Připravujeme ...

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od obce Temelín finanční dar ve výši 10.000,- Kč, určený na spolufinancování digitálního vážícího křesla a dalších zdravotnických pomůcek pro seniory pobytové sociální služby Domov pro seniory.