TOP

Aktuality

Jarmark Strakonice

Ani tento rok naším seniorům není osud jiných lidí lhostejný, proto sebrali veškeré své síly a vytvořili balíčky. Tyto sponzorské dary věnovali na Vánoční jarmark ve Strakonicích, aby pomohli lidem, kteří to potřebují.

29. 11. 2019

Listopad 2019

V úterý 5. listopadu navštívili CSP Vodňany paní ředitelka Městského muzea a galerie Vodňany Mgr. J. Velková a pan fotograf Karel Burda. Připravili si přednášku na téma „Sametové Vodňany“. Hned na začátku si pro seniory vystupující připravili překvapení v podobě dobových obleků, které měli na sobě oblečené. Během přednášky měli přihlížející možnost shlédnout fotografie z let 1989 – 1990 s podrobným a zajímavým popisem jednotlivých důležitých mezníků v tomto období.

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou Vodňany jsme se vypravili do knihovny na exkurzi. Zde nás 6. listopadu uvítala paní ředitelka Mgr. Kateřina Mašlová, která nám ukázala a řekla, co vše je v knihovně možné si půjčit a vidět. Novinkou pro nás bylo, že se zde pořádají i různé přednášky, kterých se také můžeme zúčastnit v případě zájmu. A tak se těšíme na další spolupráci.

Ve čtvrtek 7. listopadu seniorům zpestřili dopoledne děti z MŠ Malovice svou besídkou. Leckterá přihlížející tvář měla rázem úsměv na tváři a měla chuť si společně s dětmi zazpívat.

V pátek 8. listopadu přivítali senioři mávajícíma rukama Martina na „bílém“ koni. Ti, co byli vykoupaní, si nemohli nechat Martina ujít a tak sledovali dění na dvoře alespoň z okna.

V rámci projektu " Rehabilitace duše a těla " nás v domově poctila svou návštěvou paní PhDr. Milada Šanderová. Tématem přednášky, konané 11. listopadu, byly jedlé rostliny, které upoutali nejen všechny přítomné oči, ale i uši. Paní doktorka si pro seniory připravila jitrocelové a rakytníkové bonbóny, různé bylinkové čaje a rakytníkový džem, který senioři ochutnali. Na závěr zjistili, že všechny bylinky mají na náš organismus blahodárný vliv, pokud jsou v potřebném množství. Tento projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Během roku proběhl v domově vzdělávací projekt pro seniory s názvem: Zdravě a aktivně stárnout. A to vše jen díky spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V úterý 12. listopadu přijela do domova ze ZSFJU Mgr. D. Dvořáčková, Ph.D., která společně s paní ředitelkou Mgr. Bc. D. Davidovou předala certifikáty seniorům, kteří aktivně navštěvovali kurzy pořádané v rámci tohoto projektu. Na závěr byli všichni, včetně přihlížejících seniorů, odměněni krásným zpěvem a hudebním doprovodem na harmoniku A. Weckové a V. Viktory.

V úterý 19. listopadu se konala poslední přednáška v rámci projektu " Rehabilitace duše a těla ". Paní Bc. Eva Volmutová si pro děti a seniory připravila přednášku o zdravé výživě, kterou je upoutala na celé dopoledne. Všichni přítomní měli možnost rozeznat, co je zdravé a co nezdravé, a také si o tom společně popovídat. Všichni se aktivně zapojovali do všech činností, které si pro ně paní Bc. E. Volmutová připravila. Na závěr senioři předali dětem Mikuláše, které vlastnoručně vyrobili. Ale ani senioři neodešli s prázdnou. Od dětí dostali košík vlastnoručně vyrobeného ovoce a od paní Bc. E. Volmutové ještě brožurku o zdravé výživě. Tento projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.

Tak jako každý měsíc, tak ani tento se to neobešlo bez „Ženy za pultem“, která se konala ve středu 20. listopadu v odpoledních hodinách. Uživatelé měli možnost si zakoupit zákusky a chlebíčky. Také si mohli dát k zákusku i kávu, která k tomu neodmyslitelně patří. Všichni odcházeli do svých pokojů s dobrou náladou.

Klasická románová komedie od Jiřího Vejdělka byla ke zhlédnutí ve čtvrtek 28. listopadu při pravidelné kinokavárně. Zhlédnutím filmu si uživatelé opět připomněli situaci, která se děla v roce 1989. Hlavní hrdiny si zahráli Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová a mnoho dalších známých herců.

 

 

29. 11. 2019

Mezigenerační spolupráce

27. 11. 2019

Výstava fotografií

27. 11. 2019

Ježíškova vnoučata 2019

Náš domov pro seniory navštívilo další Ježíškovo vnouče. P. František dostal svůj 1. holící strojek a jako bonus vodu po holení. Radost byla veliká, a to na všech stranách, DĚKUJEME.

 

První Ježíškovo vnoučata přijela z Pražáku u Vodňan za p. Františkem. Nadělila mu holící strojek a ručně malované přání k Vánocům. Setkání? Neuvěřitelně emotivní na obě strany. DĚKUJEME!!!

22. 11. 2019

V bezpečí domova

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt s názvem „V bezpečí domova“ od Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré vůle, na který jsme získali finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup přídavného pohonu Power-pack duo, který je určen k připojení k invalidnímu mechanickému vozíku. Tento přídavný pohon bude sloužit uživatelům pečovatelské služby. Díky přídavnému pohonu budou moci pečovatelky absolvovat se seniory i vzdálenější přesuny, neboť by jim tento pohon měl usnadnit manipulaci s imobilními uživateli. Senioři budou moci využívat tento „vylepšený“ vozík k vycházkám, k přesunu do zdravotnického zařízení či na námi pořádané volnočasové akce. Budou tak společně sdílet zážitky s ostatními seniory, čímž se sníží sociální vyloučení těchto osob a zkvalitní námi poskytovaná terénní sociální služba.

 

12. 11. 2019

Náš domov, je tady

Projekt „Náš domov, je tady“ v CSP Vodňany

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na projekt s názvem Náš domov, je tady. Tento projekt se zaměřuje na paliativní péči v našem domově pro seniory ve Vodňanech. V průběhu projektu absolvují pracovníci přímé péče odborný seminář o paliativní péči. Tito pracovníci tak získají potřebné kvalifikační předpoklady pro poskytování odborné paliativní péče. Cílem vzdělávání je, abychom byli schopni zajistit v našem pobytovém zařízení komplexní péči jak po stránce zdravotní, psychické i sociální a poskytovat tuto péči jak umírajícím osobám, tak jejich rodinným příslušníkům, kteří se těžko vyrovnávají se ztrátou svých blízkých. Součástí projektu je i zakoupení zvoničky, která bude umístěna ve venkovních prostorách dvora domova pro seniory. Ta bude součástí duchovní služby, která je v těchto těžkých životních chvílích velmi důležitá a bezesporu patří do komplexu paliativní péče.

 

Projekt je podpořen ze Společného grantu Komunitní nadace Blanicko – Otavské a města Vodňany.

12. 11. 2019

Hlasování pro CSP Vodňany

8. 11. 2019

Hlasujte pro náš projekt

8. 11. 2019

Výzva - podpořte nás!

8. 11. 2019

Kvalitní stravování seniorů

 

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen projekt týkající se domova pro seniory s názvem Kvalitní stravování seniorů. V rámci projektu žádáme o finanční příspěvek ve výši 35 549,- Kč na nákup nerezového transportního vozíku do stravovacího provozu. Tento vozík bude sloužit k transportu stravy v tabletách z kuchyně na pokoje našich uživatelů. Nákupem vozíku dojde ke zkvalitnění vybavení naší kuchyně a tím zajištění vyšší kvality námi podávané stravy v domově pro seniory ve Vodňanech.

Požadovanou finanční částku lze získat nasbíráním potřebného počtu bodů prostřednictvím již známé mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Budeme proto rádi za jakoukoliv, byť i malou sportovní podporu od každého účastníka, který podpoří náš projekt. Bližší informace lze získat na stránkách www.pomahejpohybem.cz.

8. 11. 2019

Časopis Kompost - „Zvířátková terapie“ ve vodňanském domově pro seniory

31. 10. 2019

Zádušní mše

6. 9. 2019

Účast v kuchařské soutěži

Kuchařská soutěž pro domovy pro seniory

Jednou z členek našeho kuchařského týmu je v Centru sociální pomoci Vodňany Ivana Králová. O uspokojení chuťových buněk našich seniorů i zaměstnanců se s kolegyněmi stará již 12 let. Dne 27. srpna 2019 se zúčastnila již podruhé kuchařské soutěže v Praze organizované Asociací kuchařů a cukrářů ČR v kategorii Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování v kategorii Nejlepší pokrm pro seniory 70+. Umístila se ze 109 kuchařů na nádherném 5. místě. Vařený pokrm byl až uměleckým dílem, které lahodilo nejen oku a chuťovým buňkám, ale hlavně nutričním velmi přísným podmínkám. Soutěžícím pokrmem byly placičky z krůtího masa ve dvou variantách – maso s kousky a maso mleté v kombinaci se šmakounem (bílkovinou), šťouchané brambory s cibulkou a grilovaná zelenina. Pro soutěžící a doprovod (vedoucí kuchyně a ředitelka) působila tato akce jako velmi dobrý vzdělávací činitel, a hlavně jsme rádi, že naše kuchařské umění je důkazem kusu poctivé práce, kterou běžně poskytujeme.

 

Dobrou chuť přeje ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová

29. 8. 2019

Český rozhlas - poděkování pro CSP Vodňany

28. 8. 2019

Poslanci v CSP Vodňany

Dne 8. srpna 2019 naše Centrum sociální pomoci Vodňany navštívili poslanci Poslanecké sněmovny PČR, PhDr. Olga Richterová, Ph.D. s asistentkou Zuzanou Freitas a Lukáš Kolářík, a vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Mgr. Júsuf Traore, DiS.

Nejen, že si prohlédli domov pro seniory, ale velice zaujatě si vyslechli problematiku sociálních služeb s našimi konkrétními „bolístkami“ - financování sociálních služeb (dotace, vícezdrojové financování), úhradová vyhláška, potřebnost zdravotních sester,  fyzioterapeutů, nutričních terapeutů v pobytových službách, uživatelé s nízkými důchody či exekucemi…

Velmi příjemné setkání, děkujeme za návštěvu.

Mgr. Bc. Daniela Davidová, ředitelka CSP Vodňany

15. 8. 2019

Kabelkový veletrh

30. 7. 2019

Přednáška M. Tichákové

13. 7. 2019

Přednáška Mgr. Jitky Velkové

13. 7. 2019

Přednáška Bc. E. Volmutové

13. 7. 2019