Domov pro seniory - Základní informace

Vítejte na stránkách našeho Domova pro seniory ve Vodňanech.
 

Lokalita

Domov pro seniory se nachází v blízkosti centra města Vodňany. Výhodou polohy našeho zařízení je dostupnost autobusového a vlakového spojení, neboť autobusové nádraží se nachází přímo před budovou a cesta k vlakovému nádraží trvá sotva 5 minut.
 

Blízké okolí

Za zmínku stojí to, že objekt sousedí s Městským parkem Jana Pavla II., který nabízí nerušené posezení na lavičkách ve stínu stromů.
 

Dvůr a bezbariérový přístup

Součástí objektu domova je dvůr se zahradním altánem. Bezbariérový přístup je zajištěn nájezdovou plošinou - přední vchod, a také dvorem - zadní vchod, neboť lze zaparkovat přímo u budovy domova a využít venkovního vstupu a výstupu výtahem.
 

Budovy

Samotný objekt domova pro seniory je komplexem dvou budov navzájem propojených schodištěm. Jeho starší budova slouží sociální péči již od středověku, prošla celkovou rekonstrukcí v letech 1994-95 a další opravy a úpravy jsou prováděny pravidelně. Nová budova byla vystavěna v 80tých letech a její přestavba proběhla v letech 2006 a 2007.
 

Pokoje 

Domov nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Kapacita zařízení činí celkem 80 lůžek.
Ve staré budově jsou dvoulůžkové pokoje (v prvním patře s koupelnou společnou vždy pro dva pokoje). Tyto pokoje jsou určeny seniorům, kteří vyžadují náročnější ošetřovatelskou péči. Jim slouží také centrální koupelna, kde je uživatelům poskytována pomoc s prováděním hygienických úkonů.
Nová budova je tvořena jednolůžkovými a prostornými dvoulůžkovými pokoji, přičemž sociální zařízení se nachází přímo u pokojů.

 

Vybavení

Celý domov je vybaven novým zařízením především elektricky polohovatelnými lůžky, nočními a jídelními stolky, šatními skříněmi (některé s trezorky), geriatrickými a toaletními křesly. Pokoj si lze samozřejmě dovybavit i vlastním nábytkem či vyzdobit podle přání uživatele.
Na všech chodbách domova jsou vytvořeny tzv. „reminiscenční koutky“, které seniorům umožňují společenský kontakt s rodinou, se seniory, a reminiscenční terapie konané pracovníky přímé sociální péče.
 

Součásti objektu

V domově se nachází:
 • společenská místnost v prvním patře staré budovy
 • terasa ve druhém patře staré budovy
 • kaple ve třetím patře staré budovy
 • jídelna v prvním patře nové budovy
 • rehabilitace v zadních prostorách 1. patra nové budovy
 • společenská místnost v retro stylu ve 2. patře staré budovy
 

Zázemí

Zařízení disponuje také vlastní:
 • zmodernizovanou kuchyní umožňující vyhovět potřebám dietního stravování seniorů a pružně reagovat na další požadavky týkající se stravy
 • prádelnou, která kromě praní, sušení a žehlení prádla provádí jeho značení a případné úpravy
 

Administrativa

Administrativní část zařízení, kterou tvoří kancelář:
  • ředitele organizace,
  • vrchní sestry,
  • hlavní účetní a mzdové účetní,
  • sociálních pracovnic
  • zásobovačky a vedoucí kuchyně
se nachází v přízemí staré budovy, která je propojena krátkou chodbou s vestibulem budovy.
 

Dostupnost sociální a zdravotní péče 

Péče je klientům poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
Sociální pracovnice a instruktor sociální péče jsou k zastižení v kanceláři v prvním patře staré budovy (vedle společenské místnosti), ošetřovatelský personál zastoupený registrovanými zdravotními sestrami a pracovníky přímé sociální péče na sesterně ve druhém a prvním patře téže budovy, a ve druhém patře nové budovy.
Praktický lékař má ordinaci ve druhém patře staré budovy a dochází do zařízení podle potřeby, nejméně však 2x týdně.

 

Prohlídka

Přijeďte nás navštívit. Prohlídku zařízení si můžete domluvit u vrchní sestry či sociálních pracovnic i mimo pracovní dny.
 

Žádost

Přijímáme žádosti bez ohledu na adresu trvalého bydliště. Vyplněnou žádost s jejími přílohami lze podat osobně nebo zaslat poštou. Došlé žádosti jsou zařazeny do pořadníku.