Dotace města Písek

V květnu nám byla schválena dotace na sociální účely z rozpočtu města Písek ve výši 4 000,- Kč. Získané finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu mechanického invalidního vozíku Caneo, který bude sloužit méně mobilním seniorům v domově pro seniory ve Vodňanech. Ti ho využijí zejména pro přesun z pokojů do venkovních prostor, kde se v letních měsících konají různé kulturní akce či jiné společné aktivity, dále při společných vycházkách městem a na společné výlety po okolí. Děkujeme městu Písek za tuto finanční podporu.