Shrnutí projektu "Jako na kolečkách"

Tento rok jsme díky projektu ,,Jako na kolečkách“, který byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, mohli uskutečnit celkem pět kulturních akcí pro uživatele domova pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany. V červnu se konala cestovatelská beseda Jakuba Greschla s heslem ,,Nic není nemožné“, díky které jsme se mohli vydat za krásami Ameriky. Součástí besedy bylo nejen promítání krásných fotek flory, ale také cestovatelovi vtipné historky z putování. Druhá kulturní akce se konala v červenci, kdy jsme jeli navštívit Pohádkovou kovárnu v Selibově. Senioři zde mohli zavzpomínat na své dětství a užít si příjemné odpoledne při prohlídce venkovní a vnitřní expozice. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem skvělým pohádkových bytostem, které v kovárně pracují, neboť celou dobu návštěvy seniory s láskou provázely. V srpnu jsme se nechali unést hudebním vystoupením Veselé dudácké muziky z Katovic, která nám nejen zahrála a zazpívala známé písničky pro radost, ale také předvedla lidové tance v krojích. Na závěr kulturního programu jsme si povídali o pečení chleba a zvycích na vesnici. V zářijovém měsíci do Domova pro seniory dorazilo Muzeum na kolečkách z Husitského muzea v Táboře, které nás vtáhlo do doby Mistra Jana Husa. Divadelní herci pro nás zahráli scénku o Mistrově životě a na konec jsme si promítli krátký kreslený film o husitství nadabovaný p. Ivanem Trojanem. Na závěr tohoto projektu se uskutečnila ukázka orientálních tanců od taneční školy Thurayya z Českých Budějovic. Pod vedením paní Ivany Nové si také uživatelé mohli vyzkoušet hrát do rytmu hudby na tamburíny.

Za CSP Vodňany aktivizační pracovnice Bc. Nela Hollerová

 

Foto z akcí:


Akce konané v rámci projektu Jako na kolečkách