Finanční dar od města Bavorov

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od města Bavorov finanční dar ve výši 10 000,- Kč, určený na spolufinancování digitálního vážícího křesla pro seniory.