Pečovatelská služba - Formuláře

Formuláře žádostí o poskytnutí pečovatelské služby prostřednictvím naší organizace jsou k dispozici:

Součástí žádosti jsou její přílohy:

  • Vyjádření lékaře - v případě, že žadatelem je osoba se zdravotním postižením mladší 65 let
    stáhnout (formát pdf)
  • Kopie rozhodnutí o ustanovení opatrovníka příp. písemnosti opravňující jinou osobu k zastupování žadatele o poskytnutí sociální služby
  • Souhlas k žádosti Pečovatelské služby se zpracováním osobních údajů uživatelů - stáhnout (formát doc)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob uživatele sociální služby Centra sociální pomoci Vodňany - stáhnout (formát doc)