Dotace města Písek pro rok 2023

Město Písek poskytlo ze svého rozpočtu dotaci našemu CSP Vodňany ve výši 10 000,- Kč. Dotace je určena na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízením elektrického polohovacího lůžka Leo do našeho domova pro seniory. Toto speciální lůžko má dělené postranice, čímž zajišťuje bezpečnou ochranu před pádem klienta a zároveň usnadňuje přístup ošetřujícímu personálu k ležícímu pacientovi. Děkujeme za podporu městu Písek, které se tímto podílí na zkvalitnění námi poskytované pobytové sociální služby.