Domov pro seniory - Formuláře

Formuláře žádostí o poskytnutí sociálních služeb prostřednictvím naší organizace jsou k dispozici:
 

 

 

Součástí žádosti jsou její přílohy:
  • Vyjádření lékaře - stáhnout (formát pdf)
  • Sociální anamnéza - stáhnout (formát docx)
  • Životní příběh - stáhnout (format pdf)
  • Doklady o výši pravidelných příjmů dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu zejm. kopie důchodového výměru - dobrovolná informace
  • Kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Kopie rozhodnutí o ustanovení opatrovníka příp. písemnosti opravňující jinou osobu k zastupování žadatele o poskytnutí sociální služby
  • Souhlas k žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby se zpracováním osobních údajů uživatelů - stáhnout (formát doc)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob uživatele sociální služby Centra sociální pomoci Vodňany - stáhnout (formát doc)