Kvalitní ošetřovatelská péče

Kvalitní ošetřovatelská péče

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové finanční příspěvek ve výši 93 768,- Kč na projekt „Kvalitní ošetřovatelská péče“. V rámci projektu budou zakoupeny pomůcky pro ošetřovatelský úsek domova pro seniory, které mají zajistit kvalitnější zázemí pro personál ošetřovatelského úseku a lepší podmínky pro seniory. Některé pomůcky poslouží jako prevence pro šíření infekčních nemocí mezi seniory, čímž zajistíme dodržování hygienických pravidel. V rámci projektu pořídíme pojízdnou skříň na prádlo, klozetová křesla, pojízdný koš pro bezzápachovou likvidaci inkontinenčních pomůcek, profesionální čističku vzduchu a drobné hygienické pomůcky. Cílem projektu je zajistit poskytování co nejkvalitnější péče v našem pobytovém zařízení současně se zachováním důstojnosti našich uživatelů.

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové