Informace o sociálních službách

Informace jsou poskytovány v ústní podobě a rovněž v písemné podobě, a to ve formě informačního bulletinu. Zájemci příp. uživateli lze rovněž zapůjčit „Katalog služeb poskytovaných organizací“ a „Soubor vnitřních předpisů“ pro sociální službu.

Katalog poskytovaných služeb je k dispozici k nahlédnutí a k zapůjčení v kanceláři CSP Vodňany, u pí. ředitelky a vrchní sestry, na sesternách domova pro seniory.

„Soubor vnitřních předpisů“ pro sociální službu u pí. ředitelky či vrchní sestry.

Lze poskytnout i opis vnitřních předpisů týkajících se sociální služby, pokud o ně zájemce požádá.

Zapůjčení Katalogu poskytovaných služeb a Souboru vnitřních předpisů domů provádí sociální pracovník kanceláře. Písemnosti lze vypůjčit max. na dobu jednoho týdne. Písemnosti, se zapůjčují bezplatně, přičemž vypůjčitel je povinen složit kauci ve výši 50,- Kč v případě „Souboru vnitřních předpisů“. Zapůjčení Katalogu poskytovaných služeb je poskytováno bez kauce. V případě vrácení „Souboru vnitřních předpisů“ v nepoškozeném stavu, bude kauce vrácena. Pokud vypůjčitel nevrátí písemnosti v nepoškozeném stavu nebo je nevrátí vůbec, je povinen zaplatit pokutu ve výši 50,- Kč, tzn kauce se nevrací.

O půjčování Souboru vnitřních předpisů a Katalogu poskytovaných služeb vede evidenci sociální pracovník kanceláře.