Paliativní péče v domově pro seniory ve Vodňanech

V našem domově pro seniory se snažíme, aby byla naše péče laskavá, individualizovaná a odborná. Usilujeme o to, aby i závěr života v našem zařízení byl důstojný a citlivý jak pro naše uživatele, tak jejich rodinné příslušníky. Pro tyto účely jsme v minulosti vytvořili interní brožuru „Průvodce rodinných příslušníků, doprovázejících a pozůstalých našich klientů“, kterou mají rodinní příslušníci našich uživatelů k dispozici.

V letošním roce jsme získali od Jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 22 000,- Kč na realizaci našeho projektu „Důstojné stáří“, který byl podpořen z dotačního programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji. V průběhu projektu se konali 2 vzdělávací semináře oblasti paliativní péče „Lidská důstojnost a péče o umírající“ a „Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace“, kterých se dohromady účastnilo 58 zaměstnanců naší organizace.

Smyslem projektu bylo nabídnout našim zaměstnancům efektivní způsob vzdělávání v oblasti paliativní péče a tuto péči integrovat a v odpovídající kvalitě i poskytovat seniorům našeho pobytového sociálního zařízení Domov pro seniory. Na základě získaných znalostí a zkušeností chceme nastavit model paliativního přístupu zaměřeného na zajištění kvality péče v závěru života s akcentem na uspokojování bio-psycho-socio a spirituálních potřeb klientů sociálních služeb a tento přístup si následně nechat certifikovat pro naše pobytové zařízení.