Dotace města Písek pro rok 2022

Pro naši sociální službu Domov pro seniory se nám podařilo získat z rozpočtu města Písek dotaci ve výši 6 000,- Kč, kterou jsme použili na částečnou úhradu stříkačkového dávkovače léků. Ten je určen pro seniory, kteří potřebují mít pravidelný přísun léků, a tento přístroj je nijak neomezuje v pohybu. Mohou ho nosit u sebe a mohou se tak účastnit společných akcí, které pro ně pořádáme v rámci volnočasových aktivit. Jsme rádi, že díky zakoupenému přístroji nemusí být senioři izolováni a my jsme mohli díky finanční podpoře města Písku podpořit sociální soudržnost v našem pobytovém zařízení.