Finanční dar od obce Cehnice

Centrum sociální pomoci získalo finanční dar od obce Cehnice ve výši 3 000,- Kč, určený na spolufinancování pobytové služby Domov pro seniory ve Vodňanech.