Dobrovolnictví

Centrum sociální pomoci Vodňany má uzavřenou smlouvu s dobrovolnickým centrem KreBul, o.p.s. Prachatice

 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

Rádi bychom touto cestou oslovili ty, kteří by se chtěli zapojit do činnosti naší organizace jako dobrovolníci. V rámci našich služeb se lze podílet např. na: 

  • realizaci kulturních aktivit (dramatická činnost, zpěv, hudba, tanec, event. doprovod),
  • přímé péči o uživatele (rozhovory, předčítání, procházky, hygiena),
  • provozních činnostech (výpomoc v kuchyni, prádelně, při úklidu).

Jako dobrovolník si můžete zvolit sám/a, kolik času a kdy chcete našim uživatelům věnovat. Důležitá je však pravidelnost a dlouhodobost spolupráce.

Další informace o možnostech dobrovolnictví získáte osobně v budově Domova pro seniory, Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany (ředitelka, vrchní sestra, koordinátor dobrovolníků - Bc. Eva Remišová) nebo telefonicky (viz Kontakty), příp. prostřednictvím emailu daniela.davidova@cspvodnany.cz či miroslava.hynkova@cspvodnany.cz nebo socialnipracovnice2@cspvodnany.cz .

 


 

Neoficiální dobrovolnictví

V současné době spolupracujeme nejen s dobrovolníky, kteří mají smluvní ujednání s Dobrovolnickým centrem KreBul, o.p.s., ale také spolupracujeme s dobrovolníky muzikanty, cestovateli, s umělci a sportovci různých zaměření, s lidmi pracující se zvířaty…s Mateřskými školami, se Základními školami, se Středním odborným učilištěm a Středními školami, s Gymnáziem Vodňany, Vyšší odbornou školou, s fakultami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se Základní uměleckou školou, s Městským muzeem a galerií Vodňany, Kulturním domem ve Vodňanech, knihovnou ve Vodňanech… Součástí dalších aktivit v rámci naší spolupráce jsou i dobrovolnické činnosti měst Bechyně, Písku, Jaroměře…

Všichni, kteří se svými aktivitami podílí na zlepšení života seniorů, vykonávají tzv. neoficiální dobrovolnictví. I když zde působí bez nároku na honorář, dělají našim seniorům zde v CSP Vodňany velkou radost, a patří jim od nás velké poděkování.

V rámci dobrovolnictví máme stále otevřené dveře pro nové dobrovolníky.

Vítáme všechny, co mají srdce na dlani.

 


 

Centrum sociální pomoci Vodňany udělovalo dobrovolníkům „Ocenění Jacoba Jacebela“

Ve Vodňanech byl špitál u starého hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, bohužel o jeho začátcích nemáme zpráv. Nejstarší záznam je z roku 1414 v odkazu, který učinil ve prospěch měšťan Jacobus Jacebel, který odkázal pro špitál dvůr se zahradami mezi dvory. Našemu dobrodinci děkujeme za to, že tu stojí náš domov pro seniory, který byl v průběhu staletí několikráte přestavěn. Byl vlastně takovým „prapředkem“ našich dobrovolníků, který jako ti současní dobrovolníci přinášel svými činy nemocným a starým lidem „srdce na dlani“. Ocenění dobrovolníků proto nese jeho jméno.

Dne 27. března 2014 se z rukou pí. ředitelky CSP Vodňany Daniely Davidové předávala „Ocenění Jacoba Jacebela“, která jsou cenou pro obyčejné lidi, kteří pro nás dělají neobyčejné věci. Cílem této akce bylo poděkování za jejich dobrovolnickou činnost a prakticky tím podpořit i dobrovolnické aktivity. Ten den mohli senioři domova ve skutečnosti, vidět naše dobrovolníky pěkně pohromadě. Sváteční odpoledne nám také umocnila nádherná hudba Klarinetového souboru z Prachatic. Protože spolupracujeme i s Dobrovolnickým centrem ADRA z Č. Budějovic, byla také pozvána vedoucí této organizace, pí. Bc. Jitka Chánová, která za svoji organizaci předávala trička s logem organizace. S touto organizací spolupracujeme teprve od 1. 1. 2013, a od tohoto dne se nám povedlo rozšířit množství dobrovolníků na úžasný počet osmi dobrovolníků. Celým odpolednem provázela koordinátorka dobrovolníků paní Bc. Petra Trnková, DiS.

Sváteční nádech této akce, předaná Ocenění Jacoba Jacebela společně s dárky v podobě hrnečku s logem města Vodňan a propagačního poznámkového bloku přivedla nejednoho dobrovolníka, ale i seniora až k slzám štěstí a pocitu překvapení, ale i naplnění z dobře vykonaného díla.

Za CSP Vodňany ředitelka Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Dobrovolnictví  

Horní řada zleva (zúčastnění dobrovolníci): Monika Sajtlová, Ing. Marie Jůnová, já (Davidová), Květoslava čížková, pí. Chánová z ADRA, Martin Hamáček, a koordinátorka Petra Trnková
Dolní řada: Klarinetový kvartet Prachatice

  


 

Ocenění Mgr. Marie Polatové

Obrázek - Dobrovolnictví