Pečovatelská služba - Základní informace

Co je to pečovatelská služba?

Pečovatelská služba je taková sociální služba, která pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením s úkony, které nejsou schopni zvládnout sami tak, aby mohli uživatelé této služby dál žít ve svém domově a nemuseli odcházet do pro ně neznámého prostředí, jakým je např. zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče.

Další výhodou je také to, že senior nebo osoba se zdravotním postižením neztrácí kontakt se svým okolím, se svými sousedy, přáteli či rodinou a nemusí měnit ani svůj způsob život, na který je po dlouhá léta ve svém domečku či bytě zvyklý.

Naše pečovatelky pak pomáhají uživatelům např. s hygienou, přípravou stravy, úklidem domácnosti, nákupy apod. V rámci služby je zajištěna také dovážka oběda z kuchyně našeho domova pro seniory.

Prohlídka

Místo poskytování služby:

Pečovatelská služba je poskytována na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany (Vodňany, Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, Stožice, Truskovice). Jedná se o terénní službu, která je uživatelům poskytována přímo v jejich domácnostech.

Takže ji mohou využít:

obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech,

obyvatelé Vodňan a jejich městských částí,

na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany.

Doba poskytování služby:

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovních dnech v základní provozní době od 7:00 do 15:30 hodin. Nad základní dobu (na základě individuální domluvy) pondělí až pátek 15:30 do 19:00 hodin.

Rozvoz obědů se uskutečňuje v době od 10:30 do 13:30 dle předem naplánované trasy.

Kapacita služby: 

Kapacita pečovatelské služby poskytované v domácnostech uživatelů činí 100 osob - uživatelů.

Osobě je garantována donáška a dovoz oběda, přičemž jedna pečovatelka je s to poskytnout maximálně 10 úkonů denně. 

Personální zajištění:

Pečovatelská služba je zajišťována 3 terénními pečovatelkami a 1 pečovatelkou pro rozvoz obědů. 

Pečovatelská služba je také zprostředkována prostřednictvím sociální pracovnice.

Kancelář pečovatelek naleznete v objektu Domu s pečovatelskou službou ve Vodňanech na adrese Elektrárenská 35, Vodňany. 

Administrativní aparát služby má sídlo v objektu Domova pro seniory ve Vodňanech na adrese Žižkovo nám. 21. 

Obědy dovážené v rámci pečovatelské služby jsou zpravidla připravovány v kuchyni domova pro seniory. Na žádost uživatele je však oběd dovezen či donesen i z jiného stravovacího zařízení ve Vodňanech.

Žádost

Požádat o poskytnutí pečovatelské služby lze nejsnáze telefonicky na č. 604 518 521.

Písemné žádosti o pečovatelskou službu jsou k dispozici v kanceláři pečovatelek i v kanceláři organizace. S  vyplněním žádosti Vám ochotně pomůže sama pečovatelka nebo sociální pracovnice organizace.

Po podání žádosti Vás kontaktuje pečovatelka a společně se sociální pracovnicí s Vámi dohodne dobu, rozsah a způsob poskytované pomoci a seznámí Vás s dalšími podmínkami poskytování služby.