Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 dotaci od Jihočeského kraje ve výši 500 000,- Kč na službu Domov pro seniory a 50 000,- Kč na Pečovatelskou službu. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do Sítě Jihočeského kraje, a to v rozsahu platného Pověření. Tato dotace bude konkrétně použita na platy zaměstnanců v pracovním poměru, kteří se podílejí na personálním zajištění námi poskytovaných sociálních služeb.

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje.