Finanční dar obce Číčenice

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od obce Číčenice finanční dar ve výši 2.000,- Kč, určený na spolufinancování digitálního vážícího křesla pro seniory pobytové sociální služby Domov pro seniory.