Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2022 dotaci od Jihočeského kraje ve výši 500 000,- Kč. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služby Domov pro seniory, která je zařazena do Sítě JčK, a to v rozsahu platného Pověření. Tato dotace bude konkrétně použita na osobní náklady pracovníků, kteří se podílejí na personálním zajištění této sociální služby.