Organizované vyjížďky autem

Vzpomínkové čtvrtky

Zahájení dopravy na hřbitov u Sv. Vojtěcha v rámci aktivity CSP Vodňany „Vzpomínkové čtvrtky“

CSP Vodňany mezi své pravidelné aktivity opět zařazuje dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením na místní hřbitov Sv. Vojtěcha a zpět. Tato aktivita byla zastavena v zimním období, ale již od čtvrtka 29. března 2018, tuto službu opět zahajujeme. Prostřednictvím naší služby, máte možnost, podívat se na hroby svých příbuzných či známých.

Připomeňme si daná pravidla těchto „ Vzpomínkových čtvrtků“.

Počet zájemců je omezen kapacitou vozidla, tzn., že během jedné cesty, je možné přepravit max. 8 zájemců. Doprava je organizována následovně:

Senioři a osoby se ZP Nástupiště Čas nástupu Čas návratu
obyvatelé Vodňan U Alberta následně U kostela 13:00 hodin 14:30 hodin
obyvatelé DPS U kulturního domu 13:30 hodin 15:00 hodin
obyvatelé DPS U kulturního domu 14:00 hodin 15:30 hodin

 

Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Cesty městem

Jelikož nám jde především o zvýšení kvality poskytované sociální péče v našem domově, můžeme díky novému automobilu s rampou vyhovět i přáním našich seniorů.

Prostřednictvím speciálně upraveného automobilu, v doprovodu pracovníků v sociálních službách mají senioři možnost nákupu v místní nákupní zóně. V  obchodech si mohou uživatelé nejen nakoupit různé zboží, ale mohu se zde setkávat se svými známými, sousedy… Těmito „jízdami“ tak také předcházíme sociální izolaci seniorů. Tato aktivita se koná každé první pondělí v měsíci od 13:30 do 15:00.

Počet zájemců je omezen kapacitou vozidla, tzn., že je možné přepravit max. 8 zájemců. V případě potřeby doprovodu se počet míst pro zájemce snižuje. Doprava bude zorganizovaná pouze v případě plného naplnění auta.

Za CSP Vodňany instruktorka sociální péče Lucie Michalová, DiS.

Projekt "Poznej knihovnu"

Náš rozsah služeb seniorům se po dohodě rozrostl o spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany. Senioři, bez ohledu na zdravotní postižení, mají možnost se do tohoto zařízení dostat pomocí speciálně upraveného vozidla. Tato pravidelná měsíční aktivita probíhá každou první středu v měsíci v odpoledních hodinách. Senioři si zde mohou vypůjčit knihu podle svého přání nebo se zúčastnit pořádané přednášky. Velký zájem je i o kolektivní předčítání na přání u kávy a čaje. Uživatelé využívají i aktivní donáškové služby knihovny do domova pro seniory CSP Vodňany.

Počet zájemců je opět omezen kapacitou vozidla (přeprava max. 8 zájemců). V případě potřeby doprovodu se počet míst pro zájemce snižuje. Doprava bude zorganizovaná pouze v případě plného naplnění auta.

Za CSP Vodňany instruktorka sociální péče Lucie Michalová, DiS.