Aktuality

INFORMACE

Vážení rodinní příslušníci,

i přes veškerá přísná bezpečností protiepidemiolocká opatření, se nám nepodařilo zabránit nákaze COVID – 19 v našem domově pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany.

V současné době je seniorům poskytována nadále komplexní ošetřovatelská péče beze změn, zaměstnanci zařízení dodržují přísná hygienická pravidla a stanovené pokyny k ochraně zdraví Krajskou hygienickou stanicí. Jsou zavedeny další zvýšené standardy na čistotu a hygienu. Ochranných pomůcek máme dostatek.

Na 1. patře nové budovy byla zavedena tzv. „Covid zóna“, ve které jsou ubytováni klienti s příznaky Covid – 19. Jsou ošetřováni zaměstnanci zvlášť určenými do této zóny. Klienti, kteří zde bydleli, před touto situací, jsou sestěhování na jiných patrech a v bezpečí.

Veškeré činnosti se konají dle krizového plánu. Rodinní příslušníci jsou v případě potvrzené pozitivity, či změny zdravotního stavu seniorů telefonicky informováni.

O aktuálním vývoji u nás Vás budeme informovat.

Případné dotazy, prosím, směřujte na telefonní číslo ředitelky: 725 831 677, vrchní sestra a ostatní zdravotnický personál, je v současné době vytížen.

Děkujeme za pochopení aktuální situace., ředitelka D. Davidová


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NAŘÍZENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Oznamujeme, že od 9. října 2020 platí v domově pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Děkujeme za pochopení.

 

Videohovory se seniory

Videohovory na pokojích seniorů se budou konat od pondělí 12. října 2020 v pracovní dny v době od 14 hod. – 15 hod. Videohovory lze rezervovat u paní recepční na tel. čísle 383 382 625 v době od 8.30 hod. – 17.00 hod.

Uživatelská jména na aplikaci WhatsApp: DS Vodňany - tel. číslo: 775 899 804 nebo CSP Vodňany - tel. číslo: 778 726 218

Nebo lze spojit přes Skype: Centrum sociální pomoci Vodňany

Balíčky seniorům

Od pondělí 12. října 2020 lze přinést balíčky pro seniory na recepci do rukou paní recepční v době od 14 hod. - 16 hod. Tyto balíčky se budou dezinfikovat a poté se roznesou seniorům na pokoje.


Vzpomínková zádušní mše - ZRUŠENO!!!

vloženo 1. 10. 2020

Shrnutí akcí za září 2020

„Na břehu Blanice stojí Maletice, vesnička má milená….“ Nejen že si o téhle vísce zpíváme, ale tentokrát jsme se ji vydali v úterý 8. září i navštívit. Je to krásná, klidná vesnička s pár domečky a obrovskou návsí. Uprostřed návsi se nachází velký statek a v něm cukrárna. Zde nás obsloužila milá obsluha s nabídkou nespočetné řady různých pochoutek. Od domácích limonád, přes kávu s výběrem ze tří druhů mléka až po různé zákusky (i bezlepkové). Z tak krásného zážitku jsme se neradi vraceli zpět do domova, i přestože jsme byli zcela syti.

1
2

Ve čtvrtek 17. září se v odpoledních hodinách konala, již všem známá a všemi oblíbená akce tzv. „Kinokavárna“. Tentokrát byl na plátno promítán film režiséra Jiřího Mádla z roku 2019. V hlavní roli hrál Alois Švehlík nevraživého pana profesora Rypara, který poskytl dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci. Ptáte se, jak jejich soužití v jednom bytě dopadlo? Myslím si, že většina přítomných diváků by vám odpověděla: „To se nedá odvyprávět. Na to se musíte podívat. To za to stojí!“

Po půlroční odmlce se do CSP Vodňany vrátil další velice oblíbený program. V pondělí 21. září měli obyvatelé domova možnost si opět zakoupit zákusky a chlebíčky v rámci tzv. „Ženy za pultem“.

1
2
3

V úterý 22. září se ze dvora domova linul zpěv harmonikářů p. Viktory, p. Nečase, p. Jirana a p. Tischlera včetně hlasů jejich harmonik. Někteří si tuto událost nenechali ujít a došli si zazpívat i ven do altánu. Jiní, kterým to zdraví nedovolilo, a měli tu možnost, poslouchali a sledovali celé vystoupení z oken svých pokojů. Jen díky hezkému počasí jsme si mohli užít tuto akci v těch nejbezpečnějších podmínkách pro naše seniory.

1
2
3

vloženo 1. 10. 2020

Dudácké vystoupení - pečovatelská služba

Na Pečovatelské službě ve Vodňanech se uskutečnilo dne 21. září 2020 v odpoledních hodinách hudební vystoupení dudácké skupiny „Dudáci ze Strakonic“ - hra na dudy a na jiné nástroje. Toto hudební vystoupení bylo v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Zazněly lidové písně z Prácheňska a jihozápadních Čech a na závěr jsme si zazpívali píseň „Ta naše písnička česká“. Během vystoupení nám hudebníci představili různé hudební nástroje jako klarinet, housle, dudy a fanfrnoch. Fanfrnoch je hliněná nádoba (např. džbán), která je potažená kůží a uprostřed je provlečen svazek žíní (dva žíňové provázky). Na nástroj se hraje také i ve dvojici, kdy žena vypomáhá hráči a džbán drží, zatímco muž nástroj rozeznívá, jak to můžeme vidět na fotografiích. 

1
2
3

vloženo 22. 9. 2020

Shrnutí akcí za srpen - granty - Domov pro seniory

V pondělí 10. srpna se v odpoledních hodinách konala další akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Společenská místnost domova se rázem proměnila ve Workshop s keramikou pod vedením paní Hany Šoulové. Kromě krátké přednášky o tom, z čeho se keramická hmota skládá a jak se následně zpracovává a vypaluje, si všichni zúčastnění vytvořili ozdobu do svých pokojů. Každý odjížděl ze společenské místnosti s úsměvem na tváři a s potěšením, až se se svým výrobkem bude moci pochlubit svým blízkým.

 

Poslední akcí v CSP Vodňany v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ byla ukázka tvorby umělecké řezbářky paní Dany Nachlingerové, která v úterý 25. srpna zavítala do domova až z Opařan. Z prezentace přednášející jsme se dozvěděli o historii řezbařiny v rodě. Dále o typech dřeva a nástrojích, s kterými je možné řezbařit. Paní Nachlingerová s sebou přivezla nespočetnou sbírku vlastnoručně udělaných výrobků, které si mohli na závěr senioři zblízka prohlédnout. Byla to jedna velká nádhera, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

1
2
3

vloženo 1. 9. 2020

Shrnutí akcí za srpen - domov pro seniory

Ve čtvrtek 6. srpna se v domově hrálo, zpívalo a hlavně bylo veselo. Dobrou náladu a mnoho krásných písniček si s sebou přivezli naši oblíbení harmonikáři p. M. Hrdlička, p. V. Nečas a oblíbený klarinetista p. F. Martíšek. Zpěv a hudba z altánu, umístěného ve dvoře, se linuli i do všech otevřených oken pokojů dalších posluchačů.

1
2
3

Naše vyhlídková jízda autem po okolí Vodňan, konaná ve středu 26. srpna v odpoledních hodinách, byla zakončena návštěvou nedalekého poutního místa. Účastníci výletu si užívali posezení za přítomnosti naprostého klidu v zahradě na Lomci. Samozřejmostí pro zúčastněné byla návštěva Kostela Jména Panny Marie, který je překrásný svým bohatým zlaceným zdobením s nádherným oltářem uprostřed.

1
2
3

V pondělí 31. srpna se uživatelé CSP Vodňany po měsíci opět dočkali tzv. Zmrzlinového dne. Především díky velké pomoci pečovatelů si všichni obyvatelé domova (tedy i ti imobilní) měli možnost pochutnat na chladivé točené zmrzlině podle svého výběru. Tento den měl opět velký úspěch, i přesto, že byl jedním z chladnějších oproti předešlým dnům.

 

vloženo 1. 9. 2020

Zábavný pořad Uršuloviny - pečovatelská služba

Dne 27. 8. 2020 proběhl na Pečovatelské službě ve Vodňanech zábavný pořad „Uršuloviny“ - Šimon Pečenka moderoval a doprovázel svým krásným zpěvem zábavný pořad, jehož hlavní protagonistkou byla první dáma humoru a majitelka nejnakažlivějšího smíchu Uršula Kluková. Tento pořad se uskutečnil v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Paní Uršula Kluková zavzpomínala na svou cestu k herecké kariéře a na spolupráci s panem M. Šimkem a s panem J. Krampolem. Vyprávěla své zážitky z dětství a mládí, které strávila ve východočeském Broumově. Popisovala svá studijní léta na střední zdravotnické škole a následné pracovní úspěchy jako dětská zdravotní sestřička. Celé představení bylo prokládáno krásným zpěvem pana Šimona Pečenky, který zvolil známé písně, a také jsme si i s panem Š. Pečenkou zazpívali. Paní Uršula Kluková celé své představení doplňovala svým jedinečným vtipem. Celé publikum odcházelo z tohoto pořadu s úsměvem na tváři a s radostí na srdci. 

vloženo 1. 9. 2020

CSP Vodňany získalo nový automobil Škoda Octavia

vloženo 11. 8. 2020

Vyhlášení soutěže

vloženo 3. 8. 2020

V pečovatelské službě má automobil Škoda Karoq odsloužen první rok

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v létě roku 2019 Škodu Karoq Ambition díky podané žádosti: na MAS_Vodňanská_ryba_výzva_č.1Vodňanská ryba, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Vodňanská ryba
na období 2014 – 2020“, které vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Vodňanská ryba,
z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb“. Číslo výzvy ŘO IROP: 62. výzva - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – SC 4.1. Opatření integrované strategie: Sociální začleňování a sociální služby.

A tak můžeme rekapitulovat „zásluhy“ tohoto automobilu. Za rok jsme za našimi uživateli v ORP Vodňany najeli více než 4 500 km, setkali jsme se s nespočet klienty, kterým jsme poskytli na stovky úkonů. Těmito činnostmi a samozřejmě i spousty jinými, plníme cíl projektu, kvůli němuž jsme si automobil pořizovali.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění materiálně-technické základny sociálních služeb poskytovaných CSP Vodňany, a tím pomáháme osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením a osobám se zdravotním postižením, čímž dochází ke zvýšení kvality
a dostupnosti služeb sociální práce s cílovými skupinami, a to i v obtížně dostupných lokalitách. Mezi dílčí cíle projektu patří: zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb v ORP Vodňany, zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, eliminace rizika sociálního vyloučení, podpora osob ohrožených sociálním vyloučením, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím osobám z cílových skupin, zvýšení informovanosti a povědomí o sociálních službách poskytovaných CSP Vodňany

Projekt je spolufinancován z IROP, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009104.

Za Centrum sociální pomoci Vodňany ředitelka Daniela Davidová

vloženo 3. 8. 2020

Shrnutí akcí za červenec 2020 - grantové akce

Společenská místnost domova se v úterý 14. července proměnila ve sklářskou dílnu p. J. Effmerta. Dozvěděli jsme se nesčetně zajímavých informací ohledně sklářů a jejich tvorby v České republice, ale i různě ve světě. Přednáška byla obohacena názornou ukázkou výroby foukaných a vinutých skleněných korálků. O akci pořádanou v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ byl obrovský zájem. Pár přihlížejících zlákala nabídka udělat si vlastnoručně vinutý korálek podle svého výběru. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V rámci projektu „Žijeme tradicemi“ jsme v úterý 21. července zavítali do dílny paní L. Limové ve Smilovicích u Týna nad Vltavou. Manželé Limovi nám ukázali všechna zákoutí své dílny, kde jsme mohli vidět nesčetně tkalcovských stavů a početnou sbírku kolovratů včetně názorných ukázek. Dále jsme poznali tradiční stará řemesla jako například vyšívání rybí šupinou a krosienky, což je starobylá technika pletení na rámu. Po zážitku plném hezkých ručně vyrobených věcí jsme se s těžkým srdcem rozloučili a vrátili zpět do domova. Projekt je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

vloženo 3. 8. 2020

Shrnutí akcí za červenec 2020

Na čtvrteční odpoledne 16. července bylo plánované posezení s harmonikáři v altánu s grilováním špekáčků. Jelikož nám počasí nepřálo a přineslo celodenní vydatný déšť, byli jsme nuceni celou akci přesunout do společenské místnosti. Zde se o zábavu postarali pánové M. Hrdlička, V. Nečas a J. Jiran zpěvem za doprovodu svých harmonik. O opékání špekáčků jsme se také nenechali připravit, proto jsme gril umístili na čerstvý vzduch terasy, kde jsme mohli zvesela i za deště opékat. Masité špekáčky se sklenkou zlatavého moku přišli vhod všem obyvatelům domova.

1
2
3

Pondělí 27. července se všichni obyvatelé domova nemohli dočkat, konal se tzv. Zmrzlinový den. V tento den měli všichni obyvatelé domova (tedy i imobilní) možnost si nechat donést zmrzlinu podle svého výběru. Díky velké pomoci pečovatelů se celá akce zdařila a všichni zájemci si pochutnali na chladivé, chutné zmrzlině. Pro velký úspěch si tento den zopakujeme i v měsíci srpnu.

 

vloženo 3. 8. 2020

Předání nového vozu Škoda Octavia Combi

Osobní automobil od ŠKODA AUTO, a.s. pomáhá Centru sociální pomoci Vodňany

Současná epidemie virové nemoci COVID-19 ukazuje, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. Na tuto nelehkou dobu zareagovala společnost ŠKODA AUTO, a.s. V rámci grantové výzvy ŠKODA AUTO – MOBILITA získalo Centrum sociální pomoci Vodňany osobní vozidlo ŠKODA Octavia pro poskytování sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel.

Dne 28. července jsme si toto auto převzali v Českých Budějovicích, a již nám s plnou vervou slouží. Díky tomuto automobilu, jsme zvýšili dostupnost naší pečovatelské služby. Někteří senioři a zdravotně postižení občané jsou totiž na naší pečovatelské službě závislí, a bez naší pomoci by zůstali odříznuti od dodávky základních potravin či ostatních pomůcek, i v odlehlých vesnicích v požadovaném rozsahu. Zefektivnila se tak nelehká služba pečovatelů vykonávaná pro seniory, kteří v době aktuálně probíhající pandemie na území České republiky patří mezi nejohroženější skupinu osob, a nejvíce potřebují naši pomoc. Za darování Centru sociální pomoci Vodňany tohoto automobilu mnohokrát za děkujeme.

Ředitelka CSP Vodňany, Daniel Davidová

vloženo 30. 7. 2020

Návštěvy v CSP Vodňany - aktuálně

vloženo 28. 7. 2020

Workshop - drátkování - pečovatelská služba

Dne 20. července 2020 se konal na Pečovatelské službě ve Vodňanech „Workshop drátkování“ v rámci projektu „Kultura nezná hranice“, který je realizován s finanční podporou Jihočeského kraje. Představila se nám paní Mgr. Petra Dudáková, majitelka Petřiny rukodělné dílny ve Vodňanech, která nám řekla mnoho informací o drátkování. Přivezla nám vybavení na výrobu: různé tloušťky drátů, různé korálky, kleště, hadříky na drátky, již vyrobené z drátů různé vzory např. zápich ve tvaru srdíčka. Během celého workshopu jsme všichni zúčastnění drátkovali s pomocí, a dle pokynů paní Mgr. Petry Dudákové. Na závěr, jako poděkování za velkou píli, jsme dostali na památku svůj výrobek.

vloženo 21. 7. 2020

Návštěvy u seniorů

vloženo 15. 7. 2020

Shrnutí akcí za červen 2020

Během hezkého slunného úterního odpoledne 23. června 2020 se v Centru sociální pomoci ve Vodňanech konalo svěcení zvoničky. Zvoničku se povedlo do domova zakoupit zásluhou projektu, který byl finančně Komunitní nadací Blanicko – Otavskou. Tato slavnost se konala za přítomnosti pana faráře J. Prokeše, který v domově slouží pravidelné čtvrteční mše svaté. Hudební doprovod této události poskytly paní L. Ebelová na elektrické klávesy společně s paní M. Centkovou, která zahrála na příčnou flétnu. Nedílnou součástí slavnostní příležitosti byla i paní ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová MBA, se zaměstnanci a seniory celého zařízení. Zvonička byla umístěna ve venkovních prostorách dvora domova a bude součástí duchovní služby, která je v těžkých životních chvílích,  jako je vyrovnání se se ztrátou svých blízkých, velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.

1
2
3

První akce v rámci projektu „Žijeme tradicemi“ se konala v pondělí 22. června odpoledne. Ve společenské místnosti domova doslova proběhl workshop drátkování pod vedením Mgr. Petry Dudákové. Poté, co se senioři od lektorky naučili techniky drátkování, pustili se s chutí do výroby vlastního ozdobného zápichu do květináče. Z workshopu všichni odcházeli s hrdostí, že mohou svým blízkým ukázat, co se jim podařilo s pomocí paní Dudákové a zaměstnankyň domova vytvořit. Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

V polovině června se Centrum sociální pomoci Vodňany zapojilo do projektu Pohádka pro radost, který zorganizovala společnost Mezi námi, o.p.s.. Děti z celé České republiky, jejich prostřednictvím, zaslali naším babičkám a dědečkům vlastnoručně nakreslené obrázky. Do domova tím vnesli pocit štěstí, radosti a leckde vykouzlili i úsměv na tváři seniora. Jsme rádi, že i v době, která přináší stále ještě nějaká omezení, můžeme alespoň tímto způsobem pokračovat v mezigenerační spolupráci.

1
2
3

vloženo 24. 6. 2020

Relizace projektu Terapie přírodou

Děkujeme všem příznivcům, kteří využili hlasovací žeton na pokladně Tesco k tomu, aby hlasovali pro náš projekt „TERAPIE PŘÍRODOU“ v rámci vyhlášeného grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.  Díky získaným hlasům se tento projekt umístil na 2. místě, a díky tomu jsme získali od Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 16 000,- Kč.

Získané finanční prostředky jsme použili na nákup tzv. floramobilu (mobilní zahrádka), díky kterému můžeme provozovat v našem domově pro seniory zahradní terapii přímo na pokojích seniorů. Velká výhoda floramobilu spočívá v tom, že ho mohou využívat i senioři, kteří jsou upoutáni na lůžko. Věříme, že touto formou terapie příznivě ovlivníme duševní stav našich seniorů, zajistíme psychický odpočinek a nabídneme aktivní a plnohodnotné trávení volného času. Realizací projektu jsme navázali na již probíhající terapie v našem zařízení, kterými jsou arteterapie, aromaterapie, canisterapie a felinoterapie. Věříme, že senioři si tento druh zábavy oblíbí, a zažijí při této činnosti pocit smysluplnosti.

1
2
3

vloženo 11. 6. 2020

Shrnutí akcí za květen 2020

Několik programů v domově bylo možné realizovat za přísných hygienických podmínek.

Od 5. května se naši farníci po dlouhé odmlce opět mohli začít pravidelně scházet s panem farářem J. Prokešem v místní kapli. Podmínkou uskutečnění těchto akcí, bylo dodržování přísných hygienických pravidel.

1
2

Dobrou náladu a spousty krásných písniček nám ve čtvrtek 21. května do dvora domova přivezli harmonikáři p. V. Viktora, p. V. Nečas, p. M. Hrdlička a J. Jiran společně s klarinetistou p. F. Martíškem. Někteří se přijeli podívat až na dvůr, jiní si tuto událost nenechali také ujít a koukali alespoň z oken pokojů. Příjemně strávené odpoledne venku na čerstvém vzduchu doprovázené hřejivými slunečními paprsky si všichni náramně užili.

1
2
3

Během měsíce května se CSP Vodňany zapojilo do projektu Úsměv do schránky a kartičkové výzvy „Záleží nám na vás“. Chtěli bychom poděkovat především dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili a nakreslili obrázek či napsali našim seniorům pár hřejivých slov v této nelehké době. Veškeré pozdravy dokázali našim uživatelům udělat radost a vykouzlili úsměv na jejich tváři. Jsme rádi, že i v době, která přináší spoustu omezení, můžeme aspoň tímto způsobem pokračovat v mezigenerační spolupráci.

1
2
3

vloženo 3. 6. 2020