Informace o možnosti návštěvy v CSP Vodňany

Od 5. 12. 2020 vláda rozšířila výjimku ze zákazu návštěv v domovech sociální péče.

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze dne 3. 7. 2020 stanovuje ředitelka Centra sociální pomoci Vodňany tato 

Pravidla pro návštěvy pro období 5. 12. - 23. 12. 2020

(poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova)
 

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.

1     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud uživatel domova:

1.1  je omezen ve svéprávnosti

1.2  je se zdravotním postižením

1.3  vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitelka)

1.4  je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

2     Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

2.1  absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem či SMS zprávou

nebo

2.2  v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem.

Postup pro návštěvy podle bodu 1 a 2

Návštěvy probíhají v pracovních dnech od 13:30 do 16:00 hod. tzn, že odchod návštěvy je v 16,30 h.

Doba jedné návštěvy je maximálně 30 minut

Zájemce o návštěvu si rezervuje termín návštěvy na webových stránkách www.cspvodnany.cz nebo na telefonu 383 382 625 (recepce)

Návštěva se dostaví v domluvený termín, a prokáže se tzv. kódem rezervace (vygenerovaným na základě rezervace na webových stránkách)

Na recepci vyplní tiskopis Čestné prohlášení (ve všech bodech)

Návštěva vstupuje maximálně ve dvojici k jednomu uživateli

Při vstupu do budovy použije desinfekci na ruce, návleky na boty

Po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý

Při nedodržení výše uvedených pravidel může být návštěva vykázána


Žádáme proto Vás všechny o shovívavost, včasnou rezervaci a také její využití, klidné vyčkání na recepci, absolvování všech procedur, které nám byly uloženy Vládou ČR
a ústředními orgány státní správy. Cílem nás všech je ochránit naše uživatele před nákazou
a rovněž zachovat práceschopný personál.

 

Tato pravidla budou průběžně aktualizována, a zveřejňována


 

Děkujeme za pochopení                                                        

                                                                                              Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA

                                                                                                      ředitelka CSP Vodňany

 

Návod na Rezervační systém pro rezervaci návštěvy seniora

 

Otevřete si webové stránky našeho CSP Vodňany: www.cspvodnany.cz,

Přejděte na Rezervační systém (dále jen RS),

V RS zvolte číslo pokoje svého seniora (pokud jej neznáte, informace Vám podá p. recepční na č: 383 382 625, nebo sociální pracovnice: 775 475 569, 778 716 973),

Postup rezervace:
1) vyberte číslo pokoje

2) zvolte datum a čas návštěvy

3) Jméno a Příjmení seniora, po té své Jméno, Příjmení, telefonický kontakt, popř. emailovou adresu a Jméno, Příjmení a kontakt s Vámi jdoucí druhé návštěvy pokud jdete ve dvojici.

Pokud nemáte internet, tyto údaje Vám do RS vyplní p. recepční, či sociální pracovnice.

V RS se Vám vygeneruje kód, který si pamatujte, popř. si ho napište nebo vytiskněte, a s tímto kódem se přihlásíte v daný rezervovaný čas na recepci.

Seznam odběrových míst na Covid -19 v Jihočeském kraji

„Speciální ordinace Vodňany“
Pro odběr COVID-19, ordinace má svůj vlastní vchod ze dvora polikliniky, do kterého se dostanete průjezdem z ulice ČSLA. Termín je nutno si vždy domluvit se svým ošetřujícím lékařem.

Nemocnice Písek, a.s. - Odběrové místo

Synlab czech s.r.o. Písek

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů

Synlab czech s.r.o. Český Krumlov

Nemocnice Prachatice a.s.

Klinické laboratoře Tábor

Nemocnice Český Krumlov

Nemocnice Strakonice, a.s.

Stafila k.s., České Budějovice

Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - odběrové místo

Nextclinics České Budějovice

Nemocnice Tábor, a.s.

Citylab s.r.o. - Poliklinika Medicentrum MÁJ 5. patro

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská