Kvalitní hygienické zázemí

Centrum sociální pomoci Vodňany získalo od Nadace ČEZ nadační příspěvek ve výši 99 734,- Kč, který byl použit na pořízení sprchovacího hydraulického křesla Soflex do domova pro seniory v rámci projektu „Kvalitní hygienické zázemí“.

Díky této pomůcce usnadníme ošetřujícímu personálu manipulaci se seniory a současně zajistíme bezpečí a pohodlí našim uživatelům. Zakoupením sprchovacího křesla zvýšíme kvalitu a komfort hygienické péče poskytované seniorům a zdravotně postiženým osobám námi poskytované pobytové sociální služby Domov pro seniory.

Vznik a realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ