Domov pro seniory - Rozsah poskytované služby

Co nabízíme:
 

- ubytování 

ubytování poskytujeme v 1 a 2 lůžkových pokojích
v ceně za ubytování je zahrnuta spotřeba elektrické energie, tepla, vody i odvoz odpadu
součástí úhrady je také úhrada za úklid, praní, drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení prádla dle potřeby uživatele

 

- stravu

strava se podává 3x denně,
odpovídá zásadám racionální výživy i potřebám dietního stravování,
rovněž vycházíme vstříc individuálním požadavkům na přípravu stravy, např. připravujeme mletou stravu nebo podáváme potravinové doplňky bohaté na vitamíny a základní výživné látky,
formou fakultativní služby lze dokoupit dopolední, odpolední svačiny či druhé večeře
 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

tato forma pomoci zahrnuje pomoc při:
  • oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • přesunu na lůžko nebo vozík,
  • vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
  • podávání jídla a pití,
  • prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 

uživatelům pomáháme s pohybem na společnou terasu, do zahradního altánu nebo do sousedícího městského parku,

sami nebo s naší pomocí se mohou uživatelé vydat i do blízkého centra města na nákupy či návštěvu společenské akce jako je přednáška, výstava, koncert či divadelní představení

 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc se týká úkonů osobní hygieny, péče o vlasy a nehty a použití WC či výměny inkontinentních pomůcek
celková hygiena těla se provádí v koupelnách u pokojů uživatelů (sprchy), v centrální koupelně (vana, koupací lůžko) či v pokoji na lůžku dle zdravotního stavu uživatele a dle jeho potřeb nejméně 1x týdně

 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

podporujeme a pomáháme seniorům využívat běžně dostupné služby a informační zdroje a také jim pomáháme obnovovat či upevňovat kontakt s rodinou či jim pomáháme a podporujeme je při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
neomezeně mohou uživatelé využívat TV a internet v zimní zahradě ve staré budově domova pro seniory,
je zprostředkován nákup denního tisku,
dle možností jsou zprostředkovány služby subjektů a institucí sídlících ve městě Vodňany (kadeřník, pedikérka, fotograf, právník, matrikářka, lékař)
dle potřeb uživatelů je poskytována pomoc ve formě osobní komunikace při návštěvě rodiny a jiných třetích osob,
návštěvy rodiny či jiných třetích osob jsou respektovány,
k návštěvě je možné využít pokoj, zimní zahradu, jídelnu, „reminiscenční koutky“ na chodbách budov a terasu, dvůr domova s altánem,
pobyt mimo zařízení v domácím prostředí není omezen

 

- sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti jsou činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
tyto činnosti zahrnují především nácvik sebeoblushy a péče o vlastní osobu,
v zařízení probíhá arteterapie – terapie s využitím různých výtvarných technik
 

- aktivizační činnosti

k aktivizačním činnostem patří:
  • volnočasové a zájmové aktivity,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

pro uživatele připravujeme každý týden společenské programy instruktorem volného času a sociálním pracovníkem
pro uživatele jsou denně konány vzpomínkové terapie v „reminiscenčních koutcích“ pracovníky přímé sociální péče.

při organizaci společenských aktivit spolupracujeme se subjekty místní komunity (umělecké soubory, školy, předškolní zařízení) včetně církví (římskokatolická, husitská)
podporujeme kontakt s rodinou a blízkými
nabízíme skupinová rehabilitační cvičení, masáže, nácvik chůze, trénink paměti a koncentrace

 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

tato činnost představuje pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů pomáháme uživatelům s vyřizování osobních záležitostí, s vyřízením potřebné písemné, emailové korespondence či telefonováním
 

- fakultativní služby:

jsou nabízeny formou doplňkové činnosti - viz. Ceník

 

- zdravotní péče

o zdravotní stav klientů pečují nepřetržitě 24 hodin denně všeobecné sestry, které provádějí nutnou ošetřovatelskou a zdravotní péči
praktický lékař dochází do zařízení dle potřeby nejméně dvakrát týdně