Domov pro seniory - Formuláře

Formuláře žádostí o poskytnutí sociálních služeb prostřednictvím naší organizace jsou k dispozici:
 
 • v kanceláři CSP Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany
 • na Odboru soc. věcí a zdravotnictví při MÚ Vodňany, nám. Svobody 18, Vodňany
 • nebo zde:

Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby přijímáme pouze od seniorů, kteří mají zhoršenou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby!!!

 

Součástí žádosti jsou její přílohy:

 • Vyjádření lékaře - stáhnout (formát pdf)
 • Sociální anamnéze stáhnout (formát pdf),  stáhnout (formát doc)
 • Životní příběh - stáhnout (format pdf)
 • Souhlas k žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby se zpracováním osobních údajů uživatelů - stáhnout (formát doc)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob uživatele sociální služby Centra sociální pomoci Vodňany - stáhnout (formát doc)
 • Kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Kopie rozhodnutí o ustanovení opatrovníka příp. písemnosti opravňující jinou osobu k zastupování žadatele o poskytnutí sociální služby
 • Doklady o výši pravidelných příjmů dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zejm. kopie důchodového výměru - dobrovolná informace