Pečovatelská služba - Rozsah poskytované služby

Co od nás můžete požadovat?

- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu

tato forma pomoci zahrnuje:

 • pomoc a podporu při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

tato pomoc se týká:

 • úkonů osobní hygieny
 • základní péče o vlasy a nehty
 • použití WC

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

to znamená, že Vám:

 • poskytneme, doneseme nebo dovezeme oběd – připravujeme i obědy pro diabetiky a osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje dodržování žlučníkové diety, dále snídani (balíček) s danou dietou
 • připravíme jídlo a pití nebo s jejich přípravou pomůžeme

- pomoc při zajištění chodu domácnosti 

provádíme:

 • běžný i velký úklid domácnosti
 • údržba domácnosti
 • donášku vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné i velké nákupy a pochůzky – nákup tabákových výrobků a alkoholu se provádí pouze v rozsahu, který nevede ke vzniku či podpoře závislosti na těchto návykových látkách
 • praní a žehlení ložního a osobního prádla, popř. jeho drobné opravy - s poskytnutím pracího prášku a aviváže

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

v tomto případě se jedná o doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

- fakultativní činnosti

jako doplňkovou činnost nabízíme:

 • transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace
 • kopírování, tisk listin dle přání uživatele 5 Kč/ 1 stránka A4