Organizované vyjížďky autem

Projekt "Poznej knihovnu"

Náš rozsah služeb seniorům se po dohodě rozrostl o spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany. Senioři, bez ohledu na zdravotní postižení, mají možnost se do tohoto zařízení dostat pomocí speciálně upraveného vozidla. Tato pravidelná měsíční aktivita probíhá každou první středu v měsíci v odpoledních hodinách. Senioři si zde mohou vypůjčit knihu podle svého přání nebo se zúčastnit pořádané přednášky. Velký zájem je i o kolektivní předčítání na přání u kávy a čaje. Uživatelé využívají i aktivní donáškové služby knihovny do domova pro seniory CSP Vodňany.

Počet zájemců je opět omezen kapacitou vozidla (přeprava max. 8 zájemců). V případě potřeby doprovodu se počet míst pro zájemce snižuje. Doprava bude zorganizovaná pouze v případě plného naplnění auta.

Za CSP Vodňany instruktorka sociální péče Lucie Michalová, DiS.