Shrnutí projektu

První akce organizovaná v rámci projektu od Jihočeského kraje se konala 18. srpna v domově pro seniory ve Vodňanech. Do našeho domova přišla ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany pí. Jitka Velková. Paní Velková si pro seniory domova připravila přednášku o rybníkářství a rybnících ve Vodňanech, což je téma všem vodňanským rodákům velmi blízké. Při poslechu přednášky si uživatelé mohli prohlížet rybářské potřeby z dob minulých. O pár dnů později 23. srpna nás navštívila Mgr. Petra Dudáková, která je majitelkou „Petřiny rukodělné dílny“. Pod jejím vedením se konal workshop na téma letní tvoření, kde si senioři vyrobili vlastní lapače snů, které si poté dali ke své posteli. Poslední návštěvou, která k nám v rámci projektu přijela, byla Veselá dudácká muzika z Katovic. Kapela se skládala z několika členů různého věku. Děti nám zatančily lidové tance, dospělí zahráli na dudy české veselé písničky a uživatelé z domova pro seniory nezaváhali a zpívali do rytmu hudby. Dne 21. září jsme se jeli se seniory podívat na jihočeské selské baroko do Holašovic a Malých Chrášťan. Počasí nám přálo, a tak jsme se prošli po vsi, poseděli na lavičkách a kochali se krásou vesničky. Na závěr projektu proběhla výstava fotografií ze všech akcí v Městském kulturním středisku Vodňany, která se konala v období od 4. do 29. října 2021.

Za CSP Vodňany aktivizační pracovnice Nela Hollerová


Fotogalerie z aktivit projektu


Výstava fotografií


Projekt


Projekt


Projekt


Projekt


Projekt "Rok plný tradic"

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, na rok 2021 finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč na projekt „Rok plný tradic“. Ten je určen seniorům našeho pobytového sociálního zařízení domov pro seniory. Naplánované akce vycházejí z tradičního druhu lidové zábavy, kterou senioři znají z dob svého mládí a je jejich srdci blízká. Naši klienti se mohou těšit na společný výlet zaměřený na prohlídku selského baroka v malebných vesnicích Holašovice a Malé Chrášťany. Dále nás čeká workshop vedený paní Petrou Dudákovou, majitelkou „Petřiny rukodělné dílny“, zaměřený na výrobu dekorací. Následovat bude hudební vystoupení souboru lidových písní a tanců Furiant České Budějovice. Poslední akcí bude přednáška paní Jitky Velkové, ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany, na téma rybníkářství ve Vodňanech. Na závěr proběhne výstava fotografií z celého projektu v Městském kulturním středisku ve Vodňanech, která bude veřejně přístupná všem občanům.

Nela Hollerová, aktivizační pracovnice CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.