Vodňany mají tři „Dobré duše“

Dne 3. července 2014 se Centrum sociální pomoci Vodňany v kategorii „Instituce“ a její dvě dobrovolnice v kategorii „Jednotlivec“, zúčastnily v klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze, slavnostního vyhlašování cen projektu „Dobrá duše“. Do tohoto projektu, který je vyhlašován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Gerontologickým centrem v Praze a společnosti HARTMANN - RICO a.s., jsme se přihlásily v roce 2013.

Jaké jsou zásady? Kdo se stává „Dobrou duší“? Dobrou duší se stává instituce, která vytváří podmínky pro seniory dobrovolníky z okolí a zapojuje je do života a aktivit zařízení. Dobrou duší se stává jednotlivec senior, který vykonává svoji činnost po dohodě se zařízením z vlastní vůle, bez nároku na finanční odměnu, respektuje všechna pravidla a ustanovení platné v zařízení, ve kterém vykonává svojí činnost. A právě toto vše, společně, má velký přínos pro zkvalitnění života našich klientů. Komise odborníků složená z výše vyjmenovaných institucí hodnotila právě námi vytvářené podmínky, stejně jako jejich inovativnost a dlouhodobost, kreativitu a angažovanost našeho zařízení i dobrovolníků.

Význam našich dobrovolníků? O seniory je dobře postaráno po stránce lékařské a ošetřovatelské, dostávají pravidelnou stravu, ale tato forma sociálního kontaktu našich dobrovolníků, možnost popovídat si, najít si společníka na aktivitu…je nenahraditelná.

Ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany Mgr. Bc. Daniela Davidová

Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“

zleva: dobrovolnice Květoslava Čížková, ředitelka CSP Vodňany Daniela Davidová, dobrovolnice Marie Polatová, koordinátorka dobrovolníků Petra Trnková. Našim dobrovolnicím za jejich píli věnovanou našim seniorům děkujeme.
foto: jankolar.cz


 Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“

Předávání Čestného uznání Dobrá duše ředitelce CSP Vodňany Daniele Davidové za pozitivní vytváření podmínek pro dobrovolníky seniory.
foto: jankolar.cz

Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“

Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“

Obrázek - Vodňany mají tři „Dobré duše“