Projekt


Projekt


Projekt


Projekt


Projekt


Projekt "Rok plný tradic"

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, na rok 2021 finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč na projekt „Rok plný tradic“. Ten je určen seniorům našeho pobytového sociálního zařízení domov pro seniory. Naplánované akce vycházejí z tradičního druhu lidové zábavy, kterou senioři znají z dob svého mládí a je jejich srdci blízká. Naši klienti se mohou těšit na společný výlet zaměřený na prohlídku selského baroka v malebných vesnicích Holašovice a Malé Chrášťany. Dále nás čeká workshop vedený paní Petrou Dudákovou, majitelkou „Petřiny rukodělné dílny“, zaměřený na výrobu dekorací. Následovat bude hudební vystoupení souboru lidových písní a tanců Furiant České Budějovice. Poslední akcí bude přednáška paní Jitky Velkové, ředitelky Městského muzea a galerie Vodňany, na téma rybníkářství ve Vodňanech. Na závěr proběhne výstava fotografií z celého projektu v Městském kulturním středisku ve Vodňanech, která bude veřejně přístupná všem občanům.

Nela Hollerová, aktivizační pracovnice CSP Vodňany

Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.