Kvalitní stáří

Centru sociální pomoci Vodňany byl schválen Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové projekt „Kvalitní stáří“ v rámci programu „Senior“.  Za získané finanční prostředky ve výši 39 788,- Kč jsme pořídili dvě antidekubitní matrace pro náš ošetřovatelský úsek domova pro seniory ve Vodňanech, jejichž úkolem je předcházet vzniku proleženin u lěžících pacientů, nebo eliminovat následky již vzniklých dekubitů. Matrace jsou  nyní využívány seniory dlouhodobě upoutanými na lůžko. Těmto osobám můžeme díky zakoupeným pomůckám zlepšit zdraví a umožnit prožít důstojnější stáří. Realizací projektu jsme zkvalitnili ošetřovatelskou péči v našem pobytovém zařízení Domov pro seniory.     

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

Obrázek - Kvalitní stáří