FInanční dar obce Krašlovice

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od obce Krašlovice finanční dar ve výši 6 000,- Kč na spolufinancování pečovatelské služby.

Tyto finanční prostředky jsme použili na nákup potřeb pro zahradničení v domě s pečovatelskou službou a pomůcek pro akce konané pro uživatele této terénní sociální služby.