Arteterapie v domově pro seniory

V našem domově se neustále snažíme zvyšovat kvalitu poskytované sociální služby. Naše možnosti poskytnout seniorům co největší rozsah služeb a pomoci, se rozrostly o poskytování pravidelné arteterapie.

Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. Výtvarné aktivity podporují zdraví a celkově proces léčení jak bolavé duše, tak nemocného těla.

V našem zařízení je arteterapie aplikována převážně skupinovou formou, ale v případě zájmu a potřeby i formou individuální. V žádném případě nezáleží na uměleckých schopnostech uživatelů, ale na jejich celkovém projevu a chuti otevřít se.

Věříme, že arteterapie do našeho zařízení vnesla nový rozměr pomoci a péče, který je zde jistě potřeba.

Za CSP Vodňany instruktorka sociální péče Lucie Michalová, DiS.