Duchovní služba v Centru sociální pomoci Vodňany

Současná seniorská populace prošla náboženským vzděláním ve školách a také náboženskou výchovou ve svých rodinách. Proto veškerá poskytovaná pomoc či péče musí tyto potřeby respektovat. Z toho vyplývá, že na naše zaměstnance je kladen nárok na to, aby se v geriatrické péči soustředili i na jiné faktory, nežli jen somatické, je třeba věnovat pozornost důstojnosti a ochraně autonomie staršího člověka. S tím vyvstává otázka uspokojování duchovních potřeb seniora, hledání něčeho, co nás přesahuje, něčeho co je mino naši moc. Před člověkem se vynořují existencionální otázky a bilancování, hledání smyslu života. Sociální služby a s ní spojená zdravotní péče a oblast duchovna mají dva společné činitele, které jsou spojeny s významnými událostmi lidského života: narození, smrt, snaha pomoci od utrpení a uzdravit tělo i duši.

Podchytit a uspokojit duchovní potřeby seniorů v našem domově je také jedním z našich úkolů, což není zrovna jednoduché. Naši zaměstnanci, kteří pečují o seniory, mají tyto potřeby na zřeteli a věnují jim zvýšenou pozornost. Nelze však předpokládat, že se všichni stanou odborníky na duchovní potřeby. Pro nás je v tomto směru podstatná a pro seniory významná spolupráce s místními duchovními, kteří saturují potřeby věřících. Duchovní péče je zajištěna pravidelnými bohoslužbami a pravidelnými či nepravidelnými návštěvami duchovních u seniorů, kteří mají o tuto službu zájem. V domově pro seniory vždy ve čtvrtek zajišťuje bohoslužbu „náš pan farář“ Římskokatolické farnosti ve Vodňanech P. Josef Prokeš. Duchovní potřeby, touhu po naplnění, a sebepřekročení, hledání smyslu a vlastní identity však naplňuje u našich seniorů i mnoho dalších lidí, nemocniční kaplan p. Mrvík s jeho rodinou a pí. Polatová