, kde se zejména v létě koná většina volnočasových akcí.  Pořízením této kompenzační pomůcky omezíme sociální izolaci seniorů, obohatíme seniory o společné zážitky, a tím pozitivně ovlivníme jejich psychiku mající vliv na celkový zdravotní stav. V neposlední řadě zvýšíme kvalitu námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

Hrazeno z dotace města Strakonice