Účelová dotace Jihočeského kraje

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo pro rok 2010 účelovou dotaci ve výši 16 868 000,- Kč. Tato dotace je určena na spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb na období 1. 1. – 31. 12. 2021. Dotace bude poskytnuta:

pro sociální službu Domov pro seniory, identifikátor 4139427 ve výši 15 342 000,- Kč dle Pověření Jihočeského kraje č. OSOV/156/2019

pro sociální službu Pečovatelská služba, identifikátor 2143602 ve výši 1 526 000,- Kč dle Pověření Jihočeského kraje č. OSOV/55/2019

Obě služby jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období 2019 – 2021.