Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2023 dotaci od Jihočeského kraje ve výši 228 000,- Kč. Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na podporu pobytové sociální služby Domov pro seniory, která je zařazena do Sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Poskytnutá dotace byla použita na pořízení 8 speciálních polohovacích křesel a pojízdného vážícího křesla pro seniory.

Pořízením mobiliáře a ostatních pomůcek jsme zvýšili komfort pro seniory i obsluhující personál, a tím zkvalitnili námi poskytované sociální služby.

Obrázek - Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023