O nás

Definice poslání a cílů organizace je vyjádřením toho, kam směřujeme a čeho chceme svou činností dosáhnout: 

Poslání organizace:

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany poskytující sociální, zdravotní a jiné služby občanům žijícím zejm. v územním obvodu města Vodňany. Služby jsou poskytovány v různých formách tak, aby mohli jejich uživatelé žít svým běžným způsobem života a nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení. 

V souladu s tímto posláním poskytujeme tyto sociální služby:

  • Domov pro seniory
  • Pečovatelská služba

Bližší informace o našich službách naleznete v jednotlivých sekcích těchto internetových stránek.

Cíle organizace:

  • Zkvalitňování a rozvoj pobytové sociální služby domova pro seniory, jejímž prostřednictvím pomáháme uživatelům služby žít aktivním a důstojným způsobem života a podporujeme zachování jejich soběstačnosti
  • Podpora osob žít v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím terénní pečovatelské služby
  • naplňování sociálních potřeb uživatelů služeb a obyvatel mikroregionu Vodňanska realizací Komunitního plánu mikroregionu Vodňany.