Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021

Na základě vyhlášeného dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb obdrželo Centrum sociální pomoci finanční prostředky ve výši 621 978,- Kč. Ty byly použity na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v naší sociální službě Domov pro seniory.