Aktuality

Připnuto

Navýšení úhrady za pobyt a stravování

Vážení klienti a příbuzní,

od 1. 1. 2023 dochází v Domově pro seniory CSP Vodňany k navýšení úhrady za pobyt a stravování za 1 den, k navýšení úhrady za stravování, a to na základě novely vyhlášky 505/2006 Sb.

Ubytování:          280,- Kč

Strava: snídaně   64,- Kč

                   oběd 105,- Kč

      večeře   66,- Kč

      svačiny 17,- Kč

    2. večeře 19,- Kč

Děkuji za pochopení, ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová


Shrnutí akcí za prosinec 2022

Na začátku prosince se u nás konala velká Mikulášská zábava s hudebním doprovodem kapely Dřemlinka. Letos jsme se konečně dočkali a mohly nás navštívit i děti rodinných příslušníků, z čehož jsme měli všichni velkou radost. Děti říkaly koledy a básničky, za což je poté Mikuláš odměnil sladkou nadílkou. Nesmělo chybět ani dobré jídlo s pitím a pár tanečků s čerty a andělem.

1
2
3

Zapojili jsme se do jedinečné akce Česko zpívá koledy a společně s Deníkem jsme si zazpívali nejznámější vánoční písně. Přesně v 18:00 hodin jsme zapnuli rádio, rozdali si noty a začali i s našimi pečovateli zpívat.

1

Adventního času jsme se snažili nabažit co nejvíce, a tak jsme pekli cukroví, hlavně voňavé perníčky, zdobili jsme adventní věnce a stavěli betlém.

1

V prosinci nás chodilo potěšit spoustu dětí, které si pro nás s učitelkami připravily krásné vystoupení. Děti ze ZŠ Vodňany nám. 5. května nás mile překvapily svým divadelním vystoupením, které představovalo betlém a zvířátka.

1

Další milou a přátelskou návštěvou byly děti z MŠ Smetanova Vodňany, s kterými jsme si ozdobili vánoční stromky.

1
2
3

Velké díky patří paní Zuzaně Líškové Dvořákové z Ekonomické fakulty a panu děkanovi Pavlu Kozákovi z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, za věnované vánoční balíčky pro naše seniory.

1

I děti ze ZUŠ Vodňany k nám do společenské místnosti přišly a zahrály nám na několik hudebních nástrojů za pěveckého doprovodu. Senioři si společně s dětmi zazpívali vánoční koledy a užili si krásný předvánoční čas.

1

Dne 13. prosince jsme se s radostí zúčastnili předvánočního posezení seniorů ve víceúčelové hale ve Vodňanech. Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští rok!

1

Každý měsíc se senioři setkávají s paní ředitelkou na schůzi, kde se dozvídají novinky ze zařízení. V prosinci se setkání konalo ve vánočním duchu a zazpívali jsme si koledy za doprovodu klavíru.

1

Před sváteční vánoční večeří jsme od vodňanských skautů převzali Betlémské světlo a 23.12. společně povečeřeli, zazpívali si, rozdali si dárečky a užili si společně strávený čas.

1

Na návštěvu k nám zavítali i dva čtyřnozí kamarádi Carlos a Xavík, s kterými jsme se potěšili celé dopoledne, kdy nám předváděli své psí kusy.

1
2

K Vánocům bezpochyby patří i lahodný domácí vánoční punč, na kterém jsme si taky pochutnali.

1
2

Jsme moc rádi, že jsme součástí úžasného projektu Ježíškova vnoučata, díky kterému se našim babičkám a dědečkům plní jejich přání. Děkujeme všem laskavým duším, které seniorům udělali radost vánočními dárky.

1
2
3
4

Zakončili jsme poslední den v roce a vstoupili tak do nového roku 2023. Udělali jsme si příjemné silvestrovské posezení, kde nechybělo šampaňské na přípitek, hudba, jednohubky a radost.

1
2

vloženo 4. 1. 2023

Shrnutí akcí za listopad 2022 - domov pro seniory

2. listopadu na den, kdy si připomínáme památku zesnulých, jsme uctili jejich památku. Zapálili jsme svíčky, četli si z knihy o českých tradicích a vzpomínali na své nejbližší, kteří již nejsou mezi námi.

1
2

V listopadu se uskutečnil poslední workshop na téma „Andělské drátkování“ pod vedením paní Mgr. Petry Dudákové. Při výrobě jsme použili měkké železné drátky, obtáčeli jsme je kolem obrysu, až nám vznikl krásný závěsný andělíček. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

11. listopadu k nám přijel při příležitosti sv. Martina na bílém koni kůň, který přiklusal až z Vodňanských Svobodných Hor. Koníka jsme si mohli pohladit, dát mu něco dobrého na zub a popovídat si s paní majitelkou.

1
2
3

16. listopadu se u nás konala velká oslava 100. narozenin paní Vavruškové. V tento významný den jsme pro ni připravili překvapení v podobě vystoupení malých gymnastek z DDM Vodňany. Nadšená oslavenkyně by si byla nejraději s děvčaty také zacvičila.

1

MŠ Malovice si pro seniory v Domově připravili krásnou a veselou besídku o podzimu, ovoci a škole.

1

Společnými silami a s chutí jsme si udělali domácí palačinky. V reminiscenční místnosti jsme se dali do přípravy těsta, abychom mohli palačinky hezky do zlatova usmažit.

1
2

Jako každý měsíc nás přišly navštívit a potěšit děti z MŠ Smetanova. Tentokrát jsme se pustili do společného pečení jablečného štrůdlu, který měl velký úspěch. Děti seniorům pomáhali strouhat jablka a senioři zase dětem radili, jak mají štrůdl osladit a srolovat. Vzájemná spolupráce a radost ze společného díla byla obdivuhodná. Upečený štrůdl v troubě zavezla aktivizační pracovnice do mateřské školky dětem, aby ochutnaly, jak se dílo podařilo.

1
2
3

Letos si advent užíváme plnými doušky, a tak si zdobíme společenskou místnost, jídelnu a všechny chodby v Domově, aby vše kolem nás jen sálo vánoční atmosférou. Těšíme se na Vánoce, a tak si společně tvoříme adventní věnce a vánoční výzdobu.

1
2
3
4

Malí hasiči z Pražáku nás přijeli potěšit svou přítomností a naučit nás tvořit pomocí ubrouskové techniky. Techniku jsme použili na ozdobení vánočním motivem svíčku a sklenici. Tyto krásné vánoční dekorace nám teď dělají radost ve společenské místnosti nebo na pokojích uživatelů.

1
2
3

vloženo 2. 1. 2023

Oslava 100 let paní Vavruškové

vloženo 29. 11. 2022

Shrnutí akcí za listopad 2022 - pečovatelská služba

9. listopadu byla na programu přednáška v komunitním centru Vodňany ve Hvožďanech, kde měli zaměstnanci pečovatelské služby představit svou náplň práce právě v pečovatelské službě. Cílem bylo dostat potřebné informace o sociální službě mezi seniorskou veřejnost. Bohužel díky nepřipravenosti zaměstnance MěÚ Vodňany a jeho chybějícím organizačním dovednostem, se přednáška neuskutečnila.

Poutavá a hlavně velice aktuální přednáška na téma kyberbezpečnost se uskutečnila na pečovatelské službě pod taktovkou ostřílené finanční poradkyně a manažerky Lucie Skokové. Odpoledne 10. listopadu se naši senioři dozvěděli spoustu důležitých informací, jak se zachovat v případě nevyžádaných zpráv, mailů či telefonních hovorů.

1

Druhý ročník akce s názvem „Zdobení stromečku na pečovatelské službě“, se uskutečnil 24. listopadu. A jak už název napovídá, hlavní náplní odpoledne bylo ozdobit stromeček, který je letos opravdu nádherný, a celkově připravit pečovatelskou službu na nadcházející sváteční období. Moc děkujeme všem obyvatelům za přiložení ruky k dílu.

1
2
3

vloženo 28. 11. 2022

Workshop Mezi námi

Dne 3. listopadu jsme přijali milé pozvání a zúčastnili se vzdělávacího Workshopu dobré praxe v aktivní organizaci mezigeneračních setkávání dětí a seniorů v programu Povídej. Na tomto semináři jsme si vyměňovali zkušenosti a předávali si tak nové kreativní nápady. CSP Vodňany s Mateřskou školou Smetanova Vodňany spolupracuje již několik let a děti s učitelkami do Domova pravidelně chodí rozdávat radost. Letos díky organizaci Mezi námi se můžeme ještě více mezigeneračně propojovat a udržovat tak bližší přátelské vztahy.

vloženo 8. 11. 2022

Cena "Ď" 2022

Cena Ď – p. Jitka Velková získala za spolupráci s CSP Vodňany ocenění Cena Ď 2022. I přes velké pracovní vytížení si vždy najde čas a po dobu více jak patnácti let navštěvuje seniory nejen v CSP Vodňany, se zajímavě připravenými přednáškami, do kterých vtahuje i posluchače. Navštěvuje nás v dobách klidných, ale nezapomíná na nás ani v dobách velice těžkých.

 

Moc si toho vážíme a jako projev opravdového a upřímného poděkování jsme se rozhodli za tento následování hodný projev lidskosti nominovat paní Mgr. Jitku Velkovou na cenu Ď. Ještě jednou OBROVSKÉ DÍKY

vloženo 31. 10. 2022

Shrnutí akcí za říjen 2022 - domov pro seniory

Krásné hudební vystoupení p. Martina Krulicha z kapely Živá Huba nás velmi potěšilo. Děkujeme za veselé odpoledne plné zpěvu, hudby a smíchu. Tento projekt je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.

1
2

V období babího léta jsme chodili ven na čerstvý vzduch, jak jen to šlo. Procházeli jsme se parkem a okolím, sbírali jsme bobule rakytníku, stříhali bylinky a užívali si posledních teplých dní.

1
2

Díky projektu „Arteterapeutické dílny“ jsme si vyzkoušeli kreslit technikou zentangle pod vedením paní Mgr. Petry Dudákové. Technikou jsme kreslili na porcelánové hrnečky a talíře na téma podzimní přírodniny, které nám budou dělat radost na našich pokojích. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

1
2
3

Společně s dětmi z Mateřské školy Smetanova jsme si vytvořili ježky z brambor. Na začátek jsme si zazpívali známé písničky a říkanky, abychom se zbavili ostychu, a poté jsme se dali do díla. Do brambor jsme zapichovali sirky a hřebíček, až jsme vykouzlili ježka.

1
2
3

Aktivizace probíhá nejen skupinově, ale i individuálně na pokojích uživatelů. Prohlížíme si obrázky v knihách, čteme z časopisů na přání, provádíme aromaterapie a zahradní terapie s bylinkami.

1
2

Jedno odpoledne jsme strávili tvořením podzimních symbolů z polystyrenu, kde si uživatelé procvičili jemnou motoriku a zároveň si vyzkoušeli práci se speciální řezačkou.

1
2

Rakytník, který jsme si natrhali na našem dvorku, jsme si usušili, abychom si vychutnali výborný zdravý čaj.

1
2

Společnými silami jsme si naložili zelí do velkých sklenic a těšíme se, až se z něj stane kysané zelí plné vitamínů.

1
2

Navštívili jsme putovní muzeum Legiovlak, který přijel i k nám do Vodňan. Procházkou parkem jsme si povídali o dětství, válce a svých blízkých.

1
2

Na přání uživatelů jsme si uvařili bramboráky s velkou dávkou česneku a všeho co má správný bramborák mít.

1
2

Ve čtvrtek 20. října nás navštívila známá herečka Uršula Kluková, který i ve svém věku umí rozdávat spoustu radosti. Uživatelům vyprávěla veselé příhody ze svého pestrého života. Historky prolínala zpěvem v různých světových jazycích a s moderátorem Šimonem Pečenkou tvořila perfektní duo. Hudebně zábavný pořad pod názvem „Dýchánek s Uršulou a Šimonem“ byl plný smíchu, zpěvu, vyprávění a tance. Tento projekt je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.

1
2

vloženo 31. 10. 2022

Shrnutí akcí za říjen 2022 - pečovatelská služba

I v měsíci říjnu nezahálíme a každé pondělí protahujeme svá těla při lekcích jógy. Hodiny cvičení jsou stále oblíbenější a pevná základna účastníků se s další lekcí rozrůstá o nováčky. Nové sestavy, nové cviky, nové možnosti pohybu těla. Jsme moc rádi, že se jóga stala součástí životů mnoha z nás.

1
2

Trocha podzimní nálady a atmosféry zahalila pečovatelskou službu při výrobě dýňových dekorací. Všichni jsem se za příjemného odpoledne 13. října sešli u altánku. Zde jsme se chopili nožů a lžic a vyřezávali a dlabali dýně, která byly letos obzvláště nádherné. Pro zahřátí jsme upíjeli teplý čaj a společně debatovali, vyprávěli, plánovali a jednoduše jsme si užili krásné odpoledne.

1
2
3

Prostor pro dotazy, připomínky a společné debatování byl uživatelům pečovatelské služby dán v úterý 18. října při pravidelné „Schůzce s paní ředitelkou CSP“. Hostem této schůze byl Mgr. Júsuf Traore, Dis. vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství z MěÚ Vodňany, který informoval všechny přítomné o možnostech finanční pomoci.

vloženo 31. 10. 2022

Poděkování na Šlágru

vloženo 23. 10. 2022

Vzpomínková zádušní mše

vloženo 12. 10. 2022

Shrnutí akcí za září 2022

Naše duše potěšilo milé setkání s dětmi z Mateřské školy Smetanova ve Vodňanech, kdy jsme si společně zazpívali známé lidové písně. Po zpěvu jsme se rozcvičili při házení na kuželky a házení s míčky.

1
2

V rámci projektu ,,Arteterapeutické dílny“ se uskutečnila akce ,,Zahradní keramika“ pod vedením paní Mgr. Petry Dudákové. Díky tomuto projektu jsme si mohli vyzkoušet práci s hlínou a protrénovat tak jemnou motoriku. Vyzdobili jsme si podle každého vkusu talíř a už se těšíme na konečný vypálený a naglazovaný výsledek. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

1
2

V našem Domově se konají pravidelné schůze s paní ředitelkou a se seniory. Tento měsíc jsme si schůzi ještě více zpříjemnili muzikoterapií.

1

Mockrát děkujeme malým hasičům z Pražáku, kteří nám darovali krásnou podzimní výzdobu do našeho Domova pro seniory. Květináče ozdobené dýněmi, listy a jinými přírodninami nám teď zdobí chodby a kapli. Projekt podpořilo MŠMT, program Mezigenerační dialog s názvem Senioři dětem, děti seniorům.

1

22. září nás navštívila zvířátka z různých koutů světa. Díky projektu ,,…pro radost“ jsme se mohli setkat s vzácnou veverkou, papouškem, chameleonem, opičkou a spousta dalšími zvířaty, která jsou chovaná doma. Tento projekt je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje.

1
2
3

Potěchu duše i těla započal svou návštěvou mezi seniory psí kamarád Carlos. Následovala zajímavý literární přednáška na téma detektivky od slečny praktikantky Violy.

1
2

Před svátkem sv. Václava se konala vydařená Václavská zábava s hudebním vystoupením dechové kapely Temelínka. Zaměstnanci se převlékli do masky krále Václava, královny a šaška a bavili uživatele celého Domova. Kdo chtěl mohl si s nimi zazpívat i zatancovat. Tento projekt je realizován za finanční podpory Komunitní nadace Blanicko-Otavské a města Vodňany.

1
2
3

K podzimu neodmyslitelně patří jablka, a tak jsme si usušili výborné jablečné křížaly.

1
2
3

vloženo 7. 10. 2022

Jóga pro seniory v CSP Vodňany

Je nám velkým potěšením, že Vás můžeme seznámit s naším novým projektem. Senioři z pečovatelské služby cvičí každý týden jógu pod taktovkou certifikované lektorky. Ano, jóga není jen pro mladé a pružné, jak někteří máme vsugerováno. Jóga je skvělý nástroj pro protažení bolavého a unaveného těla. Jóga se může cvičit v sedě, v leže na posteli. Jóga se může cvičit kdykoliv a může ji cvičit kdokoliv. Díky Nadaci Plné Vědomí, která nám financuje úžasnou lektorku, můžeme každé pondělí zažívat skvělé lekce plné meditace, jednoduchých sestav a celkové radosti z bytí. Velice si vážíme příležitosti, která se nám, a hlavně našim seniorům naskytla. Jsme moc vděčni za to, že můžeme našim klientům nabídnout zase o kousek víc. Mnohdy totiž stačí vnímat své tělo a ono začne být zdravější.

 

Veronika Klucká

Sociální pracovnice CSP Vodňany

1
2
3

vloženo 3. 10. 2022

Nové vydání časopisu Kompost

V novém říjnovém vydání časopisu Kompost si můžete přečíst článek o zahradní terapii v CSP Vodňany:

kompost-10-22.pdf

vloženo 30. 9. 2022

Shrnutí akcí za srpen 2022 v domově pro seniory

Dlouhé chvíle si krátíme hrou Člověče, nezlob se!, s kterou se zasmějeme a více se poznáme.

1

Děkujeme za milou návštěvu pana starosty Milana Němečka, který si na naše seniory udělal chvilku a oslavil s naší uživatelkou krásné životní jubileum.

1

Svou psí přítomností nás potěšila fenka Šarlotka, která za pamlsek předvedla, co umí.

1
2

Měli jsme tu možnost navštívit vodňanské hasiče, kteří nám představili techniku, kterou při výkonu své profese používají, včetně hasičských vozů. Děkujeme za čas, který nám ochotně věnovali.

1
2

Na pravidelné cvičení s naším rehabilitačním pracovníkem, které se za hezkého počasí koná také venku, se senioři vždy těší.

1
2

O zahrádky, které tu máme se svědomitě staráme, aby nám květiny dělaly jen radost.

1
2
3
4

Udělali jsme si výlet za ochutnávkou zmrzliny do Bavorova. Zaparkovali jsme blízko samotné kavárny, kde na nás již čekalo krásné venkovní posezení. Pochutnali jsme si na mangové a čokoládové zmrzlině a někteří si s chutí dali i kávu s hruškovým koláčem.

1
2
3

Svou milou návštěvou seniory přišly potěšit děti z Mateřské školy Smetanova. Děti nám zazpívaly nacvičené písničky i s tanečkem a na závěr pokreslily veselými barevnými obrázky dvůr CSP Vodňany křídami.

1
2

Mockrát děkujeme za originální návštěvu fakíra, který předvedl své umění. Ukázal nám polykání meče, plivání ohně a přivezl si s sebou i hada, kterého jsme si mohli pohladit.

1
2

Procvičili jsme si jemnou motoriku při výrobě barevných motýlů a veselých včel z papíru, kteří určitě udělají radost dětem ze školky při jejich příští návštěvě.

1
2

1
2

vloženo 1. 9. 2022

Shrnutí akcí za červenec 2022

Každý týden u nás probíhá pravidelné skupinové cvičení, při němž protahujeme ztuhlé svaly, cvičíme jemnou motoriku a zvládáme cviky s míčem. V letním počasí využíváme možnosti cvičení venku na čerstvém vzduchu a to hlavně na našem dvorku u altánku. Občas si také jdeme zacvičit do nedalekého parku, kde se k nám přidal i canisterapeutický pes Xavík.

1
2
1

Nezapomínáme trénovat i paměť, kterou je nesmírně důležité cvičit. Vyrobili jsme si k tomu retro pexeso, kde jsou obrázky základních potravin a služeb. Porovnávali jsme kolik například máslo, pivo nebo auto stálo v roce 1989 a kolik stojí nyní.

1

Tento měsíc nás v Domově pro seniory navštěvovala psí kamarádka Šarlota, která vykouzlila úsměv na tváři každému, kdo se s ní potkal. Šarlotka chodila individuálně potěšit na pokoje uživatele, kteří si to přáli.

1
2
3

Udělali jsme si výlet do zámeckých zahrad Hluboké nad Vltavou, kde jsme se prošli i se psem Xavíkem a užili si tak krásné slunné odpoledne.

1

V pondělí 18. července jsme prožili milé setkání s hercem panem Jiřím Krampolem za doprovodu Šimona Pečenky. Tato dvojice si pro nás připravila hudebně zábavný pořad plný humoru a zpěvu. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu ,, … pro radost „ a je financována za podpory Jihočeského kraje.

1
2

Zahradní terapii se věnujeme za hezkého počasí venku, ale i z pohodlí našeho Domova.

1
2

Také o víkendu si to tu zpříjemňujeme pečením ovocného koláče.

1
2
3

V posledním dni horkého července jsme si užili ,,zmrzlinový den“. Každý uživatel si mohl vybrat jakou zmrzlinu by si dal a tu jsme uživateli poté donesli přímo na pokoj, kde si ji mohl s chutí sníst.

1
2

Jedno hezké odpoledne jsme si udělali procházku kolem náměstí a zastavili jsme se na něco dobrého v cukrárně a kavárně U Boušků. Vyprávěli jsme si, ochutnávali zmrzlinu s kávou a kochali se Vodňanskou kašnou.

1

vloženo 4. 8. 2022

Shrnutí akcí za červen 2022

Procvičily jsme si jemnou motoriku při výrobě obrazu dámy s květy, který nám teď zdobí naší chodbu.

1
2

Zpříjemnili jsme si odpoledne zábavnou a poznávací hrou Pavučina.

1

V rámci akce Zeyerovy Vodňany nás poctil svou návštěvou český spisovatel Jan Bauer, který nám vyprávěl o svých knihách a jeho zkušenostech, jak zaujmout čtenáře. Senioři kladli autorovi spoustu zajímavých otázek a dozvěděli se, že tento známý spisovatel napsal již přes 200 knih.

1
2

První milé setkání mezi žáky ze Základní školy Vodňany, nám. 5. května a seniory z CSP Vodňany proběhlo ve společenské místnosti Domova pro seniory. Děti s učitelkami společně nacvičily pěkné kulturní vystoupení, které udělalo seniorům velkou radost. Pro uživatele si děti připravily recitování básní, zpěv za doprovodu klavíru a příčné flétny. Ke krásně připravenému hudebnímu vystoupení děti ještě zahrály divadelní scénku O mravenečkovi, která divákům vykouzlila nejeden úsměv na tváři. Ke konci představení děti seniory obdarovaly vyrobenými květinami a na oplátku i senioři potěšili malou pozorností děti.

1

Senioři měli poprvé možnost se podívat do zákoutí kuchyně, kde je naše milé kuchařky provedly a ukázaly, co se kde vaří a skladuje.

1
2

Upekli jsme si jablečné štrůdly, na kterých jsme si po vychladnutí společně pochutnali v altánku.

1
2

Červnová oblíbená akce "Opékání špekáčků za poslechu kapely Dřemlinka" se velmi vydařila. Zpívalo se, tancovalo, hodovalo a i počasí se hezky vydařilo.Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci projektu "...pro radost".

1
2

Teplé letní počasí si užíváme při příjemných procházkách parkem, který je blízko našeho Domova.

1
2
3

vloženo 8. 7. 2022

Shrnutí akcí na pečovatelské službě za červen 2022

 

Ve zdravém těle zdraví duch. Tak změno heslo jednoho krásného, červnového odpoledne, kdy nás přišla navštívit rehabilitační pracovnice Jana, která seniory naučila cviky proti bolavým zádům, ukázala správné techniky dýchání a udělala základní osvětu z oblasti zdravého pohybu.

1
2

Pečovatelská služba jede. A to doslova.  20. června si společně s obyvateli DPS dojela do nedalekých Maletic, kde jsme všichni zavítali do vyhlášené kavárny AlmaCafé. A to bylo radosti!!! Obložené sendviče, koláčky, zákusky, různé druhy kávy. Všichni jsem se moc pochutnali a celou cestu zpátky do Vodňan vymýšleli, kam vyrazíme příště.

1
2

vloženo 4. 7. 2022

Shrnutí akcí za květen 2022

S květnem přichází období květinových motivů, a tak si společně zdobíme naše společenské místnosti a pokoje. Nejdřív jsme si předělali nástěnky s fotkami z výletů, tvoření, divadelních představení a zahradní terapií a do květináčů jsme si vytvořili barevné papírové květiny na dřevěné špejli.

1

Domov pro seniory se nachází blízko u parku Jana Pavla II., kde často uživatelé s personálem tráví volný čas. V posledních dnech si tuto možnost příjemně stráveného dne v rozkvetlém parku vychutnáváme dosyta. Při procházce parkem a kocháním se růžovými rododendrony seniorky rády předávají bohaté životní zkušenosti zaměstnancům Domova.

1
2
3

Měli jsme tu možnost navštívit Muzeum středního Pootaví Strakonice a naše cesta se rozhodně vyplatila. Milí a vstřícní průvodci nás provedli zajímavou expozicí Řád maltézských rytířů, která byla bezbariérová. Ještě jednou moc děkujeme za hezký, přátelský a ochotný přístup průvodců.

1

Za krásného slunného počasí jsme si udělali procházku parkem do Městského kulturního střediska Vodňany, kde jsme si poslechli divadelní přednášku Senior bez nehod.

1
2

Stali jsme se členy projektu Mezi námi, který podporuje setkávání všech generací. V tomto měsíci proběhlo dojemné setkání dětí z Mateřské školy Smetanova s našimi seniory ve společenské místnosti. Zazpívali jsme si písničky za doprovodu klavíru a vyrobili jsme si kaktusy z papíru. Těšíme se na další přátelská setkání!

1
2
3
4

K radosti uživatelů se v Domově pro seniory pravidelně střídají psí kamarádi Carlos a Xavier.

1
2

Trénujeme jak fyzické, tak mentální zdraví. V rámci kognitivního cvičení jsme procvičovali krátkodobou paměť, pozornost a slovní zásobu. Ruce, nohy a záda jsme si protáhli při cvičení s míči pod širým nebem.

1

Ani tento měsíc nesměla chybět oblíbená akce Žena za pultem, kde si senioři mohli zakoupit zákusky podle chuti, k tomu si vychutnat kávu a popovídat si s přáteli.

1

Za pochmurného počasí jsme se pohodlně usadili k promítání české komedie S tebou mě baví svět.

1

Naše známé trio harmonikářů H+N+V nám přijeli zahrát pro radost, a protože bylo krásné počasí, tak jsme se potěšili hudbou venku v altánku Domova.

1

vloženo 7. 6. 2022

Předání daru

Děkujeme Nadačnímu fondu POKORA za darování čističku vzduchu do domova pro seniory.

vloženo 7. 6. 2022