Dotace města Protivín na rok 2024

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo finanční dotaci z rozpočtu města Protivína ve výši 30.000,- Kč, určenou na výdaje spojené s poskytováním sociální služby Domov pro seniory. Finanční prostředky jsme použili na částečnou úhradu speciálního elektrického polohovacího lůžka Leo s dělenými postranicemi. Toto lůžko je velice praktické, neboť umožnuje lepší přístup ošetřujícímu personálu ke klientovi a usnadňuje jim práci, která je už tak velmi fyzicky náročná. Seniorům tato lůžka zajišťují větší bezpečí a zvyšují jejich samostatnost. Účelem dotace je zvýšit úroveň života seniorů v našem pobytovém zařízení, dopřát našim uživatelům co nejvíce pohodlí a prožít tak důstojné stáří.