Pečovatelská služba - Základní informace

Co je to pečovatelská služba?

Pečovatelská služba je taková sociální služba, která pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením s úkony, které nejsou schopni zvládnout sami tak, aby mohli uživatelé této služby dál žít ve svém domově a nemuseli odcházet do pro ně neznámého prostředí, jakým je např. zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče.

Další výhodou je také to, že senior nebo osoba se zdravotním postižením neztrácí kontakt se svým okolím, se svými sousedy, přáteli či rodinou a nemusí měnit ani svůj způsob život, na který je po dlouhá léta ve svém domečku či bytě zvyklý.

Naše pečovatelky pak pomáhají uživatelům např. s hygienou, přípravou stravy, úklidem domácnosti, nákupy apod. V rámci služby je zajištěna také dovážka oběda z kuchyně našeho domova pro seniory.

Prohlídka

Přepis videa:

Pečovatelská služba Vodňany.

Pečovatelská služba Vodňany je služba, která pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením s úkony, které nejsou schopni zvládnout sami. Uživatelé tak mohou žít ve svém domově a nemusí docházet do neznámého prostředí. Klient neztrácí kontakt se svým okolím, sousedy, přáteli či rodinou.

Služba je poskytována v městě Vodňany, jeho městských částech a všech 16 obcích správního obvodu.

Služba zajišťuje pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a fakultativní činnost.

Služba je určena osobám, které mají z důvodu věku nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Také rodinám, ve kterých se narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let současně opakovaně dvě děti.

Klienti se také mohou setkávat při různých akcích. Jako je například adventní setkání, zdobení vánočního stromečku s dětmi, malování velikonočních vajíček, čarodějnice, loučení s létem a při mnoha dalších akcích.

Posláním této služby je poskytnutí takové pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby byla zachována jejich důstojnost a podporována jejich samostatnost vedoucí k setrvání v jejich přirozeném prostředí.

Místo poskytování služby:

Pečovatelská služba je poskytována na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany (Vodňany, Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice). Jedná se o terénní službu, která je uživatelům poskytována přímo v jejich domácnostech.

Takže ji mohou využít:

obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech,

obyvatelé Vodňan a jejich městských částí,

na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany.

Doba poskytování služby:

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovních dnech v základní provozní době od 7:00 do 15:30 hodin. Nad základní dobu (na základě individuální domluvy) pondělí až pátek 15:30 do 19:00 hodin.

Rozvoz obědů se uskutečňuje v době od 10:30 do 13:30 dle předem naplánované trasy.

Kapacita služby: 

Maximální okamžitá kapacita pečovatelské služby je 5 uživatelů (zabezpečeno 4 pečovatelkami a 1 sociální pracovnicí).

Osobě je garantována donáška a dovoz oběda, přičemž jedna pečovatelka je s to poskytnout maximálně 10 úkonů denně. 

Personální zajištění:

Pečovatelská služba je zajišťována 3 terénními pečovatelkami a 1 pečovatelkou pro rozvoz obědů. 

Pečovatelská služba je také zprostředkována prostřednictvím sociální pracovnice.

Obědy dovážené v rámci pečovatelské služby jsou zpravidla připravovány v kuchyni domova pro seniory. Na žádost uživatele je však oběd dovezen či donesen i z jiného stravovacího zařízení ve Vodňanech.

Adresa poskytování služby:

Kancelář pečovatelek naleznete v objektu Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech na adrese Elektrárenská 35, Vodňany. 

Administrativní aparát služby má sídlo v objektu Domova pro seniory ve Vodňanech na adrese Žižkovo nám. 21. 

Žádost

Požádat o poskytnutí pečovatelské služby lze nejsnáze telefonicky na č. 604 518 521.

Písemné žádosti o pečovatelskou službu jsou k dispozici v kanceláři pečovatelek i v kanceláři organizace. S  vyplněním žádosti Vám ochotně pomůže sama pečovatelka nebo sociální pracovnice organizace.

Po podání žádosti Vás kontaktuje pečovatelka a společně se sociální pracovnicí s Vámi dohodne dobu, rozsah a způsob poskytované pomoci a seznámí Vás s dalšími podmínkami poskytování služby.