Ocenění

Cena "Ď"


Značka kvality - pečovatelská služba

Dne 7.10.2021 jsme převzali ocenění "Značky kvality" pro naše sociální služby na XII. Výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře z rukou prezidenta APSS ČR p. Horeckého. Jsme jediná sociální služba v České republice, která má Značkou kvality certifikované všechny své služby. Domov pro seniory získal 4 hvězdičky z pěti, pečovatelská služba plný počet 5 hvězdiček.


Ocenění starosty p. Němečka

Věhlas naší výborné kuchyně se dostal do výšin Rady města Vodňany, a tak jsme osobně z rukou p. starosty a p. místostarosty Vodňan převzali ocenění nejvyšší Řád zlaté vařečky.

 


Oslava 20 let CSP Vodňany + předávání certifikátu

CSP Vodňany se stalo držitelem Značky kvality v sociálních službách

Dne 20. ledna 2020 proběhlo v rámci oslav 20. výročí od založení Centra sociální pomoci Vodňany slavnostní předání Značky kvality v sociálních službách pro domov pro seniory. Značka kvality je nezávislý externí systém hodnocení sociálních služeb, který má zájemcům o službu a jejich rodinným příslušníkům poskytnout informaci o tom, jak kvalitně jsou služby v daném zařízení poskytovány. Systém je založen na hodnocení z úhlu pohledu samotného uživatele a má za cíl zvyšovat kvalitu v certifikovaných zařízeních, ale např. také předkládat doporučení pro možná zlepšení. Hodnoceno je celkem 5 oblastí (ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče) a to formou udělování hvězdiček.

Certifikát se čtyřmi hvězdičkami převzala ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová z rukou Mgr. Bc. Andrey Tajanovské, Dis., předsedkyně profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR. Křest certifikátu, kterého se ujal starosta města Vodňany Milan Němeček, byl pověstnou „třešničkou na dortu“ výše zmiňovaných oslav. CSP Vodňany se tak stalo čtvrtým certifikovaným domovem pro seniory v jižních Čechách, navíc jediným zařízením v České republice, které má certifikované obě poskytované služby. Je to pro nás velký úspěch, za což patří dík všem zaměstnancům CSP Vodňany!

Mgr. Veronika Bílá, sociální pracovnice

 

Obrázek - Oslava 20 let CSP Vodňany + předávání certifikátu


Účast v kuchařské soutěži

Kuchařská soutěž pro domovy pro seniory

Jednou z členek našeho kuchařského týmu je v Centru sociální pomoci Vodňany Ivana Králová. O uspokojení chuťových buněk našich seniorů i zaměstnanců se s kolegyněmi stará již 12 let. Dne 27. srpna 2019 se zúčastnila již podruhé kuchařské soutěže v Praze organizované Asociací kuchařů a cukrářů ČR v kategorii Nejlepší kuchař roku 2019 ve společném stravování v kategorii Nejlepší pokrm pro seniory 70+. Umístila se ze 109 kuchařů na nádherném 5. místě. Vařený pokrm byl až uměleckým dílem, které lahodilo nejen oku a chuťovým buňkám, ale hlavně nutričním velmi přísným podmínkám. Soutěžícím pokrmem byly placičky z krůtího masa ve dvou variantách – maso s kousky a maso mleté v kombinaci se šmakounem (bílkovinou), šťouchané brambory s cibulkou a grilovaná zelenina. Pro soutěžící a doprovod (vedoucí kuchyně a ředitelka) působila tato akce jako velmi dobrý vzdělávací činitel, a hlavně jsme rádi, že naše kuchařské umění je důkazem kusu poctivé práce, kterou běžně poskytujeme.

 

Dobrou chuť přeje ředitelka CSP Vodňany, Daniela Davidová


Dobrá duše 2019

Ocenění Dobrá duše je oceněním práce dobrovolníků seniorského věku, kteří se aktivně zapojují do nezištné pomoci ostatním seniorům např. v domovech pro seniory. V letošním roce se konal již 7. ročník tohoto projektu. Slavnostní ceremoniál byl organizován tradičně v  nádherných prostorech Kláštera Minoritů sv. Jakuba v Praze v pondělí 17. června. Našimi nominovanými v kategorii „Jednotlivec“ byli harmonikáři pánové Miroslav Hrdlička a Václav Nečas za jejich pravidelná harmonikářská vystoupení v CSP Vodňany. Oba dva naši nominovaní získali za svoji činnost čestná uznání. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil pan M. Hrdlička a ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, která zároveň přebrala ocenění za CSP Vodňany v kategorii „Instituce“. Organizace, která vytváří výjimečné prostředí pro dobrovolnickou pomoc.

Za CSP Vodňany Bc. Eva Remišová


Cena Ď 2019

Cena Ď http://www.cena-d.cz/ je česká cena určená mecenášům a dobrovolníkům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. Letos se uskutečnil již 19. ročník. Jihočeské krajské kolo proběhlo jako každý rok v Divadle Oskara Nedbala v Táboře a celostátní kolo se uskutečnilo v Praze v Nové scéně Národního divadla. Naším letošním nominovaným byl Mgr. Josef Mrvík. Nominací jsme chtěli vyjádřit poděkování za jeho dobrovolnickou činnost v našem domově.

Nebývá zvykem nominovat na ceny a poděkování duchovní pečovatele. Přesto jsme přesvědčeni, že pan Josef Mrvík si nominaci zaslouží plným právem.

Celých jedenáct let dochází Mgr. Josef Mrvík do Centra sociální pomoci Vodňany za seniory, aby je duchovně posiloval a doprovázel v oblasti jejich spirituálních potřeb. Náš domov navštěvuje pravidelně každou neděli, a pokud cítí, že někdo potřebuje jeho návštěvu častěji, neváhá navštívit seniory
i v týdnu. Každé setkání s lidmi cítí jako vzácnou příležitost a dar ke vzájemnému obohacování. Je tak velkým pomocníkem kněží ve farnosti Vodňany. Josefovi patří náš velký dík za jeho dlouhodobou a důležitou roli, kterou zastává v našem domově.


Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

ZNAČKY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Ocenění Značky kvality převzala pečovatelská služba Centrum sociální pomoci Vodňany dne 21. února 2018. Pečovatelská služba se k certifikaci přihlásila na podzimu roku 2017 a od této doby probíhala certifikace například v oblastech péče, individuálního přístupu a partnerství. Celkem získala tato sociální služba 4 hvězdy (z možných 5), a to 439 bodů z celkových 500 možných. Podrobné informace o certifikaci naleznete na: http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/centrum-socialni-pomoci-Vodnany-pecovatelska-sluzba/.

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby. Certifikace je určena například domovům pro seniory, pečovatelskou službu, denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením a další sociální služby. Cílem je poskytnout novým uživatelům služby, zájemcům o službu či jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci jakou kvalitu, mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat.

Všem našim příznivcům děkujeme, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění

Obrázek - Pečovatelská služba Centra sociální pomoci Vodňany získala ocenění


Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

Asociace kuchařů a cukrářů, organizovala v Praze v Makro Akademii, ve dnech 10. – 11. listopadu 2018 finále kulinářské soutěže: Nejlepší kuchař ve společném stravování roku 2018. Centrum sociální pomoci Vodňany se této soutěže zúčastnilo v kategorii: Nejlepší hlavní pokrm pro seniory 70+. Zástupkyní naší kuchyně byla p. Ivana Králová, s námi běžně vařeným jídlem - Kaprem po Třeboňsku. Odborná porota ohodnotila formu této úpravy velmi pozitivně, a tak naše kuchařka „vysoutěžila“ – získala, z 15 finalistů nádherné 4. místo. Byly to nervy, ale zkušenosti k nezaplacení. Podmínkou našeho pokrmu byla: regionální strava a aktuální období – to jsou pro nás výlovy rybníků a vykopané brambory.

Za CSP Vodňany ředitelka Daniela Davidová

Obrázek - Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

Obrázek - Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění

Obrázek - Reprezentace CSP Vodňany v kuchařském umění


DOBRÁ DUŠE 2018

Dne 13. 6. 2018 jsme se zúčastnili Slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen 6. ročníku projektu „DOBRÁ DUŠE“ v klášteře Minoritů svatého Jakuba v Praze. V kategorii „Instituce“ za nominovanou organizaci CSP Vodňany přebírala ocenění Dobré duše naše paní ředitelka Mgr. Bc. D. Davidová. A v kategorii „Jednotlivec“ přebíral ocenění pan V. Viktora, který v naší organizaci působí jako Dobrovolník. Všichni jsme si krásnou až kouzelnou atmosféru všech oceněných „Dobrých Duší“ užili.

 

 Obrázek - DOBRÁ DUŠE 2018

Obrázek - DOBRÁ DUŠE 2018


Cena Ď 2018

7. 6. 2018 nebyl jen den D, byl to přímo den Ď Projekt "Společné setkávání dětí a seniorů v CSP Vodňany" vyhrál celostátní kolo prestižní ceny Ď v kategorii Domovy pro seniory a sociální ústavy. Za nepřítomnou Mgr. Bc. Danielu Davidovou ocenění převzala naše vrchní sestra Mirečka (Mgr. Miroslava Hynková)
Děkujeme.

 


Deník.cz - Mimořádné ocenění získala Daniela Davidová z Vodňan


Mladá Fronta Dnes - Spojuje děti a seniory, dostala za to ocenění


Rozhovor s ředitelkou CSP Mgr. Bc. Danielou Davidovou na vlnách Českého rozhlasu a Cena Ď

 

Přepis audia:

Veřejné poděkování lidem, kteří dělají něco navíc pro své okolí, lidem, kteří pomáhají tam, kde je zrovna potřeba. To je hlavní smysl Ceny Ď. Letošní vítězkou jihočeského kola této soutěže se stala ředitelka vodňanského domu pro seniory Daniela Davidová.

Daniela Davidová ocenění získala za projekt společných setkávání dětí z místních mateřských a základních škol a seniorů.

Setkání se konají pravidelně jednou za měsíc a podle ředitele soutěže Cena Ď Richarda Langera jsou na ně velmi pozitivní ohlasy nejen od seniorů, ale i dětí a jejich rodin. Projekt přispívá k rozvoji vzájemné tolerance, porozumění, pochopení, ochotě pomoci.

Letošní vítězka má prý navíc velký smysl pro fair play. Jak sama potvrdila, je totiž i aktivní sportovkyní, členkou národní reprezentace v lední metané. „Na svých sportovních pomůckách mám napsáno DD jako Daniela Davidová a moji kolegové si ze mě vždycky dělají srandu, že to je Domov důchodů. Druhý kolega říká, že to je Dobro dávat, a další kolega, že Dobro dostávat. Tak možná, že vyznívá to, co v nás všech je,“ řekla.

Při pravidelných setkáních dětí a seniorů všechny obohacují společně prožité chvíle. „Já jsem chtěla, aby v domově pro seniory nebyly děti jenom tak pasivně, že by přišly zazpívat a přednést básničku. To se, myslím, podařilo, navzájem se spolu baví a předávají si zkušenosti. Třeba u těch malých dětí je to podle mě naprosto přirozené, vůbec nevnímají, že je to nějaká stařenka, chodí k nám prostě jako domů,“ popsala Daniela Davidová.

Cena Ď se už osmnáct let uděluje za podporu kultury a charity v České republice. Vítězové krajských kol postupují do celostátního finále, které se uskuteční 7. června ve Stavovském divadle v Praze.

 

Obrázek - Rozhovor s ředitelkou CSP Mgr. Bc. Danielou Davidovou na vlnách Českého rozhlasu a Cena Ď

Obrázek - Rozhovor s ředitelkou CSP Mgr. Bc. Danielou Davidovou na vlnách Českého rozhlasu a Cena Ď

Obrázek - Rozhovor s ředitelkou CSP Mgr. Bc. Danielou Davidovou na vlnách Českého rozhlasu a Cena Ď


Certifikát - Firma pro zdraví

Centrum sociální pomoci Vodňany, získalo 3.dubna 2018 v Senátu parlamentu ČR certifikát „Firma pro zdraví“, za realizaci programů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců, za zodpovědnost stát se inspirací dalším zaměstnavatelům v ČR. Hlavním cílem strategie je zlepšit zdravotní stav svých zaměstnanců a podpořit jejich zájem o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí. Tento certifikát lze získat jen na základě prokazatelného naplňování filozofie péče o zaměstnance. V současné době jsme se stali první organizací v sociálních službách v České republice, která tento certifikát získala. Stáli jsme v jedné linii mezi takovými velikány jako je např. Česká pošta, DHL, Kaufland….

Obrázek - Certifikát - Firma pro zdraví

Obrázek - Certifikát - Firma pro zdraví

Obrázek - Certifikát - Firma pro zdraví

Obrázek - Certifikát - Firma pro zdraví


Slavnostní předávání ocenění Značky kvality Pečovatelské službě CSP Vodňany

Obrázek - Slavnostní předávání ocenění Značky kvality Pečovatelské službě CSP Vodňany

foto L. Pokorná

Dne 21. února 2018 v odpoledních hodinách proběhlo předávání certifikátu Značky kvality v sociálních službách Pečovatelské službě CSP Vodňany v „domečku“ v objektu Domu s pečovatelskou službou. Za účasti hostů pana starosty města Vodňany V. Heřmana, pana vedoucího odboru Mgr. J. Traore, DiS., paní víceprezidentky pro terénní služby Ing. R. Kainráthové, paní ředitelky CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidové a samozřejmě zaměstnanců a uživatelů pečovatelské služby. Dále přijali pozvání hosté paní redaktorka L. Pokorná Strakonického deníku, paní Mgr. L. Handšuhová a paní H. Čečková. K slavnostnímu předávání hrál Klarinetový soubor z Prachatic, který povznesl náladu všech zúčastněných.

Úvod zahájila paní ředitelka CSP Vodňany Mgr. Bc. D. Davidová, dále slovo pronesl pan starosta V. Heřman, který poděkoval paní ředitelce za myšlenku, přihlásit se do této certifikace. Z rukou paní víceprezidentky pro terénní služby převzali, pan starosta a paní ředitelka, zlatou plaketu se 4 hvězdičkami. Pan starosta se zhostil úkolu pokřtít tuto plaketu šampaňským. Po té, paní ředitelka pozvala zaměstnance pečovatelské služby, aby jim veřejně poděkovala za spolupráci a kvalitně odvedenou práci během roku, a předala jim kytice květin. Poděkování z úst jsme dostali i od paní víceprezidentky pro terénní služby, která ocenila týmovou spolupráci pečovatelské služby a srdce na pravém místě. Po děkovné řeči proběhl přípitek sklenkou šampaňského.

Paní víceprezidentka pro terénní služby Ing. Renata Kainráthová nás během slavnostního předávání certifikace seznámila se Značkou kvality v sociálních službách. Upozornila nás, že se jedná o první externí systém hodnocení kvality z pohledu uživatele v České republice. Cílem je poskytnout objektivní a jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od daného zařízení očekávat. Systém externí certifikace je určen, jak pobytovým, tak i terénním sociálním službám. Je hodnocen formou tzv. udílení hvězd. Celý proces začal přihlášením se k této certifikaci na podzim roku 2017, a v následujících měsících certifikace byly sledovány oblasti: péče, individuálního přístupu a partnerství, kde jsme dosáhli nejvyššího ohodnocení 5 hvězdiček, a stravování. Z možných 500 bodů jsme získali úctyhodných 439 bodů. Jsme šťastni, že jsme dosáhli, tak vysokého ocenění, a že se nám tím potvrdilo, že naše odvedená práce má vysokou kvalitu, a že je o naše seniory prostřednictvím naší vodňanské pečovatelské služby dobře postaráno.

Mgr. Petra Trnková, DiS., sociální pracovnice CSP Vodňany

Obrázek - Slavnostní předávání ocenění Značky kvality Pečovatelské službě CSP Vodňany


Activně dětem


Kdo se stal dobrou duší V. ročníku?


Sportovní hry seniorů 2017

 Obrázek - Sportovní hry seniorů 2017


Čestné uznání

Obrázek - Čestné uznání